Reviewed on
22 Opinii
back to top
arrow Back to case studies
Software Development

Valeo

System zarządzania produkcją. Opracowanie narzędzia do pracy na ponad 100 liniach produkcyjnych

O KLIENCIE

Komu pomogliśmy?

Jako firma technologiczna, Valeo jest partnerem wszystkich producentów samochodów na całym świecie, a także nowych podmiotów w dziedzinie mobilności, pracujących razem nad tworzeniem mobilności, która jest czystsza, bezpieczniejsza i inteligentniejsza dzięki swoim innowacjom. Firma Valeo notowana jest na paryskiej giełdzie papierów wartościowych.

PROJEKT

Czego dotyczył projekt?

Dedykowany system do nadzoru linii produkcyjnych Valeo utracił dotychczasowego dostawcę, a równocześnie jako kluczowe rozwiązanie wymagał ciągłego utrzymania i dalszego rozwoju. Wymaganiem stało się znalezienie dostawcy, który zapewni stabilny rozwój oprogramowania, jego utrzymanie, a także wsparcie w nietypowych incydentalnych.  

Z tego względu celem Valeo było wybranie dostawcy, który zapewni utrzymanie i dalszy rozwój głównego systemu do nadzorowania produkcji na ponad 100 różnych liniach produkcyjnych. Ponadto nowy system musiał umożliwiać zarządzanie magazynem i zamówieniami wewnętrznymi na liniach produkcyjnych, a jedną z jego funkcjonalności miało być dynamiczne zgłaszanie zapotrzebowania na komponenty, kontrolę dostaw oraz wsparcie logistyki. Żadne z gotowych na rynku rozwiązań nie dawało możliwości konfiguracji oraz dostosowania funkcjonalności do wymaganego, specyficznego zakresu pracy fabryki. 

ALTKOM SOFTWARE

Co zrobiliśmy?

W trakcie spotkań analitycznych zidentyfikowano kluczowe błędy i braki w obecnym procesie. Jako rozwiązanie przygotowany został system, który w pełni spełnia wymagania kilku grup użytkowników, pracujących zarówno bezpośrednio na liniach produkcyjnych, jak i w magazynach, dostarczając komponenty na stanowiska, a także nadzorując realizację zleceń.

Intuicyjny proces, oraz jego obsługa prowadzona poprzez przejrzysty interfejs, pozwalają zdecydowanie zwiększyć zaangażowanie pracowników w produkcję, a nie w jej organizację. Altkom zapewnia stałe utrzymanie systemu oraz jego rozwój. Wprowadzane są również kolejne modyfikacje upraszczające, uszczegóławiające bądź uszczelniające procesy, dzięki którym system staje się bardziej stabilny i bezpieczny.

Do głównych korzyści osiągniętych przez Valeo można zaliczyć:
— Zapewnienie stabilności i ciągłości produkcji w trybie pracy ciągłej 24/7;
— Szybkie i niezawodne wsparcie w przypadkach krytycznych;
— Skrócenie czasu na realizację zamówień;
— Wdrożenie kontroli nad czasem i operacyjnością pracowników magazynu oraz logistyki;
— Zminimalizowanie liczby zamówień na komponenty już niepotrzebne;
— Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zminimalizowanie liczby komponentów gromadzonych na liniach produkcyjnych przy stanowiskach pracy.
arrow down
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

Co osiągnęliśmy?

Rozwój

Ciągłe udoskonalanie i spełnianie nowych wymagań logistycznych od kluczowych partnerów branży motoryzacyjnej.

Stabilizacja

Zapewnienie stabilności i ciągłości produkcji w trybie pracy ciągłej 24/7.

Zgodność

Utrzymanie wysokiego poziomu zgodności z nowymi technologiami, związanego z ciągłym podnoszenie wersji baz danych.

TECHNOLOGIE

Jakie technologie wykorzystaliśmy?

.Net

JAVA

Oracle

app dev