Camunda 8 vs Camunda 7. Wyzwania związane z migracją i wdrażaniem nowej wersji 

  W kwietniu 2022 roku jeden z najbardziej znanych silników BPMN Camunda doczekał się nowej wersji. Wprowadzone zmiany były na tyle istotne, że obecna odsłona wyróżniona została nowym numerem – oficjalnie doczekaliśmy się Camundy 8. Warto podkreślić, że nie są to zmiany wyłącznie kosmetyczne: różnice w stosunku do najpopularniejszej wersji silnika, Camundy 7, zachodzą zarówno w warstwie technologicznej, jak i licencyjnej. W związku z tym użytkownicy poprzedniej odsłony, jeżeli zdecydują się na przejście, będą musieli zmierzyć się z licznymi wyzwaniami migracyjnymi i wdrożeniowymi. Jak zrobić to mądrze, żeby potencjalne konsekwencje technologiczne, finansowe czy licencyjne nie odbiły się negatywnie na zaimplementowanych procesach i biznesie?

  Camunda 8 vs Camunda 7

  Główne różnice technologiczne między Camunda 8 vs 7

  Główne różnice technologiczne, które należy podkreślić i wziąć pod uwagę przed migracją, to: 

  • Nowe API oparte o gRPC — Poprzednia wersja Camundy posiadała JAVA/REST API. Konsekwencją zmiany API jest konieczność przepisania starych aplikacji na nowy protokół.
  • Dostępna implementacja języka BPMN – Osoby, które już teraz mają zamodelowane procesy, w przypadku migracji nie będą w stanie przenieść ich 1:1 na nową wersję.  W tym przypadku przemodelowanie procesów może okazać się konieczne. 
  • Nowe strategie deploymentu silnika procesowego — Jest to zmiana, która z perspektywy IT przynosi nowe możliwości i czyni Camundę rozwiązaniem Cloud Native. 
  • Wprowadzenie innych sposobów zarządzania stanem procesu i warstwa pertystencji danych — W wersji Camunda 7 wszystkie zmienne procesowe i stan procesów zapisywane były w bazie danych. W wersji 8 baza danych została wyeliminowania. Z jednej strony oznacza to wzrost wydajności, jednakże dla klientów z wymaganiami ACID co do transakcji, taka zmiana może stanowić wyzwanie. Jednym z rozwiązań jest realizacja odpowiedniego dedykowanego mechanizmu, pozwalającego zachować wydajność wprowadzoną przez nową architekturę, a jednocześnie adresować wymogi wynikające z zasady ACID. 
  • Wprowadzenie innych mechanizmów skalowania i clustrownia — Powiązane jest to z nowymi możliwościami pełnego korzystania z elastyczności i szybkości skalowania horyzontalnego. 
  • Nowe możliwości disaster recovery – W wersji Camunda 8 prekonfigurowany mechanizm replikacji pozwoli Camundzie odtworzyć się po softwarowej lub hardwarowej awarii bez utraty danych. 

  Zmiany licencyjne związane z nową wersją Camunda 8

  Camunda Community w wersji 7 wspierana będzie jeszcze przez kilka lat. Nie zmienia to jednak faktu, że w końcu migracja stanie się koniecznością dla wszystkich użytkowników. W związku z tym należy przygotować się na zmiany licencyjne, jakie towarzyszą odsłonie 8, a które mogą być odczuwalne szczególnie w warstwie finansowej przedsiębiorstwa.  

  Camunda w wersji Community to tak naprawdę zestaw aplikacji:

  • Process Engine,
  • Tasklista,
  • Cockpit,
  • Admin.

  Aby móc nadal działać w darmowej wersji Camunda Community potrzebny jest dostęp do wszystkich czterech aplikacji. W Camudzie 7 aplikacje były dostępne za darmo (co prawda z pewnymi ograniczeniami, które jednak nie uniemożliwiały pracy z platformą i mogły być adresowane przez dodatkowe oprogramowanie). W nowej odsłonie Camundy aplikacje będą darmowe wyłącznie na etapie prac rozwojowych projektu. W momencie, kiedy ten będzie gotowy do wejścia na produkcję i udostępnienia go użytkownikom/klientom, należało będzie opłacić licencję, aby korzystać z aplikacji produkcyjnie.  

  Jak widać zmiany licencyjne sprowadzają się do tego, że od tej pory Camunda Community jest darmowa wyłącznie w fazie developmentu (poza silnikiem procesowym, który dostępny jest cały czas). Nagłe koszty związane z licencją mogą być dla wielu firm przeszkodą w prowadzeniu projektów opartych o Camundę.

  Jak migrować do Camunda 8 i nie stracić udogodnień znanych z 7?

  W Altkom Software od lat korzystamy z tego, że Camunda w wersji Community jest silnikiem darmowym i na jej podstawie budujemy rozwiązania dla klientów klasy Enterprise. Tym samym oferujemy podejście optymalizujące koszty, przy jednoczesnym zachowaniu benefitów. Łącząc atrakcyjny model licencyjny oraz aplikacje stworzone przez Altkom pozwalamy klientom w pełni realizować swoje potrzeby biznesowe, nie zapominając o aspekcie finansowym.  

  Kierując się tym podejściem, poprowadzimy darmowy webinar, na którym omówimy szczegółowo różnice pomiędzy Camunda 7 i Camunda 8 oraz wskażemy możliwe sposoby zaadresowania wyzwań związanych z nową odsłoną platformy. Informacje przedstawione podczas webinaru pozwolą dobrze przygotować się do projektów związanych z przejściem na Camunda 8. Zarówno klientom posiadającym już system zbudowany w oparciu o Camunda 7, jak i tym którzy dopiero rozważają rozpoczęcie projektów automatyzacji procesów biznesowych.  

  Wskażemy również alternatywne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami.

  Zwiększ wydajność swojej firmy dzięki automatyzacji procesów biznesowych. Napisz do nas

  Przeczytaj też: