back to top

  Zadbaj o jakość produktów i usług dzięki automatyzacji procesów biznesowych

  Zwiększ konkurencyjność swojego biznesu, skróć czas dostawy nowej oferty na rynek, popraw przepływ danych i szybciej odpowiadaj na potrzeby klientów. Automatyzując procesy sprawiasz, że te stają się bardziej elastyczne i łatwiejsze do skalowania wraz z rozwojem firmy.
  Panek logo - Altkom Software's client
  mBank logo - Altkom Software's client
  Chopin Institute logo - Altkom Software's client
  ING logo - Altkom Software's client
  Volvo logo - Altkom Software's client
  Credit Agricole logo - Altkom Software's client
  Allianz 4
  Medicover logo - Altkom Software's client
  BNP Paribas logo - Altkom Software's client
  AXA logo - Altkom Software's client
  Automatyzacja procesów

  Oferujemy usługi automatyzacji procesów biznesowych dla różnych branż

  Automatyzacja procesów bankowych

  mniej więcej

  Usprawnij z nami:

  • Proces kategoryzacji transakcji na rachunku bankowym klientów,
  • Procesy obsługowe, sprzedażowe i akwizycyjne związane z ofertą bankową dla klientów i prospektów,
  • Procesy bankowości elektronicznej,
  • Procesy komunikacyjne pomiędzy bankiem a BIK,
  • Procesy archiwizacyjne i przechowywanie dokumentów,
  • Proces obsługi rejestru zabezpieczeń listów zastawnych oraz generowanie rachunku zabezpieczenia listów zastawnych (wraz z obsługą elektroniczną ksiąg wieczystych),
  • Proces wnioskowania o kredyt gotówkowy,
  • Proces windykacji z mobilną warstwą aplikacyjną i e-pokwitowaniami.
  mniej więcej

  Automatyzacja procesów ubezpieczeniowych

  mniej więcej

  Usprawnij z nami:

  • Proces stacjonarny dla urządzeń IT/mikroleasing,
  • Proces dealerski dla samochodów osobowych,
  • Proces cyfrowy mikroleasingu (kanał online),
  • Proces dealerski dla maszyn i urządzeń rolniczych,
  • Procesy własne udzielania leasingu na samochody.
  mniej więcej

  Automatyzacja procesów logistycznych

  mniej więcej

  Usprawnij z nami:

  • Procesy obsługi zleceniodawców i przewoźników,
  • Proces zarządzania parametrami na giełdzie transportowej (customer service),
  • Proces raportowania statusu realizacji transportu (aplikacja dla kierowców),
  • Proces śledzenia frachtu morskiego (w czasie rzeczywistym — komunikacja z GPS),
  • Procesy estymowania czasu przypłynięcia i planowania rozładunku.
  mniej więcej

  Automatyzacja procesów dla sektora enterprise

  mniej więcej

  Oferujemy automatyzację procesów dla klientów z różnych sektorów,
  m.in. produkcyjnego, energetycznego czy motoryzacyjnego.

  Usprawnij z nami:

  • Procesy zakupowe,
  • Proces rezerwacji wizyt w salonach (z automatyczną optymalizacją),
  • Procesy relacji z klientami (CRM),
  • Procesy sprzedażowe produktów online,
  • Procesy zarządzania magazynem i zamówieniami wewnętrznymi (linie produkcyjne),
  • System Billingowy (wspierający ekspansję międzynarodową klienta),
  • Platforma integrująca rozsiane środowiska aplikacyjne i pozwalająca na komunikację i pracę operacyjną z jednego poziomu.
  mniej więcej

  IT Consulting

  Projektujemy, optymalizujemy i doradzamy
  w obszarach związanych z business process automation

  CASE STUDIES

  Zobacz, jak pomagamy naszym klientom

  Wszystkie Case Studies

  Rozwój i automatyzacja procesów cyfrowych w podejściu omnichannel

  Case study of Altkom Software's project for BNP Paribas

  Kluczowe efekty

  o 70% krótszy czas rozwiązywania problemów klientów.

  o 67% mniej problemów z wypełnieniem wniosku.

  ponad 30 zdigitalizowanych procesów.

  więcej

  Automatyzacja procesów z użyciem Camundy i CC

  Case study of Altkom Software's project for Zencargo - mockup 5

  Kluczowe efekty

  wdrożenie MVP w 3 miesiące.

  2 duże wdrożenia.

  wypełnienie celów biznesowych klienta.

  więcej

  Utrzymanie i rozwój systemów ubezpieczeniowych

  Altkom Software's project for Allianz - mockup 5

  Kluczowe efekty

  wzrost oszczędności.

  wzrost konkurencyjności.

  wzrost satysfakcji klientów B2B.

  więcej

  Platforma do sprzedaży ubezpieczeń przy użyciu Altkom Insurance Suite

  Mockup for Credit Agricole case study by Altkom Software

  Kluczowe efekty

  wdrożenie w mniej niż 2 miesiące.

  pozyskanie nowej grupy klientów.

  redukcja kosztów i wzrost sprzedaży.

  więcej

  Szukasz sposobu by osiągnąć podobne korzyści?

  Napisz do nasarrow
  Wdrożenie

  W jaki sposób przebiega implementacja automatyzacji w firmie?

  1. Analiza

  Zdefiniowanie celów oraz identyfikacja obszarów podlegających automatyzacji. Analiza istniejących procesów i w celu lepszego zrozumienia potrzeb klienta.

  2. Planowanie

  Opracowanie szczegółowego planu projektu automatyzacji, w tym określenie zasobów, harmonogramu, budżetu i kluczowych wskaźników sukcesu.

  3. Technologia

  Wybór odpowiednich narzędzi i rozwiązań do automatyzacji procesów. Stworzenie architektury rozwiązania oraz integracja z innymi systemami klienta.

  4. Prototypowanie

  Opracowanie prototypów i testowanie rozwiązania. Monitoring procesów, wydajności, jakości i dostępności systemu. Identyfikacja obszarów do ulepszenia.

  5. Aktualizowanie

  Wdrażanie aktualizacji i poprawek w celu zapewnienia ciągłej efektywności i zgodności rozwiązania z wymaganiami biznesowymi. Zapewnienie wsparcia technicznego.

  6. Rozwój

  Dostosowywanie systemu do zmieniających się potrzeb i warunków biznesowych poprzez dodawanie nowych funkcji, skalowanie lub aktualizacje. Regularne przeglądy i audyty systemu.

  TECHNOLOGIE

  W jakich technologiach automatyzujemy procesy biznesowe?

  Platformy BPM

  Kompleksowe podejście do zarządzania procesami biznesowymi.

  Rozwiązania
  • Control Center
  • Digital Product Center
  • Digital Leasing Platform
  Systemy Workflow

  Koordynacja i automatyzacja przepływu pracy oraz sekwencji zadań.

  Rozwiązania
  • Camunda
  • Camunda powered by Control Center & Digital Product Center
  Sztuczną Inteligencję

  Przyspieszenie, optymalizacja i automatyzacja procesów dzięki AI i LLM.

  Rozwiązania
  • Chat GPT/OpenAI
  • AWS Bedrock
  • DNN (Deep Neural Network)
  Narzędzia BI

  Wprowadzanie automatyzacji w procesach raportowania i analizy danych.

  Rozwiązania
  • Microsoft Power BI
  Platformy Low-code

  Przyspieszenie i uproszczenie automatyzacji oraz zarządzania procesami.

  Rozwiązania
  • Camunda
  • Control Center
  • Digital Product Center
  • Digital Leasing Platform
  Narzędzia DevOps

  Automatyzacja procesów związanych z wytwarzaniem oprogramowania.

  Rozwiązania
  • Jenkins
  • GitLab CI/CD
  • Ansible
  Możliwości

  Automatyzacja procesów biznesowych – jakie osiągniesz korzyści?

  Oszczędność czasu

  Skróciliśmy czas obsługi wniosków leasingowych z tygodnia do kilkunastu minut.

  Zmniejszenie kosztów

  Trzykrotnie zmniejszyliśmy koszt obsługi procesu reklamacji.

  Zwiększenie wydajności

  Usprawniliśmy komunikację instytucji finansowej z klientami, w pełni digitalizując proces udzielenia leasingu.

  Uzupełnienie braków kadrowych

  Zautomatyzowaliśmy część procesów decyzyjnych, eliminując konieczność zatrudnienia dodatkowych osób w organizacji.

  Szybszy time-to-market

  Dzięki automatyzacji poprawiliśmy wewnętrzny przepływ informacji i pracy w środowisku klienta. W ten sposób pomogliśmy wprowadzić na rynek nową usługę o 3 miesiące szybciej niż ten pierwotnie zakładał.

  Redukcja błędów ludzkich

  Zintegrowaliśmy proces finansowania z systemem księgowym. Dane związane z koszykiem zakupowym zaczęły automatycznie trafiać do systemu księgowego, eliminując konieczność podwójnego wprowadzania danych.

  Monitoring zachowań klientów

  Przenieśliśmy proces wnioskowania o kredyt gotówkowy do silnika procesowego. Tym samym klient mógł obserwować na jakim etapie kredytobiorcy napotykają problemy lub porzucają wnioski.

  Mniejsze obciążenie zespołów IT

  Wprowadziliśmy rozwiązanie low-code, które pozwoliło na łatwiejszą implementację procesów. Odciążyło to kluczowych członków zespołu klienta i pozwoliło na większą niezależność osób biznesowych względem pracowników IT.
  Korzyści

  Opowiedz nam o swoim projekcie, jeżeli cenisz:

  api-ikona
  Komunikację

  Nie tworzymy barier komunikacyjnych. Zapewniamy nadzór kierownika projektu, równocześnie umożliwiając bezpośrednie rozmowy z naszymi developerami.

  Software-Development-company
  Doświadczenie

  Automatyzowaliśmy procesy dla największych instytucji finansowych i logistycznych. Projekty obejmowały nawet trzydzieści rozbudowanych workflow’ów.

  life-insurance-icon
  Pewność

  Ograniczamy do zera zagrożenie związane z przekroczonymi budżetami projektów i wyznaczonymi terminami. Gwarantujemy rzetelne partnerstwo.

  certyfikat certyficate mobile
  Bezpieczeństwo

  Działamy w zgodzie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Posiadamy certyfikat ISO 270001. (jednostka akredytująca: Alcumus ISOQAR)

  Skorzystaj z naszego doświadczenia w cyfryzacji, optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych

  Napisz do nasarrow