arrow Back to case studies

mBank​​ Hipoteczny

Wdrożenie systemu obsługi Rejestru Zabezpieczeń Listów Zastawnych.

O KLIENCIE

Komu pomogliśmy?

mBank Hipoteczny jest częścią Grupy mBanku, czwartej grupy bankowej w Polsce pod względem wielkości aktywów. Bank pełni w grupie strategiczną funkcję w zakresie pozyskiwania stabilnego, długoterminowego i atrakcyjnego cenowo finansowania dla kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. W tym celu emituje listy zastawne zarówno na krajowym, jak i na zagranicznym rynku kapitałowym.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Czego dotyczył projekt?

mBank Hipoteczny prowadzi rejestr listów zastawnych, będący ważnym elementem polskiego systemu zabezpieczenia wierzytelności na okaziciela. Podstawą emisji i zabezpieczeniem dla hipotecznych listów zastawnych są hipoteki na kredytowanych nieruchomościach (mieszkalnych lub komercyjnych). Istnieją również publiczne listy zastawne, których podstawą emisji i zabezpieczeniem są wierzytelności z tytułu kredytów dla sektora publicznego. W ten sposób mBank hipoteczny pozyskuje długoterminowe finansowanie kredytów zabezpieczonych nieruchomościami dla całej Grupy mBanku.

WYZWANIA

Co było największym wyzwaniem?

  • Zapewnienie sprawnego działania systemu przy 24-krotnym wzroście liczby wierzytelności;
  • Ograniczenie ryzyka operacyjnego dla banku, związanego z ręcznym wykonywaniem czynności.
ALTKOM SOFTWARE

Co zrobiliśmy?

— Rozwój oprogramowania
— Utrzymanie
— UX/UI

Opracowaliśmy system do obsługi rejestru zabezpieczeń listów zastawnych i generowania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych. Funkcjonalności zaimplementowane w zakresie transakcji: identyfikacja, zarządzanie i kolejkowanie wniosków, monitoring (przewidywanie limitów, ustalanie puli należności), generowanie (pełne raportowanie) i wiele innych.​
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Co osiągnęliśmy?

Wdrożenie systemu obsługi Rejestru Zabezpieczeń Listów Zastawnych. System w całości oparty jest na dostępnych rozwiązaniach technologicznych, takich jak: Java 8, HTML 5 i CSS 3 Angular oraz baza danych Oracle. Pozwala to na wgląd i szybkie dostosowywanie się do nowych potrzeb biznesowych.​

Optymalizacja

Optymalizacja procesów w ramach zwiększonej liczby danych, bez angażowania dodatkowych pracowników.

20%

Poprawa czas​u: przyspieszenie rejestracji listu zastawnego.

Kontrola

Poprawa kontroli procesu: ciągłe badanie każdego etapu.

TECHNOLOGIE

Jakie technologie zastosowaliśmy?

Oracle

JAVA

jBoss

comunda

Java

app dev
quote

Podczas współpracy i rozwoju oprogramowania, zespół Altkom był komunikatywny, niezwłocznie znajdował rozwiązania po wdrożeniu i współpracował, aby pomóc w stworzeniu najlepszego możliwego produktu. Byli zgodni i wydajni w swoim podejściu oraz testach, a także oferowali dostęp do najnowszych technologii.

Tomasz Sobczym

CIO mBank Hipoteczny