Nie każdy Projektant UX, co się świeci.

O tym, że bez specjalistów nie byłoby projektu, wiemy wszyscy. Kim w strukturze projektu jest Analityk wymagań i Projektant UX? Czy te role są potrzebne? Jakie korzyści dla projektu przyniosłoby połączenie kompetencji obu ról? Moje obserwacje i  doświadczenie pokazują, że wykorzystanie synergii zdolności projektowania UX z wiedzą z zakresu analizy wymagań, tworzy zauważalną korzyść w procesie realizacji każdego projektu IT.

Kim jest Analityk wymagań?

Analityk jest pośrednikiem, pomiędzy klientem a programistą. Nie wystarczy, żeby rozumiał biznes klienta, ale żeby potrafił tę wiedzę przełożyć na system, tzn. zapisać zebrane wymagania w postaci zrozumiałej nie tylko dla developerów, ale całego zespołu zaangażowanego w projekt i co istotne – dla klienta. Doskonale rozumieją to osoby uczestniczące w projektach prowadzonych metodykami zwinnymi, gdzie formalnie analityków nie ma.

Projektant doświadczeń użytkownika

Projektant UX także jest swojego rodzaju pośrednikiem, tyle że pomiędzy użytkownikiem końcowym systemu klienta a programistą. Projektant UX potrafi wymaganie biznesowe klienta przełożyć na odpowiednią interakcję użytkownika z systemem. Powinien posiadać wiedzę z wielu obszarów, m.in. testów użyteczności i badań jakościowych oraz mieć zdolności analityczne, niezbędne do interpretacji uzyskanych danych. Musi mieć też ugruntowaną wiedzę z zakresu Usability, User Experience, znać heurystyki i zasady projektowania użytecznych UI. Wskazany jest też zmysł etetyczny i znajomość podstaw kompozycji.

UX moda czy realna potrzeba?

„Dobry UI jest jak dowcip, jak musisz go tłumaczyć, to znaczy, że wcale nie jest taki dobry” [Martin LeBlanc]. Każdy Projektant UX chyba zna to powiedzenie i pomimo, że UI =/= UX, to jednak oba zagadnienia się uzupełniają. Pisała o tym Helga Moreno w swoim artykule „The Gap between UI and UX Design – Know the Difference”: „Aplikacja, która wygląda świetnie, ale jest trudna w użyciu, to przykład bardzo dobrego UI ze słabym UX . Tymczasem gdy coś bardzo użytecznego wygląda źle, jest przykładem świetnego UX i słabego UI.”

Dzisiaj UX Design przestał być tylko modny a okazał się narzędziem wpływającym na wzrost satysfakcji użytkownika. Projektant UX stał się przedstawicielem odbiorcy końcowego i jego potrzeb, które wcześniej miały czasem niższy priorytet, a dzisiaj przestają być traktowane jako „dodatkowy feature”, ale są postrzegane jako element przewagi nad rozwiązaniami konkurencji.

Nie każdy Projektant UX, co się świeci

Jaki może byc rezultat, gdy w procesie projektowania zabraknie elementu wiedzy z obszaru analizy wymagań? Jakie mogą być konsekwencje projektowania UX przez osobę, która zupełnie nie rozumie aspektów technicznych, nie widzi ani ich możliwości i (przede wszystkim) ograniczeń? Niestety może się okazać, że zaproponowane rozwiązania będą znacząco przekraczać budżet projektu lub będą się zupełnie mijać z logiką i przeznaczeniem systemu. Ponadto nie wszystkie rozwiązania UX, bez względu na ich zgodność z aktualnymi trendami, będą adekwatne do niektórych sektorów lub rozwiązań technologicznych. Dlatego ta dodatkowa wartość Projektanta, jaką jest wiedza i doświadczenie z obszaru analizy, może pozytywnie wpłynąć na całokształt projektu, nie tylko z perspektywy samego zespołu ale i klienta. Taki projektant UX posiada holistyczne spojrzenie na realizowany projekt, co pozwala połączyć wymagania i kreatywne pomysły w logiczną, spójną i wykonalną całość.

Idealny Projektant UX

Współpraca z zespołem projektowym wymaga rozmawiania tym samym językiem, dlatego Projektant UX powinien biegle czytać dokumentację analityczną, rozumieć modele danych i diagramy. Moje doświadczenie w pracy dla jednego z Towarzystw Ubezpieczeniowych pokazało, jak bardzo umiejętne porozumiewanie się z zespołem, zarówno analitycznym jak i developerskim, wpłynęło na skrócenie czasu realizacji projektu oraz lepszą jakość tworzonego systemu. Niewątpliwie ogromną wartością było przygotowanie prototypu w postaci makiet hi-fi ze wskazaniem, które narzędzie developerskie może być użyte w poszczególnych rozwiązaniach, które ikony oraz numery HEX kolorów. Oczywiście, to nie była praca wyłącznie indywidualna, ale także współpraca z programistami w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,  zarówno pod kątem wymagań jak i możliwości realizacji. Dzięki znajomości biznesu i technologii rozmowy zaczynałam od pytania: „czy możemy wykorzystać to narzędzie w tym rozwiązaniu?” zamiast od pytania: „chcę takie coś, co się wyświetli, ale w sumie nie wiem jak to ma działać, jak to ma być?”.

W IT i biznesie czas to pieniądz, im więcej wiemy o tym, co i jak ma robić system oraz znamy zakres pracy kolegów z zespołu, tym szybciej dostarczymy rozwiązanie IT, którego nasz Klient potrzebuje, by osiągnąć sukces.

 

Autor: Katarzyna Suwała, Projektant UX w Altkom Software & Consulting