Outsourcing specjalistów IT z regionu CEE w 2023. Czy Polska nadal jest liderem?

O potencjale rynku usług Custom Software Development w regionie Europy Środkowo-Wschodniej powiedziano już wiele. Z publikowanych danych jasno wynika, że wciąż jest to kierunek atrakcyjny kosztowo dla firm pochodzących z USA, Europy Zachodniej czy Skandynawii. Jednak za zakupem usług programistycznych lub outsourcingiem specjalistów IT z tego regionu przemawiają również pozafinansowe argumenty: dostęp do rzadkich talentów, wysoka jakość pracy specjalistów IT, dobra komunikacja w języku angielskim czy coraz to lepsze rozumienie specyfiki i różnic kulturowych zagranicznego partnera.

W celu przedstawienia aktualnej sytuacji regionu CEE sięgnęliśmy do ogólnodostępnych źródeł, w tym statystyk i badań, które uzupełniliśmy o własne materiały oraz wiedzę wyniesioną z ponad 20 lat działalności na rynku międzynarodowym. W efekcie powstał raport, który daje pogląd na cały region CEE ze szczególnym uwzględnieniem Polski, jako dotychczasowego lidera rynku usług oprogramowania na zamówienie w tej części Europy. W materiale uwzględniliśmy takie czynniki jak m.in.: liczba programistów mieszkających i pracujących w danym kraju, jakość świadczonych usług, średnia stawka godzinowa oraz sytuacja ekonomiczno-społeczna w państwie.

Chcesz znaleźć software house, który oferuje outsourcing specjalistów IT lub custom software development? Sprawdź nasz raport

Szukasz Software House’a do wykonania projektu? Sięgnij po nasz raport

Raport „Rynek usług Custom Software Development w regionie CEE w 2023 r. Czy Polska utrzyma pozycję lidera?” powstał z myślą o firmach i inwestorach zainteresowanych znalezieniem partnera technologicznego dla projektu software’owego lub outsourcingu programistów z tej części Europy. Naszym celem było zebranie ogólnodostępnych — ale mocno rozproszonych — informacji, aby dać wygodny i szybki pogląd na sytuację w regionie i w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.  

Mamy nadzieję, że dane zebrane w raporcie potwierdzą, że jest to dobry kierunek poszukiwań, a Polska pod wieloma względami pozostaje kluczowym graczem w regionie. 

Usługi programistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Jakie dane obejmuje raport?

Ogólny pogląd na rynek usług custom software development w regionie CEE prezentuje pierwsza część publikacji. Poruszane zagadnienia obejmują:

  • Rynek usług oprogramowania – porównanie wskaźnika Indeksu konkurencyjności IT,
  • Kompetencje technologiczne,
  • Średnie stawki godzinowe,
  • Typ oferowanych usług IT.

Szczegółowe informacje o rynku polskim dostępne są w drugiej części raportu:

  • Kluczowe fakty,
  • Inwestycje,
  • Dane o rynku w pigułce,
  • Zalety dla inwestorów,
  • Grupy klientów polskich software house’ów,
  • Bezpieczeństwo współpracy.

Outourcing specjalistów IT z regionu CEE. Czy wciąż się opłaca?

Nie zabierając czytelnikom raportu przyjemności z przeglądania zawartych w nim informacji, w ogólnym podsumowaniu można powiedzieć, że region CEE pod wieloma względami staje się spójny — tak zresztą, jak cały sektor usług programistycznych. Choć istnieją pewne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami (wyrażające się głównie w stawkach za godzinę pracy czy preferencjach odnośnie typu realizowanego projektu i technologii), to można wyciągnąć wnioski, że i one coraz bardziej się zacierają.  

Poniekąd ma to związek z niemalże 100% „uzdalnieniem” pracy programistów, która stopniowo wyrównuje różnice między stawkami developerów w krajach regionu. Oczywiście nie dotyczy to porównania regionu CEE z państwami Europy Zachodniej, Skandynawii czy USA. W tym przypadku różnica średniego rocznego wynagrodzenia programisty wciąż niemal trzykrotnie przekracza wynagrodzenie programisty z Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to niewątpliwie istotne z punktu widzenia firm, które poszukują partnera świadczącego usługę outsourcingu specjalistów IT. Region CEE wciąż jest pod tym względem niezwykle atrakcyjny. 

Jednak samej ddpowiedzi na tytułowe pytanie (czy Polska nadal utrzyma pozycję rynkowego lidera usług oprogramowania w tej części Europy?), w tym miejscu nie zdradzimy. Zapraszamy do lektury raportu i samodzielnego wyciągnięcia wniosków 😊

Chcesz znaleźć software house, który oferuje outsourcing specjalistów IT lub custom software development? Sprawdź nasz raport