back to top

  Poznaj Software as a Journey

  Odkryj unikalny koncept prowadzenia projektów IT, dzięki któremu 98% tworzonych produktów cyfrowych dostarczamy na czas i w określonym budżecie.
  500+ zrealizowanych projektów
  100+ klientów
  20+ lat doświadczenia
  DLACZEGO WARTO? 

  Jakie ryzyka projektowe adresuje SaaJ?

  01
  Przekraczanie budżetu
  i harmonogramu
  projektu
  02
  Brak doświadczenia,
  elastycznego podejścia i
  myślenia procesowego
  03
  Błędy, przestoje i
  nieplanowane braki
  dostępności usług
  04
  Drogie utrzymanie
  systemu i kosztowne
  zmiany kodu
  05
  Trudności w
  komunikacji
  z wykonawcą
  06
  Niezrozumienie potrzeb
  biznesowych i perspektywy użytkownika
  07
  Brak zarządzania i
  spłaty długu
  technicznego
  08
  Niewydajny system /
  niezadawalająca jakość
  systemu

  Skontaktuj się z nami i wyeliminuj ze swojego projektu powyższe ryzyka

  NAPISZ DO NASarrow
  SOFTWARE AS A JOURNEY 

  Czym jest SaaJ? 

  SaaJ to starannie zaplanowana i sprawdzona w dziesiątkach projektów podróż po wytwarzaniu oprogramowania, którą odbywamy wraz z naszymi klientami. Zaplanowaliśmy ją w taki sposób, aby na każdym etapie procesu zmierzyć się z największymi zagrożeniami projektowymi i tym samym wyeliminować je już u podstaw.

  ETAP 1

  Design the right thing

  FAZA: Product Discovery

  • Wychodzimy od potrzeby biznesowej
  • Określamy cele biznesowe
  • Identyfikujemy rzeczywisty problem
  • Tworzymy Backlog Produktu

  Eliminujesz ryzyko:

  • Niedopasowanego produktu
  • Niespójnych wymagań projektowych
  • Niewykorzystanych możliwości
  ETAP 2

  Design things right

  FAZA: Design

  • Projektujemy architekturę rozwiązania 
  • Szacujemy infrastrukturę IT 
  • Opracowujemy specyfikację integracyjną 
  • Tworzymy Disaster Recovery Plan i plan migracji 
  • Określamy wymagania wydajnościowe 
  • Budujemy skalowalne środowisko 

  Eliminujesz ryzyko:

  • Długu technicznego
  • Spadków wydajności
  • Problemów z bezpieczeństwem
  • Niskiej jakości oprogramowania
  • Problemów z integracją
  ETAP 3

  Implement things right

  FAZA: Develop

  • Pracujemy w metodyce zwinnej
  • Definiujemy kryteria Definition of Ready i Definition of Done
  • Stosujemy 2-tygodniowe Sprinty
  • Monitorujemy projekt poprzez raporty spalania Sprintu i raporty FixVersion

  Eliminujesz ryzyko:

  • Przekroczonych terminów
  • Przekroczonego budżetu
  • Niezrealizowania całego zakresu projektu
  • Niedostatecznej jakości rozwiązania
  ETAP 4

  Deploy things right

  FAZA: Deploy 

  • Zarządzamy konfiguracją jak kodem 
  • Wykorzystujemy procesy CI/CD 
  • Zarządzamy środowiskiem jak kodem (IaC) 
  • Odrzucamy niewłaściwe kompilacje 
  • Zarządzamy komponentami i zależnościami między nimi 
  • Zawsze jesteśmy gotowi na powrót do poprzednich wersji 

  Eliminujesz ryzyko: 

  • Przerw w działaniu aplikacji 
  • Opóźnienia wdrożenia oprogramowania 
  • Powrotu do przedniej wersji 
  ETAP 5

  Support things right

  FAZA: Support 

  • Monitorujemy dostępność systemu 
  • Nadzorujemy wydajność aplikacji 
  • Dokonujemy cyklicznego przeglądu wydajności systemu 
  • Wprowadzamy politykę wdrażania zmian 
  • Wprowadzamy politykę zarządzania sprzętem i oprogramowaniem 

  Eliminujesz ryzyko: 

  • Nieplanowanych przestojów aplikacji 
  • Problemów z wydajnością 
  • Incydentów bezpieczeństwa 
  DLA KOGO? 

  SaaJ szczególnie polecamy:

  Frame-2053
  Startupom, które nie stać
  na kosztowne opóźnienia projektowe i błędy w budowie aplikacji.

  Rozumiemy, jak skomplikowana
  jest budowa nowego cyfrowego produktu, już od momentu prawidłowego rozpoznania potrzeby biznesowej.

  Współpracę możemy rozpocząć na etapie Product Discovery i podzielić się całym know-how projektowym.

  Frame-2053
  Firmom, które mają negatywne doświadczenia projektowe. Zarówno własne, jak i przy współpracy z zewnętrznym wykonawcą. 

  Dzięki procesowemu podejściu, możemy dołączyć do projektu
  na dowolnym etapie.

  95% naszych projektów realizowanych jest w założonym budżecie i czasie. Tym samym pokazujemy, że współpraca z Software House’em nie musi być problematyczna.

  Frame-2053
  Biznesom, które mają trudności z oszacowaniem budżetu i harmonogramu projektowego. 

  Pomagamy obniżyć niepewność związaną z estymacją budżetu.
  U jednego z naszych klientów zmniejszyliśmy ją z 200% do 30%.

  W każdej chwili możemy określić, ile szacunkowo sprintów potrzebnych jest do zrealizowania projektu.

  Któraś z powyższych sytuacji pasuje do Ciebie?

  NAPISZ DO NASarrow
  CASE STUDIES

  Zobacz, jak pomogliśmy naszym klientom

  Wszystkie Case Studies
  01

  Allianz Partners UK – utrzymanie i rozwój systemów

  Utrzymanie i rozwój kilkunastu systemów w dwóch różnych obszarach oferty Allianz Partners UK: RSA (Roadside Assistance) i Travel

  Zobacz efektyarrow
  02

  mBank​​. Wdrożenie systemu obsługi Rejestru Zabezpieczeń Listów Zastawnych

  Opracowaliśmy system do obsługi rejestru zabezpieczeń listów zastawnych i generowania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych. Czas rejestracji listu zastawnego poprawił się o 20%.

  Zobacz efektyarrow
  03

  Crédit Agricole. System do kompleksowej sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych

  Dzięki wykorzystaniu autorskiego rozwiązania Altkom Insurance Suite, system powstał w mniej niż dwa miesiące i pozwolił zwiększyć sprzedaż o kilkadziesiąt procent.

  Zobacz efektyarrow
  04

  Liberty Bank. Konsulting i aktualizacja strategii IT

  Konsultacje zakończyły się wysokiej jakości strategią informatyczną, opracowaną w wyznaczonym terminie, mimo narzuconej presji czasu.

  Zobacz efektyarrow
  white arrow for vertical slider

  Napisz do nas

   Napisz do nas

   Sandra Szklarek, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

   Sandra Szklarek

   BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER