Konsulting IT

Wskażemy, jak używane przez Ciebie technologie wspierają cele biznesowe firmy.

W czym możemy Ci pomóc?
Konsulting IT

Jakiej usługi potrzebujesz?

Strategia IT

Strategia IT

Audyty IT

Audyty IT

Wybór dostawcy i systemu

Wybór dostawcy i systemu

Strategia - Altkom Software & Consulting

Strategia IT

 • Masz zdefiniowane cele biznesowe i potrzebujesz dobrać oraz zaplanować rozwiązania IT w posiadanym budżecie?
 • Firma długo nie podejmowała działań w obszarze IT i widząc tego konsekwencje, chcesz dokonać dobrych inwestycji w IT?
 • Chcesz skutecznie rozwijać biznes przy pomocy IT i chcesz wybrać najkorzystniejszy kierunek rozwoju, biorąc pod uwagę nowe technologie i posiadane rozwiązania?

Przygotujemy strategię IT służącą rozwojowi i bezpieczeństwu Twojego biznesu:

 • Rozpoczniemy od zrozumienia Twoich celów biznesowych oraz aktualnego stanu IT, rozwiązań i infrastruktury informatycznej.
 • Przedstawimy Ci diagnozę oraz możliwe strategie, abyś mógł podjąć decyzję o kierunku rozwoju i jego ramach czasowych.
 • Przygotujemy listę inicjatyw w obszarze IT, których realizacja dostarczy rozwiązań informatycznych, organizacyjnych lub infrastrukturalnych służących realizacji celów biznesowych.
 • Przygotujemy business case i zwymiarujemy korzyści. Pomożemy wprowadzić ten plan w życie. Zadbamy o właściwą realizację poszczególnych inicjatyw.
 • Przygotujemy odpowiednie procesy i narzędzia.
 • Będziemy wspólnie z Tobą modyfikować listę inicjatyw, jeśli zmienią się cele biznesowe.

Jako software house jesteśmy praktykami, dlatego przygotowana przez nas strategia będzie użyteczna i osadzona w realiach Twojej organizacji.

Pomoc przy strategii IT

Pomoc przy strategii - Altkom Software & Consulting

Audyty - Altkom Software & Consulting

Audyty IT

 • Chcesz usprawnić swoje IT, by dowiedzieć się jakie procesy, zespoły, projekty oraz systemy i sprzęty wymagają zmian?
 • Chcesz wiedzieć, czy IT generuje zbyt wysokie koszty i dlaczego nie wspiera efektywnie rozwoju biznesu?
 • Potrzebujesz zweryfikować rentowność planowanych przez IT projektów?
 • Chcesz się upewnić, że tworzone przez IT rozwiązania nie będą za chwilę wymagały kolejnych dużych inwestycji?
 • Znasz dobrze problemy swojego IT, ale potrzebujesz praktycznych rozwiązań, które możesz szybko wdrożyć?

Przeprowadzimy audyt potrzebnych elementów IT. Wskażemy problemy i kroki do ich skutecznego rozwiązania:

 • Najpierw zrozumiemy Twoje oczekiwania i spodziewane produkty audytu.
 • Przygotujemy ramowy plan audytu i potwierdzimy z Tobą listę uczestników.
 • Wykonamy wstępną diagnozę na podstawie kwestionariuszy, wywiadów lub analizy dostępnych materiałów.
 • Omówimy z Tobą wyniki i ustalimy, na których elementach skoncentrować dalsze działania audytowe, aby wypracowane rekomendacje przyniosły największe korzyści.
 • Przygotujemy dokładny opis napotkanych problemów, poparty odniesieniami do danych źródłowych. Opiszemy konsekwencje i wagi tych problemów dla Twojej organizacji – zarówno dla IT, jak i dla biznesu.
 • Opracujemy listę rekomendacji służących rozwiązaniu problemów i wspieraniu zaobserwowanych dobrych praktyk. Przekażemy Ci czytelny raport zawierający wszystkie te informacje.
 • Przygotujemy krótko- i długoterminowy plan konkretnych zadań, osadzonych w realiach Twojej organizacji i służących skutecznemu wdrożeniu rekomendacji.
 • Przygotujemy zadania, które będziesz mógł rozpocząć następnego dnia po zakończeniu audytu.
 • Jeśli będziesz potrzebował wsparcia, pomożemy Ci wprowadzać ten plan w życie.

Nasz zespół audytorów łączy uznane praktyki audytowe z doświadczeniem realizacji złożonych projektów custom software development w nowoczesnych technologiach.

Dzięki temu nasza ocena problemów jest oceną praktyków a rekomendacje opierają się na kryterium wdrażalności.

Pomoc przy audycie IT

Audyt wykres - Altkom Software & Consulting

Image - Altkom Software & Consulting

Pomoc - Altkom Software & Consulting

Pomoc w wyborze systemu

 • Chcesz zakupić nowy system informatyczny i nie wiesz jak się za to zabrać?
 • Potrzebujesz upewnić się, że dokonujesz optymalnego wyboru?
 • Chcesz mieć pewność, że opisane w postępowaniu wymagania wyłonią najlepsze rozwiązanie?

Pomożemy ci dokonać optymalnego wyboru systemu IT:

 • Zaczniemy od zdefiniowania obszarów i procesów w Twojej firmie, które miałby wspierać nowy system.
 • Wspólnie z Tobą spiszemy wymagania odnośnie funkcjonalności i kwestii technicznych oraz nadamy im priorytety. Zaproponujemy odpowiednie wymagania. Zarekomendujemy kształt procesu selekcji nowego systemu, w tym metodologię oceny oferowanych rozwiązań.
 • Przeprowadzimy symulację weryfikującą dobór kryteriów oceny oraz priorytetów wymagań, by mieć pewność, że zostaną wybrane rozwiązania, których poszukujesz.
 • Pomożemy sprawnie i skutecznie wybrać optymalne rozwiązanie: przygotujemy arkusze ocen rozwiązań, wyjaśnimy wątpliwości z dostawcami, przeanalizujemy oferty i przygotujemy rekomendacje.

Nasze wsparcie zmaksymalizuje szansę na najlepszy wybór. Dzięki temu, że na co dzień jesteśmy po drugiej stronie wiemy jak formułować zapytania, aby uniknąć przyszłych nieporozumień i opóźnień pomiędzy wykonawcą i klientem.

Pomoc przy wyborze systemu

Wybór systemu - Altkom Software & Consulting

Wybrane doświadczenia projektowe

Podium - Altkom Software & Consulting

Wybierz projekt:

LB

Liberty Bank (Gruzja) 

Czy IT w kierowanym przeze mnie banku jest odpowiednio zorganizowane i kompetentne, by skutecznie wspierać realizację celów biznesowych?

Na tak zadane przez Prezesa Banku pytanie, odpowiedzieliśmy, przedstawiając rekomendację zmian względem stanu obecnego. Bank zyskał konkretne zalecenia do sukcesywnego wdrożenia i oszczędność na poziomie 15 % całego budżetu IT w skali roku.

Rekomendacje obejmowały: organizację pracy IT (>200 pracowników), współpracę IT z biznesem, docelową architekturę, kluczowych kilkadziesiąt systemów oraz optymalizację wykorzystania posiadanego sprzętu (kilkaset serwerów) i licencji.

A

AMS 

Jak zmienić architekturę kluczowej monolitycznej aplikacji, działając w warunkach ograniczonego budżetu przy wykorzystaniu obecnych kompetencji zespołu developerskiego?

Klient otrzymał od nas rekomendację docelowej i pośredniej architektury wraz z roadmapą migracji. Ważnym aspektem było uwzględnienie rozwoju kompetencyjnego zespołu oraz dopasowanie planu migracji do realiów organizacji. Zmiany zaczynają być realizowane.

P

Punkta (mFind) 

Czy reakcja IT na potrzeby Biznesu jest optymalna? Gdzie tkwią rezerwy umożliwiające jej przyśpieszenie? 

Nasi audytorzy przyjrzeli się funkcjonowaniu zwinnego procesu tworzenia rozwiązań IT oraz kluczowego obszaru analizy i przetwarzania danych od partnerów biznesowych. Przedstawione rekomendacje stały się planem działań dla IT i biznesu na najbliższy czas.

S

Skanska

Czy więcej programistów w zespole pomoże szybciej dostarczyć nowy system?

Klient otrzymał obiektywną rekomendację zmian w procesie wytwórczym i architekturze kluczowego systemu. Dzięki wykonaniu niezależnych szacunków pracochłonności planowanego rozwoju systemu Klient dokonał weryfikacji budżetu projektu i prac podwykonawców.

BP

BNP Paribas

Kto odpowiada za błędy w działaniu krytycznego komponentu systemu Banku?

Klient dowiedział się, co jest źródłem nieprawidłowości oraz otrzymał propozycję zmiany w architekturze komponentu, która skutecznie rozwiązywała problem. Dostrzegając dalszy potencjał w zwiększeniu efektywności, przekazaliśmy nasze sugestie jako inspirację do wykorzystania w przyszłości.

BB

Bank BPS - Grupa BPS

Czy jako IT osiągamy zamierzone cele? Jak regularnie to weryfikować?

Po pierwszym wykonanym dla Banku audycie wydajności i bezpieczeństwa bankowości internetowej i mobilnej Klient na tyle wysoko ocenił wartość rekomendacji, że podjął decyzję o cyklicznym przeglądzie w tym obszarze. Audyty, które wykonujemy w rytmie 2-letnim, są dobrym miernikiem sprawdzającym osiąganie zamierzonych celów biznesowych.

SK

Seris Konsalnet

Jak powinniśmy budować i rozwijać nasze IT, by w perspektywie 2 lat osiągnąć kluczowe cele biznesowe firmy? 

Zarząd potrzebował strategii rozwoju IT na najbliższe 2 lata, która skutecznie wsparłaby realizację celów biznesowych i zapewniła bezpieczeństwo rozwiązań informatycznych. W odpowiedzi przygotowaliśmy zakres niezbędnych inicjatyw IT wraz z harmonogramem, propozycję zmian w strukturze i kompetencjach IT, a także stworzyliśmy proces zarządzania realizacją strategii. Pierwsze zaproponowane kroki już są realizowane.

CA

Credit Agricole

Uruchamiam działalność w nowym kraju. Potrzebuję dobrze wybrać przyszłego dostawcę kluczowego rozwiązania

Rozpoczynając działalność ubezpieczeniową w Polsce, Zarząd firmy potrzebował szybko wdrożyć kluczowe systemy i zakupić sprzęt. Wspólnie z ekspertami klienta przygotowaliśmy wymagania i przeprowadziliśmy procesy wyboru dostawców. W kolejnym kroku Klient powierzył nam również nadzór nad procesem wdrażania rozwiązań zwycięskiego dostawcy.

KO

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków 

Potrzebuję wdrożyć system IT w obszarze wynikającym z nowowprowadzonych przepisów i w terminach nimi uwarunkowanych.

Prezes powołanej rozporządzeniem unijnym Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków potrzebował doświadczonych specjalistów IT, którzy szybko poznają nowe przepisy i przełożą je na wymagania systemu informatycznego i infrastruktury, a następnie w ramach posiadanego budżetu  bezpiecznie wybiorą najlepsze rozwiązanie. Zadowolenie Klienta z efektów tych prac przełożyło się na kontynuację współpracy i nadzór nad procesem wdrażania.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Słowo audyt wywołuje w nas co najmniej ostrożność. Zazwyczaj kojarzy się z kontrolą, która zawsze wykaże jakieś niezgodności lub koniecznością […]
06/05/2020

TOP 10 błędów popełnianych przy wyborze systemu informatycznego

Biznes
Technologie
Ubezpieczenia
Bankowość
Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego to poważna i kosztowna inwestycja, z którą kierownictwo firmy zwykle wiąże wielkie nadzieje. W […]
Jak sprawdzić, czy dobrze rokująca technologia, która jeszcze nie ma wielu wdrożeń rynkowych, będzie dobrym wyborem czy też niespełnioną obietnicą?

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.com lub wypełnij formularz.

Artur Kret - Altkom Software & Consulting

Artur Kret

Head of Consulting Team w Altkom Software & Consulting.

Od ponad 20 lat związany z analizą systemów informatycznych, doradztwem IT dla rynku finansowego i dużych przedsiębiorstw. Jest doświadczonym lider zespołów projektowych. Pasjonują go wyzwania w obszarze docierania do kluczowych wymagań i problemów oraz znajdowania odpowiednich rozwiązań.

!
!
!
!
!

W czym możemy Ci pomóc?

1. Wybierz zakres usług:

!

2. Kiedy chcesz zacząć projekt?

!

3. Kto będzie odbiorcą tej pracy?

!

4. Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy z ofertą

!
!