Analiza kodu pod kątem podatności bezpieczeństwa

Znajdź luki zapisane w Twoim kodzie dzięki Checkmarx

Pobierz przykładowy raport
Analiza kodu pod kątem podatności bezpieczeństwa

Twoje pytanie:

Koszty i opóźnienia - Altkom Software & Consulting

Dlaczego przy każdym wdrożeniu borykamy się z opóźnieniami i nieplanowanymi kosztami  poprawy zabezpieczeń?

Czy w naszych systemach znajdują się „luki”, które mogą narazić nas na wyciek danych?

Zgodność kodu z RODO - Altkom Software and Consulting

Jak mogę ocenić poziom zgodności kodu systemów z wymaganiami regulatorów (np. RODO, ISO, KNF)?

Bezpieczeństwo legacy - Altkom Software and Consulting

Jak poprawić bezpieczeństwo systemów „legacy” obsługujących nasze podstawowe procesy biznesowe?

Koszty ryzyka - Altkom Software and Consulting

Jak mogę obniżyć koszty zapobiegania ryzykom podatności  bezpieczeństwa kodu bez utraty jakości?

Odpowiedź otrzymasz w 10 dni

1. Zaczniemy od potwierdzenia z Tobą celu analizy kodu

i zakresu raportu końcowego.

Zamów analizę kodu

1. Zaczniemy od potwierdzenia z Tobą celu analizy kodu

2. Następnie poznamy Twoje środowisko IT

i uruchomimy profesjonalne narzędzia skanujące – Checkmarx.

 

Zamów narzędzia skanujące

2. Następnie poznamy Twoje środowisko IT

3. Przeanalizujemy zebrane informacje i zapisy skanów.

Znajdziemy podatności i określimy ich przyczyny.

Przeanalizujmy zebrane informacje

3.  Przeanalizujemy zebrane informacje i zapisy skanów.

4. Przedstawiamy Ci raport

z rekomendacją rozwiązań.

Odbierz raport z badania

4. Przedstawiamy Ci raport

Wyniki analizy kodu możesz użyć do:

Punkt 1 ASC

Budowy procesowego monitorowania zagrożeń w kodzie i ich usuwania.

Stworzymy z Tobą zasady postępowania, gwarantujące ze bezpieczeństwo jest sprawdzane w sposób ciągły i zorganizowany.

Przeplatanka 1 - monitoring - Altkom Software and Consulting

Przeplatanka 2 - opracowanie SDSC - Altkom Software and Consulting (2)

Punkt 2 ASC

Opracowania SDSC (Secure Development Lifecycle) dla swoich projektów

Pomożemy wdrożyć profesjonalne narzędzia i nauczymy Twoje zespoły jak z nich korzystać.

Punkt 3 ASC

Wyrównania poziomu umiejętności developerów w zakresie dobrych praktyk bezpieczeństwa.

Zaprojektujemy cykl wytwórczy oprogramowania tak aby każdy programista uczył się i tworzył coraz bardziej bezpieczny kod.

Przeplatanka 3 - wiedza developerów - Altkom Software and Consulting

Punkt 4 ASC

Sprawdzenia wdrażanego systemu lub pracy dostawcy pod kątem praktyk bezpieczeństwa.

Dostarczymy wnioski z analizy kodu wraz z obiektywną oceną i rekomendacją.

Typowe symptomy świadczące o zasadności analizy kodu pod kątem podatności:

  • Nastąpił wyciek danych z jednego z systemów.

  • Okresowy audyt systemów IT zidentyfikował niezgodności z wymaganiami regulatorów np. RODO, KNF, ISO.

  • Ponosicie nieplanowane koszty związane z usuwanie luk bezpieczeństwa wykrytych dopiero na etapie wdrożenia.

  • Występują opóźnienia w realizowanych projektach, które wynikają z późnego wykrywania problemów bezpieczeństwa.

  • Macie kłopot z oszacowaniem wysokości kosztów niezbędnych do zabezpieczenie systemów na wymaganym poziomie.

  • Zauważyliście, że podczas każdego wdrożenia spotykacie się z podobnymi problemami w zakresie bezpieczeństwa a wiedza o przeciwdziałaniu ich pojawieniu się znika po zakończeniu projektu.

  • Zdarzają się trudności w określeniu stopnia gotowości wdrożenia systemów na produkcję.

  • Uzyskanie informacji o obecnym stanie bezpieczeństwa projektu wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Dlaczego warto powierzyć nam analizę swojego kodu:

Doświadczenie Altkom Software and Consulting

Od 20 lat kodujemy dla najbardziej wymagających klientów – w tym banków i firm ubezpieczeniowych

Eksperci Altkom Software and Consulting

Inżynierskie doświadczenie pozwala nam lepiej rozumieć kod – odrożniać rzeczywiste zagrożenia ​od tzw. false positive.

Profesjonalne narzędzia Altkom Software and Consulting

Wspieramy się Checkmarx – profesjonalnym narzędziem automatyzującym analizę kodu.

Umiejętności Altkom Software and Consulting

Inwestujemy w wiedzę i umiejętności naszych programistów w obszarze jakości kodu. Regularnie audytujemy naszą pracę.

Jak możemy Ci pomóc?

Napisz do nas na asc@altkomsoftware.com lub wypełnij formularz:

!
!
!
!
!