Camunda 8 w wersji Community. Zyskaj więcej możliwości dzięki Control Center

Decydując się na wdrożenie platformy Camunda 8 w wersji Community, musisz wiedzieć jedno: aby w pełni cieszyć się wszystkimi funkcjonalnościami platformy prawdopodobnie zmuszony/a zostaniesz do wykupienia licencji w wersji Enterprise, co wiąże się z wysokimi kosztami użytkowania. Bez tego część możliwości kontrolowania, obsługi i monitorowania procesów pozostanie dla Ciebie niedostępna.

Co jednak w sytuacji, w której koszty licencji przekraczają możliwości przedsiębiorstwa, ale organizacji zależy na zaawansowanych funkcjonalnościach zarządzania procesami na środowisku produkcyjnym? Poniżej przedstawiamy alternatywne rozwiązanie.

Camunda 8 w wersji Community. Zyskaj więcej możliwości dzięki Control Center

Czym jest Control Center dla Camundy 8 w wersji Community?

Nie bez przyczyny Camunda jest jedną z najpopularniejszych platform do zarządzania procesami biznesowymi. Oferuje elastyczne narzędzia i mechanizmy służące do definiowania, wdrażania oraz monitorowania procesów. Może być dostosowywana do różnych potrzeb i przypadków użycia, a także skalowana w miarę wzrostu wymagań. Dodatkowo platformę łatwo włączyć do istniejącej infrastruktury IT oraz zintegrować z różnymi systemami, bazami danych i aplikacjami.

Z racji tego, że Camunda Community udostępniona została na licencji open-source, dysponujemy jej kodem źródłowym, który może być modyfikowany i dystrybuowany zgodnie z warunkami licencji. Na tej podstawie opracowaliśmy autorskie rozszerzenie, które umożliwia uzyskanie podobnych efektów co Camunda Enterprise, ale zdecydowanie niższym kosztem.

W poniższym artykule opisujemy funkcjonalności, które udostępniamy w ramach gotowego produktu Control Center. Czym dokładnie jest Control Center dla Camunda 8 w wersji Community? Jakie jest jego przeznaczenie i w jaki sposób może wesprzeć biznes, rozwój i utrzymanie aplikacji?

Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz poniżej.

Camunda Community 8. Ograniczenia

Camunda 8 w darmowej wersji Community ma pewne ograniczenia, które spowalniają pracę lub uniemożliwiają pełne wykorzystanie możliwości platformy. Natomiast płatna wersja Camunda 8 Enterprise oferuje pełen wachlarz możliwości, a także rozszerza poszczególne funkcjonalności. Niestety, korzystanie z niej wiąże się ze stosunkowo wysokim i stałym nakładem finansowym, przez co większość firm nie decyduje się na zakup.

Korzystając z platformy Camunda 8 Community, na pewno poczujesz m.in. brak:

  • możliwości szczegółowego zajrzenia w statystyki procesu,
  • filtrowania po zmiennych procesowych,
  • zmiany przypisania zadania z jednego użytkownika na drugiego w trakcie procesu,
  • łatwego wprowadzania zmian w procesach, bez konieczności restartowania środowiska.

Wiedząc o wszystkich powyższych ograniczeniach i znając oczekiwania naszych klientów, stworzyliśmy rozwiązanie dedykowane darmowej wersji Camunda 8 Community. Wspomniane wcześniej Control Center umożliwia pełne wykorzystanie funkcjonalności darmowej platformy Camunda, a także uzupełnia ją o funkcje dostępne wyłącznie w płatnej wersji Enterprise.

Funkcja: wyszukiwanie nieaktywnych instancji procesu

Camunda 8 umożliwia filtrowanie po nieaktywnych procesach za pomocą narzędzia Camunda Operate, a także wprowadzanie filtrów na nieaktywne procesy (przy użyciu różnych kryteriów, takich jak choćby czas trwania procesu, typ procesu, status zadania itp.).

Filtrowanie po nieaktywnych procesach w Camunda Operate pozwala na szybkie i skuteczne identyfikowanie procesów wstrzymanych lub oczekujących na odpowiednie akcje. W ten sposób użytkownicy mogą lepiej kontrolować swoje procesy i podejmować dodatkowe działania, takie jak np. restartowanie procesów, ponowne przypisywanie zadań, analizowanie problemów, czy podejmowanie innych decyzji zaradczych.

Należy zwrócić uwagę, że dzięki tej funkcji użytkownicy są w stanie bardziej efektywnie zarządzać procesami biznesowymi, szybko reagować na sytuacje awaryjne lub zatrzymania procesów oraz podejmować decyzje oparte na aktualnych danych i informacjach dostępnych w Camunda Operate.

W darmowej wersji Camundy funkcjonalności dostępne są wyłącznie na środowiskach nieprodukcyjnych (developerskim i testowym). Aby korzystać z nich na środowisku produkcyjnym, należy wykupić Camunda Enterprise Edition lub usługi Camunda SaaS.

Control Center. Dostęp do historycznych instancji procesów

Control Center oferuje wszystko to, co Camunda Community, rozszerzając możliwość wyszukiwania po historycznych instancjach procesu (również po zmiennych procesowych) wraz z możliwością sortowania według daty rozpoczęcia lub zakończenia danej instancji. W ten sposób zyskujemy szybki i łatwy dostęp do historycznych instancji procesu w celu weryfikacji danych, audytu, sprawdzenia zgodności lub konieczności weryfikacji danej sprawy, np. w przypadku zgłoszenia roszczenia czy jakichkolwiek nieprawidłowości od strony użytkownika.

Camunda wraz z Control Center. Wyszukiwanie po historycznych instancjach procesu
Rysunek 1. Control Center: dostęp do historycznych instancji procesów

Funkcja: wyszukiwanie po zmiennych procesowych

W darmowej wersji Camunda 8 Community możliwości przeszukiwania aktywnych — bądź nieaktywnych — instancji procesu po wybranych zmiennych procesowych, wprowadzonych przez użytkowników (np. adresie e-mail, dacie urodzenia, kodzie miejscowości itp.), są niedostępne.

Takie możliwości zyskujemy dopiero w płatnej wersji SaaS i Enterprise.

Control Center. Przeszukiwanie procesów po zmiennych

Nasze autorskie rozszerzenie umożliwia przeszukiwanie aktywnych i historycznych instancji procesu po zasilonych zmiennych, czyli wyszukiwanie i filtrowanie instancji procesów na podstawie wartości zmiennych, przypisanych do danych procesów. Przykładowo, jeśli w procesie biznesowym istnieje zmienna przechowująca określony adres e-mail, użytkownik może przeszukiwać instancje procesów, aby znaleźć te, których zmienna zawiera poszukiwany adres e-mail.

Ta funkcja przydatna jest do analizy danych i zarządzania procesami biznesowymi, umożliwiając użytkownikom szybkie znalezienie konkretnych instancji procesów na podstawie określonych kryteriów biznesowych, bez konieczności posiadania informacji o ID procesu. Takie podejście świetnie sprawdza się przy dostarczaniu informacji praktycznie w czasie rzeczywistym, odpowiadając przy tym na potrzeby biznesowe niemal każdego przedsiębiorstwa.

Control Center: przeszukiwanie procesów po zmiennych i po określeniu zmiennych
Rysunek 2 i 3. Control Center: przeszukiwanie procesów po zmiennych

Funkcja: dostęp do szczegółowych danych procesowych z poziomu GUI

Darmowe narzędzie Camunda Operate oferuje szereg możliwości w zakresie analizy danych procesowych, w tym podgląd procesów, monitorowanie zadań, wyświetlanie metryk, filtrowanie i wyszukiwanie danych, podstawowe raportowanie oraz monitorowanie incydentów. Pamiętajmy jednak, że wersji Community dostępne jest wyłącznie na środowiskach nieprodukcyjnych, a na produkcji z ograniczonymi funkcjonalnościami.

Jak sprawa wygląda w przypadku naszego rozszerzenia?

Dostęp do zmiennych procesowych

Control Center umożliwia dostęp do zmiennych procesowych (Rysunek 3.), dzięki czemu użytkownik zyskuje dostęp do szczegółowych danych. Tym samym podczas audytu procesu jest w stanie zweryfikować ich zgodność.

Podgląd diagramu procesu

Z tego samego poziomu Control Center można również szczegółowo podejrzeć mapę procesu, gdzie w formie graficznej (Rysunek 4.) pokazana jest ścieżka przejścia danej instancji. Co więcej, jeżeli proces został zapętlony lub cofnięty — automatycznie bądź za pomocą funkcji „Go To” — przy danej aktywności widnieje informacja, ile razy proces przeszedł przez dany krok (w postaci liczbowej otoczonej szarym, eliptycznym tłem).

Jest to funkcjonalność zaimplementowana od podstaw przez Altkom Software i w naszej opinii niezbędna podczas procesu utrzymania oraz wytwarzania aplikacji. Pozwala na graficzną identyfikację tego, gdzie aktualnie znajduje się proces i ile razy użytkownik przechodził przez poszczególne kroki. Diagram informuje również o występujących incydentach lub anulowanej czynności, w podobny sposób jak w przypadku wielokrotnej ścieżki przejścia (z tą różnicą, że eliptyczna obwódka ma inny kolor, np. czerwony lub pomarańczowy).

Control Center: podgląd diagramu procesu
Rysunek 4. Control Center: podgląd diagramu procesu

Monitorowanie czasu realizacji poszczególnych kroków w procesie

Narzędzie umożliwia weryfikację danych dotyczących daty rozpoczęcia i daty zakończenia poszczególnych kroków w uruchomionej instancji procesu, dzięki czemu użytkownik jest w stanie uzyskać dane takie jak czas ich trwania.

Na potrzeby poprawy efektywności i optymalizacji procesów w przyszłości, można w ten sposób wyciągać dane historyczne o długości trwania procesu i automatyzować bądź optymalizować wąskie gardła. Pomaga to zwiększyć skuteczność i obniżyć koszty obsługi poszczególnych zadań.

Control Center: monitorowanie czasu realizacji kroków w procesie
Rysunek 5. Control Center: monitorowanie czasu realizacji kroków w procesie

Podgląd zadań manualnych

Z tego poziomu Control Center możemy podejrzeć wszystkie zadania, które realizowane były w sposób manualny. Dzięki temu widzimy, kto musi ręcznie wykonać czynności na procesie, aby proces przeszedł dalej. Pozwala to na identyfikację wąskich gardeł i obszarów do automatyzacji.

Control Center: podgląd zadań manualnych
Rysunek 6. Control Center: podgląd zadań manualnych

Podgląd aktywnych incydentów na danej instancji procesu

Control Center umożliwia widok wszystkich aktywnych incydentów występujących na uruchomionej instancji procesu, wraz z możliwością pozyskania szczegółów błędów w postaci kodu dla developerów.

Control Center: podgląd monitorowania aktywnych incydentów
Rysunek 7. Control Center: podgląd aktywnych incydentów

Wykaz różnic: process Diff

Process Diff pobiera dwa zestawy danych wejściowych z różnych wersji tego samego procesu i umożliwia zestawienie ich w celu porównania. Poniżej znajduje się opis i graficzna prezentacja poszczególnych opcji tej funkcjonalności. Jak zaraz zauważysz, możliwe jest filtrowanie po elementach dodanych (Rysunek 8.), usuniętych (Rysunek 9.), zmianach układu (rysunek 10.), elementach zmodyfikowanych (Rysunek 11.) i zestawieniach tabeli modyfikacji (Rysunek 13.).

Process Diff pozwala na szybsze wdrażanie analityków i innych specjalistów w specyfikę danego procesu, poprawiając wydajność procesu onboardingowego. Umożliwia również szczegółowe porównywanie wersji procesów, co często okazuje się niezbędne w dynamicznie zmieniającym się środowisku, które w każdej chwili może wymagać np. powrotu do pewnych funkcjonalności sprzed roku (kilku wersji wstecz) lub audytu historycznych procesów.

Elementy dodane

Na układzie po prawej stronie — kolorem zielonym — zaznaczone zostały elementy dodane, których nie było w pierwotnej wersji procesu.

Control Center: process Diff — elementy dodane
Rysunek 8. Control Center: process Diff — elementy dodane

Elementy usunięte

Na układzie po lewej stronie — kolorem czerwonym — zaznaczone zostały elementy diagramu, których nie ma w wersji 55 (oznacza to, że zostały usunięte).

Control Center: process Diff — elementy usunięte
Rysunek 9. Control Center: process Diff — elementy usunięte

Zmiany układu

Elementy na porównywanych wersjach procesu, które zostały dodane lub usunięte.

Control Center: process Diff — zmiany układu
Rysunek 10. Control Center: process Diff — zmiany układu

Elementy zmodyfikowane

Funkcjonalność umożliwiająca podgląd kroków, które zostały zmodyfikowane i różnią się pomiędzy porównywanymi wersjami, ale nie zostały dodane lub usunięte z układu.

Control Center: process Diff — elementy zmodyfikowane
Rysunek 11. Control Center: process Diff — elementy zmodyfikowane

Tabela modyfikacji

Z poziomu tej funkcjonalności użytkownik zyskuje możliwość podejrzenia wszystkich zmian, jakie zostały zrealizowane na układzie, a które omawialiśmy powyżej, czyli elementów dodanych, usuniętych, zmian układu i elementów zmodyfikowanych. Jedyną różnicą jest forma prezentowanych danych — w przeciwieństwie do poprzednich funkcjonalności, tutaj jest w pełni tekstowa.

Control Center: process Diff — tabela modyfikacji
Rysunek 12. Control Center: process Diff — tabela modyfikacji

Możliwość podglądu wszystkich modyfikacji

W Control Center istnieje także możliwość podglądu wszystkich modyfikacji wprowadzonych pomiędzy układami. Dzięki zastosowanej możliwości selekcji poszczególnych modyfikacji narzędzie idealnie sprawdza się do porównywania różnych wersji procesów.

Control Center: process Diff — podgląd wszystkich modyfikacji procesowych
Rysunek 13. Control Center: process Diff — podgląd wszystkich modyfikacji procesowych

Funkcja: Hot Deploy. Wprowadzanie zmian na procesie bez konieczności restartowania środowiska

W darmowej wersji Camunda Workflow modyfikacja procesów (dodawanie kroków czy modyfikacja formularzy) wymaga restartu środowiska w celu wprowadzenia zmian na produkcję. Jest to sporym ograniczeniem w sytuacji, w której każda minuta przestoju funkcjonowania aplikacji może spowodować straty finansowe lub wizerunkowe danej organizacji.

Hot Deploy w Control Center

W Control Center stworzyliśmy funkcję Hot Deploy, która pozwala na wprowadzanie modyfikacji na procesie praktycznie w czasie rzeczywistym i bez konieczności ponownego uruchamiania środowiska. Działa to na zasadzie wprowadzenia i uruchomienia nowej wersji procesu. Wcześniej uruchomione instancje procesu kontynuują realizację w poprzednich wersjach, a nowe uruchomienia powodują start instancji procesu już na najnowszej wersji, którą wprowadziliśmy.

Dzięki temu możliwe jest zachowanie ciągłości funkcjonowania aplikacji, np. sprzedażowych, bez ryzyka utraty potencjalnych zysków. Rysunek 14. przedstawia ekran, na którym zaprezentowane są możliwości dobrze znanego użytkownikom Camunda Modelera (po lewej stronie), reszta funkcjonalności opisana w komentarzach.

Zaprezentowane funkcjonalności produkcyjnie już działają na wersji Control Center dla Camunda 7 Community. Hot Deploy znajduje się naszej road mapie produktu Control Center dla Camunda 8 Community i pojawi się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2024 r.

Control Center: Hot Deploy — Wprowadzanie zmian na procesie bez konieczności restartowania środowiska
Rysunek 14. Control Center: Hot Deploy

Funkcja: Go To. Przenoszenie uruchomionej instancji procesu

W darmowej wersji silnika Camunda workflow istnieje możliwość przenoszenia uruchomionych instancji procesu z kroku „x” do kroku „y”, ale nie za pomocą natywnych i wbudowanych funkcjonalności. Co za tym idzie, narzędzie do tego typu czynności należy wytworzyć samodzielnie lub poszukać gotowych rozwiązań wśród społeczności.

Camunda Operate umożliwia przeniesienie aktywnej instancji bądź wielu instancji procesów, ale wszystkie czynności należy wykonywać manualnie tzn. przejść przez anulowanie instancji, wybór docelowego kroku, dodanie akcji przeniesienia, zaaplikowanie modyfikacji itp., co jest wieloetapowe i czasochłonne.

Funkcja Go To w Control Center

Rozszerzenie Control Center umożliwia przenoszenie zarówno pojedynczych, jak i wielu uruchomionych instancji procesów. Jest to niezwykle pomocne narzędzie w przypadku wystąpienia incydentów na poszczególnych krokach lub konieczności przeniesienia użytkowników z kroku „x” do kroku „y” na innych warunkach i bez konieczności zakańczania procesu (w przypadku np. niedokończenia procesu w trakcie obowiązywania promocji).

Rysunek 15. przedstawia graficznie przeniesienie procesu z kroku „x” do kroku „y” wraz z czteroetapową procedurą weryfikacyjną. Jest to jedna z dwóch funkcjonalności znajdujących się na naszej road mapie rozwoju produktu (obok Hot Deploy) dedykowanych na produkcyjne uruchomienie w wersji Control Center dla Camunda 8 Community na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2024 r.

Funkcja Go To w Control Center dla Camunda Community
Rysunek 15. Control Center: funkcja Go To

Funkcja: migracja procesów

Wersja Camunda Community nie oferuje narzędzia do migracji pomiędzy procesami, pozostawiając otwartą furtkę w postaci Java API. Uzyskanie pełnej funkcjonalności migracji instancji procesów pomiędzy wersjami na środowisku produkcyjnym wymaga rozszerzenia do wersji Enterprise i uzyskania pełnego licencjonowania Camunda Operate.

Migracja procesów w Control Center

Control Center umożliwia migrację instancji procesów uruchomionych w wybranej wersji. Dodatkowym atutem zaimplementowanej funkcjonalności są automatycznie uruchamiane walidacje, które zapobiegają niechcianym czynnościom, np. migracji start eventu do end eventu. Co kluczowe, migracji procesów można dokonywać masowo, bez konieczności wprowadzania pojedynczych zmian.

Control Center: migracja procesów
Rysunek 16. Control Center: migracja procesów

Funkcja: rozwiązywanie incydentów  

Rozwiązywanie incydentów w Camunda 8 możliwe jest za pomocą narzędzia Camunda Operate, które wyposażone jest w funkcje takie jak: identyfikacja incydentów, monitorowanie wydajności, analiza błędów, interaktywne rozwiązywanie incydentów czy monitorowanie postępów. 

Rozwiązywanie incydentów w Control Center  

Oprócz standardowych rozwiązań oferowanych przez Camunda Operate dla Camunda 8, Control Center umożliwia akcje masowe. Jeżeli na poszczególnym procesie wystąpi wiele błędów w uruchomionych instancjach, można w łatwy sposób dokonać ich kompleksowej naprawy, a także wywołać ponownie zaplanowane akcje (pod postacią np. integracji z systemem czy też automatycznej wysyłki mailowej), już po dokonaniu zmian na procesach. 

Control Center: rozwiązywanie incydentów w procesach
Rysunek 17. Control Center: rozwiązywanie incydentów

Funkcja: zmiana przypisania zadania

W Camunda 8 można przepisać poszczególne zadania między użytkownikami na dwa sposoby: z poziomu interfejsu użytkownika Camunda Tasklist lub z poziomu Camunda Operate. Oba przypadki nie obsługują akcji masowych i wymagają posiadania ID procesu do wyszukiwania w bazie procesów, aby zmienić przypisanie użytkownika.

Zmiana przypisania w Control Center

Control Center umożliwia masowe przenoszenie przypisania z jednego użytkownika na drugiego, dzięki czemu w przypadku dłuższej nieobecności specjalisty obsługującego dany proces, możemy w łatwy sposób przenieść wszystkie jego zadania na inną osobę, zapewniając ciągłość biznesową. Rysunki 18., 19. i 20. graficznie prezentują czynności podczas przenoszenia przypisania.

Rysunek 18 20 1
Rysunek 18-20. Control Center: zmiana przypisania zadania. Wybór zadania, wybór przypisania oraz potwierdzenie

Funkcja: konfiguracja i zarządzanie silnikami

Control Center umożliwia na konfigurowanie i zarządzanie wieloma uruchomionymi silnikami Camunda z poziomu jednej platformy. Jest to niezwykle pomocne w sytuacji, gdy mamy uruchomione wiele niezależnych inicjatyw, którymi musimy sprawnie zarządzać. Najprostszym przykładem będzie posiadanie środowisk DEV, TEST i PROD wraz z koniecznością zarządzania nimi bez wymogu przełączania się pomiędzy środowiskami.

Camunda 8 w wersji Community wraz z Control Center. Podsumowanie

Camunda 8 w wersji Community, choć oferuje wiele funkcjonalności do zarządzania procesami biznesowymi, posiada pewne ograniczenia w porównaniu do wersji Enterprise. Przedstawione funkcjonalności Control Center idealnie uzupełniają darmową wersję Camundę 8, rozszerzając platformę o niezbędne narzędzia, które docenią analitycy procesów, developerzy, pracownicy działów utrzymania, jak i pozostali użytkownicy Camunda Platform.

Dzięki Control Center użytkownicy mogą zyskać dostęp do dodatkowych możliwości, takich jak przeszukiwanie procesów po zmiennych, filtrowanie po nieaktywnych instancjach procesów, rozwiązywanie incydentów, zmiana przypisania zadań czy zaawansowana migracja procesów, co znacznie poszerza zakres możliwości darmowej wersji Camunda Community. To rozszerzenie idealnie uzupełnia platformę, umożliwiając efektywne zarządzanie procesami biznesowymi i podniesienie wydajności pracy.