ALTKOM INSURANCE SUITE

Elastyczny ekosystem do obsługi ubezpieczeń

Poznaj rozbudowany zestaw rozwiązań do obsługi produktów i procesów ubezpieczeniowych. Wykorzystaj całość lub wybierz dowolne komponenty — AIS dopasuje się zarówno do Twoich potrzeb, jak i istniejącej architektury.
NASZE ROZWIĄZANIE

Dlaczego AIS?

CZTERY GŁÓWNE MODUŁY AIS

Możesz wybierać spośród gotowych komponentów

Każdy zestaw rozwiązań AIS zawiera w sobie wiele mikroserwisów gotowych do pracy. Możesz wybrać całość lub poszczególne komponenty — przygotowaliśmy Altkom Insurance Suite z myślą o łatwej integracji z istniejącą architekturą.

ZESTAW 1

AIS PORTALS

Zestaw rozwiązań portalowych, dedykowanych dla różnych użytkowników końcowych (agentów, pracowników TU oraz klientów), realizujących funkcje sprzedażowe, obsługowe oraz związane ze szkodami. Każdy portal korzysta z narzędzia AIS Configurator, czyli specjalnego konfiguratora umożliwiającego elastyczne sterowanie procesem i danymi.

ZESTAW PORTALI
CONFIGURATOR

Konfigurator, dzięki któremu zdefiniujesz ścieżkę użytkownika końcowego, określając kolejność oraz wymagalność pól 

EMPLOYER PORTAL

Rozwiązanie (www) umożliwiające zarządzanie polisami grupowymi danego przedsiębiorstwa przez wskazanych pracowników 

SELF SERVICE

Rozwiązanie (www) umożliwiające samoobsługę klienta końcowego 

CLAIM REGISTRATION PORTAL

Rozwiązanie (www) umożliwiające rejestrację szkody i weryfikację statusu 

AGENT PORTAL

Rozwiązanie (www) umożliwiające sprzedaż ubezpieczeń przez sieć sprzedaży 

DIRECT

Rozwiązanie (www) umożliwiające klientowi końcowemu samodzielny wybór i zakup ubezpieczenia 

EMPLOYEE PORTAL

Rozwiązanie (www) umożliwiające pracownikom danego przedsiębiorstwa przystąpienie i zarządzanie umową 

COMPARISON ENGINE

Rozwiązanie (www) umożliwiające porównanie i sprzedaż produktu wielu Ubezpieczycieli 

ZESTAW 2

AIS PRODUCT FACTORY

Narzędzie umożliwiające konfigurację produktów, taryfikację i zarządzanie produktami. Obniża T2M i C2M dzięki możliwości jednoczesnego definiowania produktów i propagowaniu ich do innych systemów. Pozwala tworzyć pakiety sprzedażowe wraz z wariacjami.

ZESTAW MIKROSERWISÓW
AIS PRODUCT FACTORY
KATALOG PRODUKTÓW
SILNIK TARYFIKACYJNY
ZESTAW 3

AIS POLICY CENTER

Narzędzie umożliwiające zarządzanie ofertami wraz z anonimizacją, wnioskami i polisami; zarządzanie siecią sprzedaży i prowizją, bilingiem oraz windykacją, a także prowadzenie księgi pomocniczej oraz parametryzację komunikacji.

ZESTAW MIKROSERWISÓW
BILLING I WINDYKACJA
KARTOTEKA PODMIOTÓW
ZARZĄDZANIE OFERTAMI
KOMUNIKACJA
KSIĘGA POMOCNICZA
SPRZEDAŻ I PROWIZJA
ZARZĄDZANIE WNIOSKAMI I POLISAMI
ZESTAW 4

AIS CLAIM CENTER

Narzędzie umożliwiające proste konfigurowanie parametrów z zakresu zarządzania szkodami. Szybko dostosowuje się do specyfiki produktu poprzez konfigurację dla rejestracji zgłoszeń, obsługi szkód i świadczeń, w tym generowanie zadań, przypisywanie do odpowiednich użytkowników, alerty i powiadomienia.

ZESTAW MIKROSERWISÓW
ZGŁOSZENIA
KONFIGURACJA
BILLING
KSIĘGA POMOCNICZA
PORTAL RZECZOZNAWCY
KOMUNIKACJA
KONFIGURACJA ZARZĄDZANIE SZKODAMI I ŚWIADCZENIAMI
GŁÓWNE ZALETY AIS

Sprawdź jakie możliwości zapewnia Altkom Insurance Suite

Altkom Software Piktogram Briefcase Różne linie biznesowe w jednym narzędziu
Altkom Software Piktogram Team Obsługa wielospółkowości
Altkom Software Piktogram Co op Ubezpieczenia indywidualne i grupowe
Altkom Software Piktogram Handshake Ubezpieczenia życiowe, majątkowe i zdrowotne
CAMUNDA 1 2 Automatyzacja procesu ofertowego i zakupowego
Process Automation 2 Prosta integracja po API
CASE STUDIES

Sprawdź co zyskali klienci, dzięki wdrożeniu AIS

Wszystkie Case Studies
01

Ubezpieczenia Pocztowe – wdrożenie Altkom Insurance Suite

Wymiana obecnego systemu informatycznego na Altkom Insurance Suite, rozwiązania pozwalającego na szybkie wdrażanie nowych produktów i zwiększenie konwersji poprzez dobrze skonstruowanie ścieżki sprzedaży.

ZOBACZ EFEKTYarrow
02

Crédit Agricole – system do kompleksowej sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych

Dzięki wykorzystaniu autorskiego rozwiązania Altkom Insurance Suite, system powstał w mniej niż dwa miesiące i pozwolił zwiększyć sprzedaż o kilkadziesiąt procent.

ZOBACZ EFEKTYarrow
arrow big white
arrow big white