First step to Azure. Strategia wyjścia do chmury lub FastTrack for Azure – analiza architektoniczno-finansowa migracji do Azure Cloud 

  Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja będzie przeprowadzać transformację chmurową własnymi zasobami czy też z partnerem, konieczne jest przygotowanie się do zmiany. Ważnym elementem jest ocena gotowości migracji środowisk i aplikacji do chmury w kontekście założonych celów biznesowych firmy. W efekcie powinna powstać rekomendacja uwzględniająca m.in. obszary wymagające uzupełnienia, większych zmian czy zastosowania innych technologii. Jak do takiego zadania podchodzimy w Altkom Software? Rekomendacje przedstawiamy w dalszej części artykułu na przykłądzie Azure Cloud.

  Przystępując od analizy aktualnego środowiska zalecamy wykorzystanie narzędzi analitycznych oraz kolekcjonujących dane. Ich użycie pozwoli na uzyskanie rekomendacji dostosowanych do indywidualnej architektury i dojrzałości organizacji (data-driven). Są one podstawą świadomego podejmowania dalszych decyzji dotyczących migracji do chmury, optymalizacji procesów czy transformacji cyfrowej. W przypadku chmury Azure, na której tutaj się skupiamy, pomocne będzie skorzystanie z możliwości, jakie daje Well-Architected Framework. Posłuży on do przygotowania rzetelnego planu priorytetyzującego obciążenia, przetwarzania i aplikacje w procesie migracji do chmury. W przypadku naszych projektów zawsze przygotowujemy dla klientów zoptymalizowany kosztowo scenariusz, uwzględniający najnowsze zasoby i funkcje Azure przy optymalnym koszcie.

  Zakres i czas analizy

  Proces analizy i przygotowania rekomendacji nie powinien zająć więcej niż 2-4 tygodnie. Jest to uzależnione od doświadczenia zespołu i dostępności specjalistów. Jeżeli jest z tym kłopot, warto zlecić tę część projektu doświadczonemu partnerowi. Poza znacznym skróceniem czasu analizy zminimalizuje on Twoje zaangażowanie do około 1-2 MD. 

  W wyniku tych prac powinien powstać raport uwzględniający poziom aktualnego przygotowania do wyjścia do chmury, rekomendacja dotycząca zmian w środowisku, analiza kosztów oraz propozycja kierunku rozwoju i inwestycji. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie Business Case’a wyjścia do chmury oraz strategii IT pod względem narzędzi, technologii oraz dalszych kierunków rozwoju.

  Przebieg procesu

  Ocenę gotowości migracji do chmury warto przeprowadzić w sposób, który został wcześniej sprawdzony w innych projektach. Rekomendujemy rozpocząć od warsztatu, następnie skupić się na zebraniu i analizie danych, a wnioski przedstawić w spójnym raporcie. Poniżej prezentujemy kilka praktycznych sugestii, na co zwrócić szczególną uwagę na kolejnych etapach procesu oraz przykłady akcji do podjęcia, których większość znajdzie się w rekomendacjach.

  Infografika prezentująca proces oceny gotowości do migracji środowisk i aplikacji do chmury Azure

  Warsztat: 

  • Zebranie informacji dotyczących oczekiwań i zakresu migracji, 
  • Zebranie informacji dotyczących tła i potrzeb biznesowych. 

  Zbieranie danych i analiza: 

  • Konfiguracja narzędzia do kolekcjonowania danych, 
  • Zbieranie danych i ich analiza, 
  • Uwzględnienie wymagań biznesowych i określonego celu, 
  • Określenie planu kolejnych kroków, 
  • Wytworzenie raportu analityczno- rekomendacyjnego. 

  Prezentacja rekomendacji: 

  • Prezentacja rekomendacji dotyczących konfiguracji, kosztów, następnych kroków interesariuszom i zespołowi technicznemu. 

  Przykładowe akcje do podjęcia: 

  • Przygotowanie architektury i planu migracji, 
  • Sprzedaż subskrypcji Cloud, 
  • Przygotowanie Landing Zone, 
  • Przygotowanie środowiska IaC w chmurze, 
  • Przygotowanie środowiska CI/CD w chmurze, 
  • Przygotowanie PoC migracji wybranego środowiska lub aplikacji, 
  • Pomoc w przygotowaniu organizacji z sektora finansowego do spełnienia rekomendacji wynikających z Drugiego stanowiska chmurowego UKNF. 

  Kiedy warto przeprowadzić analizę gotowości? 

  Poza oczywistymi sytuacjami wykonanie analizy gotowości migracji do chmury będzie niezwykle przydatne, jeżeli Twoja firma: 

  • Chciałaby zrobić pierwszy krok w wyjściu do chmury, ale nie masz pewności czy posiadane technologie są wystarczające; 
  • Boryka się z problemami End of Support dla serwerów i baz danych; 
  • Zastanawia się nad strategią rozwoju IT (w tym wyboru technologii) lub chciałaby przygotować Business Case.  

  Nie jest to proces łatwy, szczególnie gdy przeprowadza się go po raz pierwszy, dlatego warto rozważyć skorzystanie z doświadczeń innych. Choć w artykule nie poruszaliśmy szerzej tego tematu, mówiąc o „gotowości” na chmurę, należy pamiętać także o własnym IT oraz wszystkich użytkownikach systemów i aplikacji.

  Skończyłaś/eś właśnie jeden z przygotowanych przez nas wpisów z serii o samodzielnym zarządzaniu możliwościami Microsoft Azure Cloud. Sięgnij po pozostałe artykuły:

  Dominika Biardzka-Jaworowska
  Dominika Biardzka-Jaworowska
  Head of Azure Unit i prowadząca zespołu developerskiego .Net. Posiada 10-letnie doświadczenie w IT, specjalizuje się w projektach związanych z migracją do chmury i budowaniem architektury chmurowej. Łączy potrzeby biznesowe z technicznym punktem widzenia; tworzy strategie IT w oparciu o usługi Azure, zapewniając korzyści finansowe. Zapewnia wsparcie we wdrażaniu rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących chmury obliczeniowej.