Audyt IT: Upewnij się, że poprawnie wdrażasz nowe technologie!

O tym, że nowe technologie są kluczem do budowy przewagi rynkowej, nie trzeba już nikogo przekonywać. Tylko czy zawsze i wszystkie pojawiające się nowości będą tymi, które pomogą firmie realizować jej cele biznesowe? Jak sprawdzić, czy dobrze rokująca technologia, która jeszcze nie ma wielu wdrożeń rynkowych, będzie dobrym wyborem czy też niespełnioną obietnicą? W końcu, czy tempo zmian rynkowych w ogóle pozwala zastanawiać się nad szukaniem odpowiedzi, zamiast po prostu działać i obserwować efekty?

Swoimi spostrzeżeniami w tym obszarze dzielą się eksperci z Cass Business School w raporcieInnovating in the Exponential Economy. Twierdzą oni, że nieprzewidywalność szybko zmieniającego się otoczenia nie pozostawia złudzeń i firmy, które będą chciały wygrywać i być przed konkurencją, będą wdrażały nowe rozwiązania, zanim rynek oceni ich skuteczność. Skoro tak, to pytanie powinno brzmieć nie „czy”, ale „jak” zapewnić sobie komfort przy podejmowaniu tego typu decyzji, aby nie wynikały one jedynie z siły promocji danej technologii i naszej intuicji.

Idąc za przytoczonym przykładem technologii, które są rynkowymi nowinkami i dopiero zyskują na popularności, wiadomym jest, że ich wdrożenia często są „przecieraniem szlaków” w poszczególnych zastosowaniach projektowych. W rezultacie, jeśli zaimplementowane rozwiązania nie wspiera celów biznesowych firmy, pojawiają się wątpliwości w czym leży problem. Czy po stronie źle dobranej technologii, czy jej niepoprawnym wdrożeniem? Dopiero odpowiednia diagnoza przyczyn pozwoli zorientować się w skali problemu i koszcie jaki organizacja musi ponieść aby go rozwiązać.

Najszybszym i niedrogim sposobem na zweryfikowanie poprawności pracy wykonanej przez zespół projektowy jest zlecenie takiej diagnozy niezależnym ekspertom posiadającym doświadczenie z projektów w różnych środowiskach. Naturalnym partnerem będą tu software house’y, w szczególności posiadające w zakresie swoich kompetencji ofertę „audytu architektury IT”. W kontekście technologii, gdzie liczy się praktyka i doświadczenie, a nie normy i procedury charakterystyczne dla audytu, zapewne trafniej byłoby mówić o diagnozie, ewaluacji lub badaniu. Jednak zostawmy kwestię nazwy. Usługi takie obejmują zazwyczaj weryfikację poprawności i skalowalności wdrożonych rozwiązań, analizę ich modułowości i otwartości oraz, jak w przypadku naszego Software House ASC, także audyty dedykowane pod konkretny problem lub technologię:

Audyt migracji do mikroserwisów

Audyt migracji do mikroserwisów

Audyt architektury systemu

Audyt architektury systemu

Audyt wydajności

Audyt wydajności

Kiedy audyt architektury rozwiązań IT jest pożądany – przykłady

Architektura rozwiązań IT nie zawsze musi wspierać cele biznesowe firmy. Z drugiej strony, samo oprogramowanie może być hamulcem dla zmiany procesów biznesowych organizacji. W każdej z tych sytuacji przeprowadzony audyt pozwala określić źródło problemu, a także uzyskać dalsze rekomendacje.

Audyt architektury IT może dostarczyć wiedzy, czy praca zrealizowana przez zespół projektowy została wykonana zgodnie z dobrymi praktykami. Odpowiedzi na takie pytanie oczekiwał jeden z międzynarodowych banków po zaimplementowaniu do używanego przez niego systemu silnika BPMN Camunda. Na podstawie otrzymanych materiałów, wyników testów wydajnościowych i analizy procesu – nasi eksperci mieli przeprowadzić audyt i określić, czy problemy, z którymi boryka się klient, można rozwiązać bez rezygnowania z przyjętej architektury. Efekty przeprowadzonych prac i poczynione spostrzeżenia zostały zawarte w raporcie wraz z naszymi opiniami i rekomendacjami.

W ostatnim czasie bardzo popularne są mikroserwisy, które stosuje się jako receptę na kres wydajności serwisu w związku z rosnącą w szybkim tempie liczbą użytkowników. Ta architektura jest powszechnie wykorzystywana przez duże platformy digitalowe, w tym choćby Netflix czy Allegro. Na potrzeby mikroserwisów powstały liczne frameworki, np. Dropwizard, Spring Boot i Micronaut. Popularność tego ostatniego wciąż rośnie. Aby jednak jego wdrożenie nie okazało się jedynie podążaniem za rynkowymi trendami, konieczne jest zwrócenie uwagi na kwestię modułowości. Oferowany przez nasz Software House ASC audyt architektury rozwiązań IT może odpowiedzieć na pytanie, czy system został rozbudowany tam, gdzie było to najbardziej potrzebne oraz czy jest on wystarczająco otwarty, czyli gotowy, by wspierać realizację zaplanowanych procesów biznesowych.

Wnioski płynące z przygotowanego przez naszych ekspertów audytu mogą też upewnić kadrę odpowiedzialną za IT, że wybrana technologia jest wyborem korzystnym. Firma, która zainwestowała środki w Robotic Process Automation (RPA), korzystając z technologii UiPath, Automation Anywhere czy Blue Prism, może dzięki audytowi zweryfikować m.in.: proces wdrożenia, skalowalność zastosowanych rozwiązań czy kwestie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Niektórzy z dostawców stawiają na specjalizację, a to z kolei może doprowadzić do tego, że po pewnym czasie zaimplementowana technologia nie będzie w pełni odpowiadać potrzebom przedsiębiorstwa. Audyt może zidentyfikować ten problem, dzięki czemu osoby odpowiedzialne za IT będą mogły odpowiednio wcześnie zareagować.

audyt architektury IT

Niezależny audyt zewnętrzny – korzyści

Choć termin „audyt” może kojarzyć się z kontrolą, to celem audytu architektury rozwiązań IT nie jest wyłącznie inspekcja pracy dostawcy technologii czy ocena zespołu projektowego. Audyt zewnętrzny jest obiektywnym spojrzeniem na zastosowane rozwiązania. Dzięki temu, że jest przeprowadzany przez osoby mające doświadczenie w danej technologii, jest cennym źródłem informacji. Ocena zawarta we wnioskach może zostać wykorzystana przy planowaniu dalszych inwestycji zarówno krótko-, jak i długoterminowych.

Korzyści z przeprowadzenia audytu można rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim firma może uzyskać ocenę zaimplementowanej architektury. Obiektywna ocena zastosowanych technologii pozwala wykryć obszary, które są lub mogą być w przyszłości źródłami kłopotów, oraz udzielić niezbędnych rekomendacji w tym zakresie. To z kolei pozwala firmie skoncentrować się na rozwoju i budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Firma może też liczyć na uporządkowanie i uzupełnienie dokumentacji zastosowanej architektury. Z naszego doświadczenia wynika, że nie zawsze programiści w prawidłowy sposób dokumentują swoją pracę. Gdy zapada decyzja o przeprowadzeniu audytu, konieczne jest przejrzenie wytworzonej dokumentacji oraz jej uzupełnienie. Jest to niezbędne, bo przedłożenie dokumentacji często jest wymagane do wyciągnięcia poprawnych wniosków z audytu, który oprócz wyników testów wydajnościowych czy spotkań z przedstawicielami klienta, może opierać się o jej analizę.

Podsumowując, z problemami z systemami IT jest podobnie jak ze zdrowiem. Sukces terapii zależy od trafnej diagnozy. Lepiej mieć jej potwierdzenie od różnych lekarzy niż polegać na opinii jednego, choćby najlepszego.

Więcej informacji o naszych usługach audytu, skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy: SKONTAKTUJ SIĘ