Dlaczego warto inwestować w konsulting IT?

Obecna sytuacja na świecie wymusiła na firmach wprowadzenie polityki oszczędnościowej. Jednocześnie, żeby przetrwać na rynku, przedsiębiorstwa muszą inwestować w transformację cyfrową. Rozumieją to CIO i CTO, ale stoi przed nimi trudne zadanie — przekonać swoich przełożonych, że nie chodzi już tylko o rozwój firmy a o możliwość dalszego jej funkcjonowania. Jak wielki wpływ na przyszłość biznesów mają inwestycje IT i w jaki sposób konsulting IT może w tym pomóc?

Czym zajmuje się konsultant IT?

Konsultant IT jest ekspertem spoza firmy, którego zadaniem jest dostarczać wiedzę klientom pragnącym rozwijać swoje systemy. Proponuje rozwiązania techniczne i organizacyjne, a następnie monitoruje ich wdrażanie. To można powiedzieć, że jest to rutynowa praca. Każdy klient ma swoje własne problemy, potrzeby i metody działania, a więc do każdej konsultacji IT należy podejść indywidualnie.

Inną pożądaną cechą konsultantów jest umiejętność szybkiej adaptacji do nowych środowisk, kontaktów, metod itp. Muszą być osobami komunikatywnymi, aby móc odkrywać i rozumieć potrzeby klientów, a następnie proponować rozwiązania dopasowane do ich biznesów.

Zapotrzebowanie na konsultantów IT nie maleje, szczególnie jeśli chodzi o specjalistów w zakresie:

  • Konkretnej dziedziny IT (architektura sieci, e-commerce, bezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, audyt itp),
  • Określonej branży (bankowość, ubezpieczenia, przemysł, usługi prawne, administracja itp.).

Wszystkie dodatkowe umiejętności (np. doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, marketingu, prawa itp.) są wysoko cenione przez pracodawców. Wraz z rozwojem kariery, konsultanci otrzymują coraz ważniejsze zadania. Mogą zacząć zarządzać zespołem juniorskim, a nawet założyć własną firmę doradczą.

Konsulting IT. Poznaj korzyści

Głównym powodem korzystania z usług konsultingowych jest chęć zdobycia specjalistycznej wiedzy. Firma sięga pomoc konsultanta IT, kiedy nie ma wewnętrznych zasobów, umiejętności lub czasu, aby rozwiązać dany problem czy poprawić wewnętrzną sytuację. Spojrzenie osoby z zewnątrz może przynieść spostrzeżenia, niedostrzegalne wewnątrz organizacji.

W zależności od potrzeb firma może skorzystać z kompleksowych konsultacji (np. chcąc przeprowadzić audyt środowiska informatycznego) albo skoncentrować się na pojedynczym zadaniu (wybór systemu IT). Konsulting IT to także okazja, aby stworzyć efektywną strategię IT — wybrać nowe kierunki działania, zredukować koszty, outsourcować część zadań itp.

Przeprowadzone prace powinny udoskonalić procesy biznesowe i poprawić wyniki organizacji. Przeważnie są źródłem zmian i wdrożenia innowacji, zapewniających przewagę konkurencyjną nad innymi graczami z tej samej branży.

Jak przeprowadzić skuteczną transformację cyfrową?

Zacznijmy od tego, czym właściwie jest transformacja cyfrowa? W najprostszym ujęciu jest to wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu zwiększenia wydajności i produktywności organizacji. Pierwszym etapem transformacji cyfrowej jest przejście z systemów papierowych na cyfrowe. Bardziej zaawansowane strategie skupiają się na identyfikacji słabości działania systemów cyfrowych i znajdowaniu sposobów na ich usprawnienie. 

Ścisła definicja transformacji cyfrowej może różnić się, tak jak różnią się potrzeby firm i ich podejście do pracy. Skuteczność transformacji uzależniona jest od dokładnego przestudiowania i zrozumienia aktualnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz praktyk, jakie te wykorzystuje w codziennych działaniach. Niezbędna jest również specjalistyczna wiedza w zakresie technologii IT dla korporacji i dużych przedsiębiorstw oraz to, jak można ją wykorzystać w różnych procesach.

Kluczowe punkty obejmujące udaną strategię transformacji cyfrowej:

  • Przegląd obecnej sytuacji. Zanim będziesz w stanie określić, w jakim kierunku przekształcić swój biznes, musisz dokonać dokładnego przeglądu obecnych procesów i technologii. Tylko zrozumienie architektury systemów i sposobów, w jaki wszystkie aplikacje współpracują ze sobą, pozwala znaleźć rozwiązania, które sprawią, że procesy będą bardziej wydajne.
  • Zapewnienie wsparcia dla projektu transformacji. Transformacja cyfrowa bywa żmudnym procesem. Modelowanie i doskonalenie procesów biznesowych może być bardzo pracochłonne, szczególnie jeśli pracownicy są oporni na zmiany. Strategia transformacji cyfrowej wymaga wsparcia na wszystkich poziomach firmy – od dyrektora wykonawczego przez menedżera marki, po dyrektora kreatywnego i innych. 
  • Rozsądna automatyzacja. Nie automatyzuj na siłę, tylko dlatego, że to jeden z głośniejszych trendów technologicznych. Chociaż hiperautomatyzacja powoli staje się rzeczywistością, to najpierw musisz dokonać przeglądu procesów i odkryć te, które wymagają pracy ręcznej. Na tej podstawie możesz zastanowić się, jakie rozwiązania technologiczne mogą pomóc w przyspieszeniu i usprawnieniu działań.
  • Identyfikacja barier. Wąskie gardła to jedne z głównych problemów, na których powinna skupić się strategia transformacji cyfrowej. Sprawdź, powody ich tworzenia i zastanów się, czy istnieje rozwiązanie technologiczne, które może im zapobiec.
  • Pomiar i analiza danych. Upewnij się, że śledzisz skuteczność swoich wysiłków związanych z transformacją cyfrową. Musisz być w stanie udowodnić, że technologia, którą wdrażasz lub zmiany, które wprowadzasz, zwiększają wydajność organizacji. Pomiary i raporty to priorytet i powinny być prowadzone od początku procesu transformacji.

W jaki sposób konsulting IT chroni przed zagrożeniami?

W dzisiejszym świecie prowadzenie dobrze prosperującej firmy jest praktycznie niemożliwe bez zrozumienia zagrożeń i możliwości, jakie stwarzają nowe technologie i rozwój IT. Na szczęście nie musisz robić tego sam. Jeżeli nie wiesz, od czego zacząć proces transformacji cyfrowej albo masz inny problem związany z systemami firmowymi, możesz sięgnąć po pomoc w postaci konsultingu IT.