Pomagamy zaplanować budowę infrastruktury cloud computing i zarządzać jej kosztami

Rafał Sałyga - cloud computing expert

Rafał Sałyga – Head of Cloud Unit

Zapraszamy do przeczytania wywiadu przeprowadzonego z Rafałem Sałyga, naszym Head of Cloud Unit, który ukazał się na łamach Magazynu ITwiz!

Z Rafałem Sałyga, Head of Cloud Unit w Altkom Software & Consulting, rozmawiamy o szybko rosnącym popycie na usługi cloud computing; wsparciu, na jakie mogą liczyć klienci ASC; zaletach chmury i przykładowych, zrealizowanych już przez Altkom projektach; budowie automatycznie skalujących się środowisk IT; szacowaniu całkowitych kosztów – TCO – platform chmurowych; metodyce FinOps ułatwiającej zarządzanie kosztami chmury; a także planowanych kolejnych – poza AWS – partnerstwach z Microsoft i Google Cloud.

Budujecie dla klientów aplikacje w chmurze, migrujecie ich środowisko IT do chmury, przenosicie do niej środowiska deweloperskie. Których projektów jest najwięcej? Które są najtrudniejsze i dlaczego?

Na początku chciałbym wspomnieć, że – mimo iż w Altkom Software & Consulting zaczynaliśmy od projektów w bankowości i finansach, z których sam się wywodzę – nie ma dziś sektora gospodarki, od którego nie dostawalibyśmy zapytań dotyczących migracji do chmury, optymalizacji kosztowych rozwiązań cloud computing czy ich audytów pod kątem bezpieczeństwa. Firmy, które w największym stopniu zainteresowane są chmurą obliczeniową, pochodzą z sektorów: usług medycznych, biotechnologicznego, przemysłowego, a także startupowego.

Po 3 latach stagnacji w zakresie adopcji rozwiązań cloud computing w końcu widać potencjał na szybki rozwój. Klienci nie pytają już czy, ale kiedy wdrożyć chmurę. Menedżerowie, z którymi rozmawiamy, zobaczyli realne korzyści wynikające z zastosowania chmury obliczeniowej. Rosnący popyt na usługi cloud computing pokazują również tegoroczne statystyki Eurostatu i znaczący awans Polski pod względem wykorzystania chmury obliczeniowej (z 11% w 2018 roku do 24% w roku 2020 – przyp. red.). Skandynawia – gdzie adopcja chmury jest na najwyższym poziomie – pokazuje, jak wiele korzyści daje zastosowanie tego modelu dostarczania rozwiązań IT.

Dla Polski i samego Altkom Software & Consulting to przyszłość. Widzimy zainteresowanie projektami chmurowymi m.in. w kontekście budowy infrastruktury IoT. Są to projekty polegające na monitorowaniu funkcjonowania różnego typu urządzeń, budowaniu na tej podstawie raportów, przyspieszeniu reakcji na ewentualne awarie lub innego typu wydarzenia w czasie rzeczywistym. Dane te są następnie wysyłane do chmury. Na tym etapie możemy korzystać z wielu usług cloud computing, włącznie z bazą danych, w oparciu o którą dane z czujników IoT mogą być przetwarzane. Wykorzystując narzędzia cloud, można stworzyć praktycznie dowolną usługę dla klienta końcowego. Dużo jest także projektów chmurowych w zakresie budowy rozwiązań Data Lake. Chmura publiczna oferuje gotowe do tego narzędzia. Pozwala na łatwiejsze wejście w świat scentralizowanego zarządzania danymi i przeniesienie całego ciężaru funkcjonowania infrastruktury IT z własnego data center na usługi dostępne na platformie Amazon Web Services.

Co zaś do pytania o najtrudniejsze projekty w zakresie chmury obliczeniowej, to niewątpliwie są nimi te związane z sektorem regulowanym. Tam aspekt wyboru technologii oraz samego rozwiązania musi spełniać szereg wytycznych polskiego regulatora, a sam proces migracji musi m.in. uwzględniać jego odwracalność oraz testowalność, a także tzw. exit plany. To może mieć wpływ na ostateczny kształt budowanej architektury i jej skomplikowanie.

Jeżeli chcesz czytać dalej i dowiedzieć się:

  • Jakie systemy klienci Altkom S&C najczęściej przenoszą do chmury?
  • O jakich kosztach związanych z migracją do chmury klienci zazwyczaj nie wiedzą?
  • W jaki sposób prognozować koszty infrastruktury w chmurze?
  • W jakim kierunku będziemy rozwijać ofertę usług związanych z chmurą?

To tutaj znajdziesz cały wywiad: pomagamy zaplanować budowę infrastruktury cloud computing.