Reviewed on
22 Opinii
back to top
arrow Back to case studies
Bankowość & Fintech

mBank​​ Hipoteczny

Automatyzacja rejestracji listów zastawnych mBanku

O KLIENCIE

Komu pomogliśmy?

mBank Hipoteczny jest częścią Grupy mBanku, czwartej grupy bankowej w Polsce pod względem wielkości aktywów. Bank pełni w grupie strategiczną funkcję w zakresie pozyskiwania stabilnego, długoterminowego i atrakcyjnego cenowo finansowania dla kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. W tym celu emituje listy zastawne zarówno na krajowym, jak i na zagranicznym rynku kapitałowym.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Czego dotyczył projekt?

mBank Hipoteczny prowadzi rejestr listów zastawnych, będący ważnym elementem polskiego systemu zabezpieczenia wierzytelności na okaziciela. Podstawą emisji i zabezpieczeniem dla hipotecznych listów zastawnych są hipoteki na kredytowanych nieruchomościach (mieszkalnych lub komercyjnych). Istnieją również publiczne listy zastawne, których podstawą emisji i zabezpieczeniem są wierzytelności z tytułu kredytów dla sektora publicznego. W ten sposób mBank hipoteczny pozyskuje długoterminowe finansowanie kredytów zabezpieczonych nieruchomościami dla całej Grupy mBanku. 

Ponieważ system obsługujący powyższe procesy był skomplikowany i wymagał szczególnej staranności w utrzymaniu, mBank zwrócił się do Altkom z prośbą o opracowanie rozwiązania zapewniającego sprawne działanie systemu przy 24-krotnym wzroście liczby należności. Kolejnym wyzwaniem było ograniczenie ryzyk operacyjnych banku związanych z ręcznym wykonywaniem czynności poprzez automatyzację procesów. 

ALTKOM SOFTWARE

Co zrobiliśmy?

Altkom Software opracował system do kompleksowej obsługi rejestru listów zastawnych, umożliwiający generowanie rachunków zabezpieczeń listów zastawnych. Podstawowe funkcjonalności wdrożone w obszarze transakcji to: identyfikacja, zarządzanie i kolejkowanie wniosków, monitoring (przewidywanie limitów, ustalanie puli należności), generowanie raportów (rozbudowane raportowanie) i wiele innych.

Obecnie system w całości oparty jest na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych, z rdzeniem w Javie 8 i Angular wspierany bazą danych Oracle. Dzięki temu kierownictwo banku może dokonać przeglądu i szybko dostosować się do nowych potrzeb biznesowych. W efekcie podstawową biznesową wartością dodaną było znaczne ograniczenie ryzyka operacyjnego związanego z pracą fizyczną w ramach tak rozbudowanego procesu.
arrow down
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Co osiągnęliśmy?

20%

Skrócenie czas​u: przyspieszenie rejestracji listów zastawnych o 20%.

Procesy

Optymalizacja procesów w ramach zwiększonej liczby danych, bez angażowania dodatkowych pracowników.

Kontrola

Poprawa kontroli procesu: stała kontrola każdego etapu.

TECHNOLOGIE

Jakie technologie zastosowaliśmy?

Oracle

JAVA

jBoss

comunda

Java

app dev
quote

Podczas współpracy i rozwoju oprogramowania, zespół Altkom był komunikatywny, niezwłocznie znajdował rozwiązania po wdrożeniu i współpracował, aby pomóc w stworzeniu najlepszego możliwego produktu. Byli zgodni i wydajni w swoim podejściu oraz testach, a także oferowali dostęp do najnowszych technologii.

Tomasz Sobczym

CIO mBank Hipoteczny