Testy użyteczności. Dlaczego warto sprawdzać rozwiązania z użytkownikami?

18/06/2019

Data ostatniej aktualizacji: 28.12.2021 08:08

Testy użyteczności aplikacji lub systemu są jedną z najpopularniejszych metod badania user experience oraz jednym ze sposobów ewaluacji całego projektu. Wyróżnia je to, że nie skupiają się na badaniu opinii na temat produktu, ale na obserwacji użytkownika w trakcie korzystania z niego.

Jak wyglądają testy użyteczności?

Do badania zapraszane są osoby z docelowej grupy odbiorców rozwiązania, które proszone są o wykonanie w systemie konkretnych zadań. W zależności od celu badania, mogą to być np. kluczowe przypadki użycia albo wątpliwości projektowe, które chcemy zweryfikować.

Podczas wykonywania zadań, uczestnicy na bieżąco komentują swoje ruchy i myśli, stosując tzw. protokół głośnego myślenia. Dzięki temu, dostarczają wielu cennych informacji, w tym na przykład o swoich oczekiwaniach. Równolegle odbywa się obserwacja użytkownika: jak korzysta z produktu, co sprawia mu problemy, czego nie rozumie i gdzie się gubi.

Jeśli badanie takie prowadzi moderator, to może on rozmawiać z uczestnikiem oraz dopytywać o szczegóły, czy w ogóle zachęcać do mówienia.

Czego możemy się dowiedzieć z testów z użytkownikami?

Testy użyteczności pomagają w sprawdzeniu następujących elementów problematycznych:

Poza powyższym, dzięki testom możemy odkryć również mocne strony naszego rozwiązania, których zmieniać nie warto.

Kiedy najlepiej testować?

Do przeprowadzenia testów nie potrzebujemy działającego produktu. W zależności od tego na jakim etapie projektu jesteśmy, możemy weryfikować już narysowaną na papierze makietę czy prototyp. Im wcześniej przetestujemy nasze rozwiązanie, tym wcześniej zdobędziemy przydatne informacje, a rozwiązanie łatwiej będzie można zmodyfikować np. wprowadzając zmiany na makiecie.  Wprowadzenie zmian w gotowym już systemie może się okazać zbyt czasochłonne, albo zbyt kosztowne.

Poniżej przykłady takich badań już na etapie szkiców:

Low fidelity prototype testing of the EE app

Paper Prototyping

Jakie są korzyści z przeprowadzenia testów z użytkownikami?

Autorki książki „Badania jako podstawa projektowania User Experience” Iga Mościchowska i  Barbara Rogoś – Turek, wymieniają następujące korzyści z prowadzenia badań użyteczności:

Podczas testów użyteczności strony kariery Software House Altkom Software & Consulting jednym z elementów ogłoszenia o pracę, który budził wątpliwości uczestników badania, był schemat procesu rekrutacyjnego. Niektóre procesy rekrutacyjne składają się z dwóch spotkań rekrutacyjnych, stąd też ich opis:

praca IT

Jednak w przypadku, gdy występuje tylko jedno spotkanie rekrutacyjne, nazwa “pierwsze spotkanie rekrutacyjne” była niejasna dla uczestników, którzy pytali:

Dzięki przeprowadzonym testom użyteczności, błąd ten został wyeliminowany.

Podsumowanie:

Steve Krug, specjalista do spraw użyteczności na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń radzi:

Zawsze warto sprawdzać rozwiązania z jego przyszłymi użytkownikami. Z pewnością przyniesie nam to wiele przydatnych informacji, które zastosowane w praktyce podniosą użyteczność rozwiązania.

Bibliografia:

Author: Aleksandra Szkup, Projektant UX/UI

[ratings]