arrow Back to case studies

Liberty Bank

Konsulting & aktualizacja strategii IT

O KLIENCIE

Komu pomogliśmy?

Liberty Bank jest trzecim co do wielkości bankiem w Gruzji pod względem sumy aktywów, z 5,3% udziałem w rynku na dzień 30 września 2017 r. Bank posiada największą sieć oddziałów i obsługuje około 1,6 mln osób fizycznych oraz ponad 77 tys. podmiotów prawnych, zatrudniając ponad 5000 pracowników.

PROJEKT

Czego dotyczył projekt?

Liberty Bank to prywatny bank w Gruzji. Rozwój biznesu i zmiany wywołane epidemią COVID przełożyły się na nowe oczekiwania wobec obszaru IT. Kierownictwu zależało na szybkiej aktualizacji strategii IT, tak aby proces transformacji cyfrowej wpisywał się w strategię biznesową Banku.

WYZWANIA

Co było największym wyzwaniem?

  • Przygotowanie Strategii IT na lata 2022-2024;
  • Presja czasu/krótki czas na realizację projektu (6 tygodni);
  • Ocena potencjalnych zagrożeń i propozycja ich ograniczenia.
ALTKOM SOFTWARE

Co zrobiliśmy?

— Konsulting IT

Konsultacje zakończyły się wysokiej jakości strategią informatyczną, opracowaną w wyznaczonym terminie, mimo narzuconej presji czasu. Stworzona została ze względu na potrzebę uporządkowania aspektów budżetowych oraz z uwzględnieniem analizy elementów o wysokim priorytecie/perspektywicznych. Konsultanci podzielili się wiedzą w zakresie nowoczesnych standardów rynkowych oraz najlepszych praktyk rynkowych.
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Co osiągnęliśmy?

Analiza

Analiza strategicznych rozwiązań biznesowych i krytycznych niedociągnięć IT.

Możliwości

Zdefiniowanie docelowych funkcji i możliwości IT.

Inicjatywy

Przygotowanie listy inicjatyw IT, zapewniających dostarczenie brakujących możliwości.

quote

Konsultanci Altkom Software wykazali się zarówno wiedzą merytoryczną, jak i skutecznością w dostarczaniu ekspertyz IT. Szczególnie doceniamy elastyczne, zwinne podejście, które zaowocowało maksymalizacją korzyści, przy ograniczonym czasie i nakładach pracy.

Tornike Benidze

CIO Liberty Bank