.NET development

Planujemy, budujemy i rozwijamy systemyy w technologii Microsoft .NET

Umów się na konsultację
.NET development

W czym możemy ci pomóc:

Budowy systemu w .NET - Altkom Software & Consulting

Budowy systemu w .NET

Modernizacji sytemu .NET - Altkom Software & Consulting

Modernizacji sytemu .NET

Migracji do .NET Core - Altkom Software & Consulting

Migracji do .NET Core

.NET - Altkom Software & Consulting

Application development

Zbudujemy każdą, nawet bardzo złożoną aplikację biznesową na bazie technologii .NET Core z wykorzystaniem architektury mikrousługowej.

Zamów aplikację w .NET

Utrzymanie - Altkom Software & Consulting

Modernizacja architektury i zmniejszenie długu technologicznego

Przeprowadzimy ocenę stanu systemu, zaprojektujemy nową architekturę, zaplanujemy i zaimplementujemy zmiany, aby posiadane systemy pozwoliły osiągać nowe cele biznesowe. Pomożemy w przejściu na architekturę mikrousług, modularny monolit jak również w migracji do chmury Azure

Zamów modernizację architektury

Bankowość - Altkom Software & Consulting

Migracja do .net core 5

Zaplanujemy i przeniesiemy aplikacje z technologii .NET do .NET Core

Zamów przenosiny aplikacji

Korzyści dla Ciebie ze współpracy z nami:

Wygoda

Otrzymasz pełną usługę – od zebrania wymagań, przez określenie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych, po i wdrożenie rozwój i utrzymanie aplikacji

Wiedza

Skorzystasz z doświadczeń naszych specjalistów i zespołów, zdobytych w wielu realizacjach w różnych branżach.

Bezpieczeństwo

Od razu otrzymasz sprawdzone w innych projektach rozwiązania funkcjonalne i techniczne. Uchronisz się przed błędami.

Efektywność

W konsekwencji – przyspieszysz realizację swojego projektu i zmniejszysz jego koszty.

Wybrane doświadczenia projektowe

Podium - Altkom Software & Consulting

Wybierz projekt:

Ms

Modułowy system ERP dla największej w Polsce firmy szkoleniowej

Stos technologiczny:
.Net Core, Entity Framework, MS SQL Server 2016, Reporting Services i Angular.

Stworzyliśmy system ERP o architekturze modułowej. System wspiera zarządzanie: organizacją i obsługą szkoleń, egzaminów; zasobami (sale, trenerzy, sprzęt); ofertą szkoleniową i promocjami; cenami i kosztami; terminami oraz rozliczaniami terminów z alokacją kosztów, a także fakturowanie czy powiadamianie uczestników. System jest zintegrowany z MS Dynamics CRM oraz systemami e-learningowymi.

SB

System Bancassurance

System centralny dla firmy z obszaru Bancassurance. Skrojone na miarę rozwiązanie pozwalające na kompleksową obsługę całego cyklu życia polis zarówno życiowych jak i majątkowych.

Od ponad 6 lat podlega ciągłemu rozwojowi, skutecznie wspierając rozwój oferty naszego klienta oraz obsługując zmiany prawne.

Obecnie działa już w ponad 500 placówkach banku.

So

System obsługi likwidacji szkód w ubezpieczeniach zdrowotnych dla jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Europie

Stos technologiczny:

.Net Framework, Windows Forms, MS SQL Server, Reporting Services i Angular.

Zbudowaliśmy i przez wiele lat utrzymujemy kompleksowy, modularny system do likwidacji szkód medycznych. Wdrożony został w 5 krajach. Wyróżnia go elastyczny moduł definiowania produktów ubezpieczeniowych pozwalający na dostosowanie do potrzeb każdego kraju.

Sb

System billingu korporacyjnego dla jednego z największych w Polsce sieci placówek medycznych

Stos technologiczny:

.Net Framework, Dapper, Entity Framework, MSMQ, NService Bus, MS SQL Server i ExtJS.

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy wysoce wydajny, modularny system billingowy rozliczający usługi medyczne zarówno w modelu abonamentowym jaki i fee for service. Integruje on dane z różnych systemów sprzedażowo-obsługowych, pozwala zarządzać cennikami usług oraz kontraktami z klientami. Obsługuje rozliczenia kontraktów grupowych z firmami zatrudniającymi kilkanaście tysięcy pracowników.

Sz

System zarządzania flotą assistance i obsługi zgłoszeń dla jednego z największych europejskich towarzystw ubezpieczeniowych

Stos technologiczny:

.Net Core, .Net Framework, ASP.NET MVC, WebSphere MQ, Web API, NHibernate, SignalR, Windows Forms, Google Maps oraz Angular.

Stworzyliśmy system do rejestracji i obsługi zgłoszeń assistance dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Obejmuje cały proces obsługi zgłoszenia, pozwala na monitorowanie pracy pojazdów assistance w czasie rzeczywistym, zlecanie zadań i monitorowanie ich postępu z wykorzystaniem Google Maps. System umożliwia zarządzanie obszarami pracy pojazdów assistance w narzędziu graficznym.  Pozwala na rozliczanie, fakturowanie i refakturowanie kosztów realizowanych usług. Budując go wykorzystaliśmy architekturę opartą o usługi.

Pd

Projekt dla start-up'u w warunkach ograniczonego budżetu

Stos technologiczny:

Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Tables, oraz Azure Cognitive Search

Stworzyliśmy aplikację mobilną Onstage w architekturze serverless. Wyzwaniem i priorytetem była realizacja projektu w planowanym ograniczonym budżecie dzięki utrzymaniu kosztów infrastruktury na możliwie niskim poziomie.

Mi

Migracja, integracja i development w chmurze dla wiodącego ubezpieczyciela

Stos technologiczny:

Azure Service Fabric i .NET Core

Zbudowaliśmy usługi odpowiadające za kalkulację składki dla wiodącego ubezpieczyciela. Usługi te są wykorzystywane w procesach sprzedaży direct. Projekt obejmował przeniesienie części rozwiązań z wewnętrznej infrastruktury klienta do chmury, oraz stworzenie kilku nowych kalkulatorów. Częścią projektu była także integracja nowych elementów z core’owymi systemami back-office klienta pozostającymi w jego wewnętrznej infrastrukturze.

Ad

Application development w środowisku Azure

Stos technologiczny:

Azure  App Service, Azure SQL, Azure Blob Storage, Azure Queues oraz .NET Framework.

Stworzyliśmy kompleksowy system do monitorowania, prognozowania i optymalizacji zużycia energii

dla przedsiębiorstw.

AD

Azure DevOps w branży reklamowej

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy nowoczesne rozwiązanie Continuous Integration /Continious Development w oparciu o Azure DevOps dla wiodącej firmy w branży reklamowej.

Dlaczego Altkom Experts

Powierzając nam swój projekt, gwarantujemy Ci

Bezpieczeństwo - Altkom Software & Consulting

Bezpieczeństwo

Stale się rozwijamy. Badamy nowe trendy i sprawdzamy je w ramach działań R&D by rekomendować klientom tylko sprawdzone rozwiązania.

Skuteczność - Altkom Software & Consulting

Skuteczność

Stosujemy sprawdzone procesy i metodyki. Łączymy najlepsze praktyk agile z doświadczeniami Cloud Adoption Framework

Jakość - Altkom Software & Consulting

Jakość

Większość naszych specjalistów ma ponad 10 lat doświadczenia. Rozwijamy nasze kompetencje w ramach wewnętrznego LAB-u. Zdobywamy certyfikaty Azure Certified Architect i Developer

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Demokratyzacja technologii to jeden z głośnych trendów technologicznych, który w kolejnych latach może mieć znaczący wpływ na sposób funkcjonowania nowoczesnych […]

Czy rok 2022 przyniesie zmiany w zakresie bezpieczeństwa operacyjnego instytucji finansowych, przenosząc cały ciężar odpowiedzialności na zarząd tych organizacji? Wszystko […]

Czasy, kiedy poprzez sformułowanie „nowe technologie” rozumieliśmy przede wszystkim Internet, minęły bezpowrotnie. Od momentu, kiedy możemy zdobyć Mount Everest ani […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.com lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!