back to top
arrow Powrót do Case Studies
Mockup dashboardów wdrożenia dla Ubezpieczenia Pocztowe - case study

Budowa centralnego systemu ubezpieczeniowego z wykorzystaniem komponentów Altkom Insurance Suite

Podsumowanie projektu

Czego dotyczył projekt?

Przed rozpoczęciem projektu nasz klient, Ubezpieczenia Pocztowe (obecnie AGRO Ubezpieczenia), posiadał dwa centralne systemy ubezpieczeniowe: jeden dla ofert majątkowych, a drugi obsługujący produkty ubezpieczeniowe w zakresie życia. Ponadto w firmie wdrożonych było również kilka systemów front-office’owych dla różnych obszarów działalności.

Zarząd Ubezpieczeń Pocztowych podjął decyzję o rozpoczęciu projektu centralizacji w celu przejścia na jeden podstawowy system ubezpieczeniowy, w pełni zaspokajający potrzeby biznesowe firmy. Szukano przede wszystkim rozwiązania, które usprawniłoby obecne procesy, a także umożliwiło szybkie wdrażanie nowych produktów ubezpieczeniowych. Oczekiwano, że nowy system będzie zwiększać konwersje sprzedażowe, dzięki dobrze skonstruowanym ścieżkom zakupowym. Takim rozwiązaniem okazał się Altkom Insurance Suite – elastyczny ekosystem do obsługi ubezpieczeń.

Czas trwania projektu

2015 – 2017

Branża

Ubezpieczenia

Usługi
  • Software engineering

Możemy pomóc także Twojej firmie

NAPISZ DO NASarrow
O kliencie

Komu pomogliśmy?

Ubezpieczenia Pocztowe należą do Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Spółka oferuje klientom szeroki zakres prostych i przystępnych ubezpieczeń majątkowych oraz życiowych, dostępnych w blisko 4500 placówkach poczty polskiej na terenie całego kraju.

Mockup dashboardów wdrożenia dla Ubezpieczenia Pocztowe - case study
Kluczowe wyzwania

Jakie były największe wyzwania projektowe?

  • Migracja funkcjonalności i procesów z wielu różnych systemów do jednego rozwiązania;
  • Przyspieszenie procesów kalkulacji składki i wystawienia polisy. Wcześniej procesy trwały zbyt długo, a placówki pocztowe nie mogły pozwolić na wydłużanie czasu obsługi klientów;
  • Wdrożenie low-codowych rozwiązań w zakresie konfiguracji nowych produktów i wprowadzania zmian w istniejących produktach ubezpieczeniowych. Rozbudowa możliwości konfiguracyjnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu konieczności prac programistycznych po stronie klienta.
Mockup dashboardów wdrożenia dla Ubezpieczenia Pocztowe - case study
Nasze rozwiązanie

Jak rozwiązaliśmy problemy klienta?

Wdrożyliśmy, utrzymywaliśmy oraz rozwijaliśmy komponenty Altkom Insurance Suite z czterech różnych warstw rozwiązania:

  • Warstwa Product Factory (wykorzystane mikroserwisy: konfigurator produktów, katalog produktów, silnik taryfikacyjny);
  • Warstwa Policy Center (wykorzystane mikroserwisy: sprzedaż i prowizja, księga pomocnicza, zarządzanie wnioskami i polisami, komunikacja, billing i windykacja, kartoteka podmiotów);
  • Warstwa Claim Center (wykorzystane mikroserwisy: konfiguracja zarządzanie szkodami i świadczeniami, konfiguracja, billing, księga pomocnicza, komunikacja);
  • Warstwa AIS Portals (wykorzystane portale: AIS Agent Portal i AIS configurator).

Wdrożenie komponentów AIS-a znacząco skróciło czas niezbędny na wystawienie polisy. Wybrane mikroserwisy Product Factory umożliwiły szybką i nisko kosztową konfigurację nowych produktów, wcześniej niedostępnych w ofercie Ubezpieczeń Pocztowych.

Obecnie sprzedaż odbywa się przez intuicyjny AIS Agent Portal, który zdaniem pracowników klienta jest znacznie bardziej intuicyjny i prostszy w obsłudze od poprzedniego rozwiązania. Klient końcowy otrzymuje ofertę ubezpieczenia już po 30 sekundach, a proces sprzedaży i wystawienia polisy (wraz z płatnością) możliwy jest do zrealizowania w 3-5 minut.

Mockup dashboardów wdrożenia dla Ubezpieczenia Pocztowe - case study

Szukasz podobnych rozwiązań?

NAPISZ DO NASarrow
Nasze działania

Jak przebiegał proces współpracy?

01

Analiza

Identyfikacja kluczowych obszarów w systemach klienta, wymagających migracji oraz usprawnienia procesów.

02

Architektura

Zaprojektowanie nowoczesnej architektury rozwiązania. Wybór odpowiednich mikroserwisów i portali AIS-a.

03

Implementacja

Wdrożenie i dostosowanie komponentów AIS-a do indywidualnych wymagań klienta, usprawniając obsługę kluczowych obszarów.

scroll arrow big blue
Najważniejsze wyniki

Jakie rezultaty osiągnął klient?

check-white
x2

Liczba kalkulacji składek i wniosków została podwojona już po 3 miesiącach od wdrożenia nowego systemu.

check-white
30%

Nowo zaprojektowane ścieżki zakupowe przyniosły wzrost konwersji sprzedażowych na poziomie 30%.

check-white
250%

W ciągu 3 lat od wdrożenia nowego systemu przypis Ubezpieczeń Pocztowych wzrósł o 250%.

TECH stack

Wykorzystane technologie

Java

Spring Boot

Angular

Jasper Reports

RabbitMQ

PostgresQL

scroll arrow big blue
ubezpieczenia pocztowe biale tlo
quote blue

W trakcie współpracy Altkom Software wykazał się profesjonalizmem i niezbędną wiedzą domenową z zakresu ubezpieczeniowego. Przede wszystkim jednak doceniam ich elastyczność, która pozwalała szybko reagować na zmiany w czasie trwania całego projektu.

Jacek Jabłoński

Dyrektor Departamentu IT

Chcesz osiągnąć podobne wyniki?

NAPISZ DO NASarrow