Podejście do testów w projektach chmurowych

  Chmura to platforma umożliwiająca użytkownikom dostęp do szerokiego zakresu usług, takich jak: serwery wirtualne, magazyny danych, bazy danych, narzędzia do przetwarzania Big Data, narzędzia do sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego i inne.

  Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań chmurowych, przy czym chmura GCP, Azure i AWS to trzy z najpopularniejszych platform tego typu na świecie. Usługi te używane są przez różne branże w celu zapewnienia wydajnego, skalowalnego i bezpiecznego sposobu przechowywania danych oraz wykonywania operacji biznesowych. Przykłady branż, które korzystają z możliwości chmur obliczeniowych to głównie IT i technologia, finanse, opieka zdrowotna, handel detaliczny, media i rozrywka oraz przemysł, a usługi dostosowane są do różnych etapów rozwoju biznesu. Chmura GCP oferowana jest przez Google, Azure – przez Microsoft, a AWS – przez Amazon, a każdy z tych dostawców zapewnia unikalne cechy i narzędzia, które różnią się między sobą pod względem funkcjonalności oraz cen.

  Rozwiązania chmurowe - podejście do testów w projektach cloudowych

  Jakie są wady i zalety rozwiązań chmurowych?

  Korzyści rozwiązań chmurowych:

  • Skalowalność: chmury obliczeniowe oferują elastyczne modele skalowania, które pozwalają na łatwe zwiększenie lub zmniejszenie zasobów w zależności od bieżących potrzeb biznesowych. Dzięki temu można uniknąć kosztów i problemów związanych z utrzymywaniem własnej infrastruktury. 
  • Wysoka dostępność: rozwiązania chmurowe oferują wysoki poziom dostępności i niezawodności dzięki wykorzystaniu multipleksowanych centrów danych (wielu centrów połączonych wzajemnie), w celu zapewnienia ciągłości działania usług chmurowych i minimalizowania przestojów w przypadku awarii w jednym z centrów. 
  • Bezpieczeństwo: chmury obliczeniowe zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów ochrony danych (korzystanie z połączonych ze sobą centrów danych w celu zapewnienia wyższej wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności w przechowywaniu i przetwarzaniu danych), takich jak: szyfrowanie, kontrole dostępu, wirtualne sieci prywatne i wiele innych. 
  • Łatwość w zarządzaniu: platformy chmurowe oferują łatwe w obsłudze interfejsy użytkownika i narzędzia, które ułatwiają zarządzanie zasobami w chmurze, umożliwiając użytkownikom szybkie wdrażanie i skalowanie aplikacji. 
  • Elastyczność cenowa: korzystanie z usług chmurowych umożliwia użytkownikom płacenie tylko za faktycznie wykorzystywane zasoby, a w konsekwencji mniejsze koszty w porównaniu z utrzymywaniem własnej infrastruktury. 
  • Innowacyjność: chmury obliczeniowe oferują zaawansowane narzędzia do przetwarzania danych, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i innych technologii, co pozwala użytkownikom w prosty sposób eksplorować nowe możliwości oraz tworzyć innowacyjne aplikacje i rozwiązania.  

  Ciekawostka: według raportu firmy Flexera, opublikowanego w 2021 roku, wynika, że 92% firm korzysta z jakiejś formy chmury publicznej. Z kolei według raportu firmy Gartner z 2021 roku, wydatki na usługi chmurowe miały wynieść w 2020 roku 257,5 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 6,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

  Wady rozwiązań chmurowych: 

  • Koszty: korzystanie z chmur obliczeniowych może być kosztowne, szczególnie w przypadku dużej liczby użytkowników czy wykorzystania zasobów obliczeniowych. Pobierane są opłaty, które zależą od wykorzystanej mocy procesora, pamięci RAM oraz przepustowości sieci. Te zasoby są niezbędne do wykonywania złożonych obliczeń, przetwarzania danych, wirtualizacji, uruchamiania serwerów i innych zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej. 
  • Uzależnienie od dostawcy: korzystanie z platform chmurowych może prowadzić do uzależnienia od jednego dostawcy usług chmurowych. Firmy muszą zaufać dostawcom, co może okazać się ryzykowne w przypadku potencjalnej zawodności lub zmian w modelu biznesowym dostawcy. 
  • Integracja z istniejącymi systemami: integracja platform chmurowych z istniejącymi systemami jest nie tylko czasochłonna i kosztowna, ale także wymaga wiedzy technicznej, co może stanowić wyzwanie dla niektórych firm. 
  • Bezpieczeństwo: chociaż chmury obliczeniowe oferują wysoki poziom bezpieczeństwa, to wciąż istnieją obawy, co do bezpieczeństwa danych przechowywanych w chmurze. Firmy muszą zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i procedury, aby chronić przetwarzane dane. Dlatego też, np. zgodnie z RODO, organizacje, które korzystają z usług chmurowych, muszą spełnić określone wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
  • Dostępność Internetu: korzystanie z platform chmurowych wymaga stałego dostępu do Internetu, co niekiedy stanowi problem w przypadku słabych lub niestabilnych połączeń internetowych. 
  • Brak kontroli nad infrastrukturą: Korzystanie z rozwiązań chmurowych oznacza, że ​​firmy nie mają pełnej kontroli nad infrastrukturą, co może generować trudności w przypadku potrzeby dostosowania infrastruktury do specyficznych potrzeb biznesowych. 

  Rozwój aplikacji chmurowych

  W przeciwieństwie do standardowych aplikacji, które często wymagają instalacji na urządzeniu końcowym, aplikacje chmurowe zazwyczaj tworzone są jako aplikacje webowe, dostępne z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Aby dostarczyć aplikację chmurową, deweloperzy często korzystają z usług chmurowych do hostowania i dostarczania aplikacji. 

  Rozwój aplikacji chmurowych wiąże się z wykorzystaniem różnych narzędzi, które ułatwiają proces ich tworzenia, wdrażania i zarządzania. Poniżej przedstawiamy przykładowe narzędzia, które często wykorzystywane są w procesie rozwoju aplikacji chmurowych: 

  • Konteneryzacja – narzędzie umożliwiające izolację aplikacji w kontenerze, co pozwala na ich łatwe przenoszenie pomiędzy różnymi środowiskami oraz na uruchamianie ich na różnych platformach bez konieczności modyfikacji kodu. 
  • Orkiestracja kontenerów – narzędzie pozwalające na zarządzanie grupami kontenerów, które są ze sobą powiązane i wymagają koordynacji w trakcie działania. Przykładowymi narzędziami orkiestracji są: Kubernetes, Docker Swarm czy Apache Mesos
  • Monitoring i analiza – narzędzia pozwalające na śledzenie działania aplikacji i infrastruktury chmurowej, monitorowanie parametrów, wykrywanie błędów oraz analizę danych. Przykładowe narzędzia to: Grafana, Prometheus, ELK Stack. 
  • Wdrażanie aplikacji – platformy umożliwiające łatwe wdrażanie aplikacji chmurowych, zarządzanie ich cyklem życia oraz skalowanie zasobów. Przykładowe platformy to: Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure
  • Ciągła integracja i dostarczanie (CI/CD) – narzędzia pozwalające na automatyzację procesu wytwarzania i dostarczania oprogramowania. Przykładowe narzędzia to: Jenkins, Travis CI, CircleCI. 

  Powyższe narzędzia pozwalają deweloperom na wykorzystanie różnych usług i narzędzi chmurowych, aby tworzyć aplikacje łatwe w użyciu, skalowalne i elastyczne. 

  Testowanie w chmurze. Strategia i podejście do testów

  Strategia i podejście do testów w standardowym projekcie aplikacyjnym mogą różnić się, w zależności od charakteru projektu oraz technologii używanej do jego tworzenia. Zgodnie ze standardami i specyfikacją danego projektu, proces testowania typowych aplikacji obejmuje następujące kroki: 

  • Planowanie testów – ustalenie zakresu, celów, scenariuszy testowych i wyznaczenie kryteriów akceptacji. 
  • Monitorowanie testów i nadzór nad testami – proces śledzenia postępu testów i wykrywania problemów. 
  • Projektowanie testów – opracowanie przypadków testowych oraz scenariuszy testowych. 
  • Wykonanie testów – przeprowadzenie testów zgodnie z planem testowym. 
  • Analiza wyników testów – ocena wyników testów i ewentualne korekty w aplikacji. 
  • Raportowanie – przygotowanie raportów z testów i ich wyników. 

  Gdy przechodzimy do testowania w chmurze, potrzebujemy dodatkowych narzędzi (np. tych wymienionych w punkcie „Rozwój Aplikacji chmurowych) i podejść, aby uzyskać równie dobre wyniki, co w przypadku standardowych aplikacji. Oto kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę: 

  • Środowisko testowe – zapewnienie odpowiedniego środowiska testowego w chmurze, które musi być zgodne z aplikacją i dostępne dla zespołu testowego. 
  • Zarządzanie danymi testowymi – zapewnienie właściwego zarządzania danymi testowymi, które muszą być prywatne i bezpieczne. 
  • Testowanie wydajności – uwzględnienie testów wydajnościowych, aby określić wydajność aplikacji w warunkach rzeczywistych. 
  • Integracja z narzędziami chmurowymi – wykorzystanie narzędzi chmurowych do zarządzania testami, monitorowania wydajności i analizowania wyników testów. 

  Wszystkie te aspekty powinny być wzięte pod uwagę przy planowaniu i przeprowadzaniu testów aplikacji chmurowych, ale sam proces testowania powinien być zgodny z krokami standardowego procesu testowania. 

  IT consulting w zakresie usług chmurowych

  Dla wielu firm decyzja o przeniesieniu całości lub części swojej infrastruktury, systemów, aplikacji itp. do chmury jest często krokiem w nieznane. Usługi konsultingowe w zakresie rozwiązań chmurowych mogą pomóc firmom w osiągnięciu sukcesu wielu aspektach, przede wszystkim w: 

  Zakres usług: 

  • IT Audyt – ocena stanu obecnego. Aby zrozumieć i opisać istniejące problemy i wyzwania, zespół konsultantów może przeprowadzić audyt IT (np. architektury IT, jakości kodu aplikacji, architektury systemu IT, wydajności aplikacji, wykorzystania sprzętu, procesu tworzenia oprogramowania i zespołów projektowych itp.). Ocena stanu obecnego jest istotnym krokiem przy ocenie potrzeb i decyzji o przejściu do chmury. 
  • Planowaniu i projektowaniu: konsultanci mogą pomóc firmom w zrozumieniu, jakie rozwiązania chmurowe są dla nich najlepsze i jakie korzyści mogą przynieść. Pomogą w projektowaniu odpowiedniego środowiska chmurowego, które spełni wymagania biznesowe. 
  • Migracja do chmury: konsultanci mogą pomóc firmom w przeprowadzeniu migracji do chmury, co jest zwykle złożonym procesem. Pomagają w zaprojektowaniu i wdrożeniu odpowiedniej strategii migracji oraz w weryfikacji zgodności z regulacjami i wymaganiami biznesowymi oraz faktycznej implementacji. 
  • Optymalizacji kosztów: konsultanci mogą pomóc firmom w optymalizacji kosztów związanych z wykorzystywaniem chmury, poprzez optymalizację wykorzystania zasobów i zminimalizowanie kosztów utrzymania. 

  Możliwe wsparcie: 

  • Zwiększenie bezpieczeństwa: konsultanci mogą pomóc firmom w zapewnieniu bezpieczeństwa danych i aplikacji w chmurze poprzez zdefiniowanie i wdrożenie odpowiednich procedur oraz polityki zabezpieczeń. 
  • Monitorowanie i zarządzanie: konsultanci mogą pomóc firmom w monitorowaniu i zarządzaniu środowiskami chmurowymi, co pomaga w identyfikacji problemów i błędów oraz zapewnieniu szybkiej reakcji na wszelkie uchybienia i usterki. 
  • Zwiększeniu efektywności biznesowej: rozwiązania chmurowe oferują wiele funkcjonalności i narzędzi, które mogą pomóc firmom w poprawie efektywności biznesowej. Konsultanci mogą pomóc firmom w wykorzystaniu tych narzędzi i funkcjonalności w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. 

  Testować czy nie testować w chmurze?

  Mimo iż testowanie w chmurze może stanowić dla organizacji wiele zalet, takich jak redukcja kosztów, większa elastyczność, szybsze testowanie i lepsza możliwość współpracy, to jednak niesie ze sobą pewne wyzwania. Konsultanci z doświadczeniem w tej dziedzinie mogą pomóc w wyborze odpowiednich narzędzi i technik testowania, a także w projektowaniu i wdrażaniu testów w chmurze. Dzięki temu firmy będą miały pewność, że ich strategia testowania w chmurze będzie skuteczna, bezpieczna i będzie spełniała ich wymagania biznesowe. Konsulting w zakresie testowania w chmurze to inwestycja w sukces organizacji, która może przynieść znaczące korzyści w długim okresie.