Microservices development

Projektujemy, budujemy, rozwijamy i migrujemy systemy do architektury opartej o mikrousługi

Porozmawiajmy o mikrousługach
Microservices development

W czym możemy Ci pomóc

Projektowanie - Altkom Software & Consulting

Projektowanie

budowa nowego systemu w architekturze mikrousługowej.

Modernizacja istniejącego systemu - Altkom Software & Consulting

Modernizacja istniejącego systemu

opracowanie strategii i przeprowadzenie migracji do mikrousług

Audyt architektury - Altkom Software & Consulting

Audyt architektury

ocena długu technologicznego i opracowanie rekomendacji architektonicznych.

Oferta

Zamów aplikację - Altkom Software & Consulting

Application development

Zaprojektujemy i zbudujemy rozwiązanie oparte o architekturę mikrousługową, które spełni Twoje potrzeby biznesowe, zapewni wymaganą wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo, automatyzację wdrożeń i monitorowanie systemu.

Zamów aplikację

Modernizacja istniejącego systemu, opracowanie strategii i przeprowadzenie migracji do mikrousług

Opracujemy strategię rozwoju Twoich systemów uwzględniając możliwość przejścia na architekturę mikrousługową. Zaplanujemy i przeprowadzimy migrację pozwalającą szybciej wdrażać zmiany w kluczowych biznesowo obszarach systemu i zmniejszać dług technologiczny bez konieczności całościowej wymiany starych systemów.

Zamów modernizację aplikacji

Zamów modernizację aplikacji - Altkom Software & Consulting

Zamów audyt - Altkom Software & Consulting

Audyt architektury, ocena długu technologicznego i opracowania rekomendacji architektonicznych

Dokonamy oceny długu technologicznego systemu, stanu jego architektury i możliwości dalszego rozwoju. Opracujemy zestaw rekomendacji i najlepszych praktyk pozwalających skutecznie wspierać biznes dzięki efektywnej architekturze systemów.

Zamów audyt

Korzyści dla Ciebie ze współpracy z nami

Wygoda

Otrzymasz pełną usługę – od zebrania wymagań, przez określenie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych, po i wdrożenie rozwój i utrzymanie aplikacji

Wiedza

Skorzystasz z doświadczeń naszych specjalistów i zespołów, zdobytych w wielu realizacjach w różnych branżach.

Bezpieczeństwo

Od razu otrzymasz sprawdzone w innych projektach rozwiązania funkcjonalne i techniczne. Uchronisz się przed błędami.

Efektywność

W konsekwencji – przyspieszysz realizację swojego projektu i zmniejszysz jego koszty.

Wybrane doświadczenia projektowe w architekturze mikroserwisowej

Podium - Altkom Software & Consulting

Wybierz projekt:

Cs

Core system White Label

Dla klientów z branży ubezpieczeniowej zbudowaliśmy kompleksowe rozwiązanie oparte o mikroserwisy. W jego skład wchodzą min. usługi odpowiedzialne za konfigurację produktów, taryfikację, zarządzanie polisami, wznowienia, underwriting, likwidację szkód, generację dokumentów i komunikację z klientem oraz partnerami, billing, rozliczenie składki, zarządzanie siecią sprzedaży, naliczanie prowizji.

Zastosowanie mikroserwisów pozwoliło znacznie przyspieszyć i zrównoleglić pracę wielu niezależnych zespołów. Pierwsze procesy sprzedażowe wdrożyliśmy na produkcję w 3 miesiące a kolejne procesy i linie produktowe w cyklach 2 miesięcznych. Elastyczna architektura mikroserwisowa pozwala wykorzystywać wybrane usługi WhiteLabel’a w różnych sytuacjach: jako system core’owy lub też np. jako wydajny, wysokodostępny front do sprzedaży direct lub agencyjnej.

Stos technologiczny: Java, Spring Boot, Spring Cloud, Consul, ELK, Feign, Hystrix, Netflix Zuul, RabbitMQ, ElasticSearch

Sd

System do obsługi procesów sprzedażowych i posprzedażowych - Digital Product Center.

Dla klientów z branży finansowej stworzyliśmy rozbudowane rozwiązanie do obsługi procesów sprzedażowych i posprzedażowych takich jak: zakładanie konta, rozpatrywanie wniosków kredytowych, obsługa wniosków o zakup produktów czy modyfikację parametrów produktów już zakupionych. Rozwiązanie oparte jest o architekturę mikrousługową i silnik procesów biznesowych Camunda.

Składa się z usług frontendowych zawierających konfigurowalne formularze, usług odpowiedzialnych za modelowanie procesu i zarządzanie ich wykonaniem z użyciem Camunda, usług integracyjnych bazujących na Apache Camel, zapewniających komunikację z istniejącymi systemami, usług zbierających dane i zasilających raporty dostępne na konfigurowalnym dashboardzie. System jest wysokodostęopny, skalowalny, przetwarza tysiące wniosków dziennie.

Stos technologiczny: Java, Spring Boot, Camunda, Apache Camel, Apache Kafka, Hazelcast, Js Report, Angular, Mongo Db, Oracle.

Aa

Audyt architektury i opracowanie koncepcji rozwoju

Dla klienta z branży reklamowej w ramach audytu obecnych monolitycznych rozwiązań, zaprojektowaliśmy ścieżkę modernizacji i wprowadzenie odpowiedniej modularyzacji, pozwalającej na docelowe przejście na mikrousługi z wykorzystaniem .NET Core. Wdrożyliśmy rozwiązanie automatyzujące procesy budowania, testowania i wdrażania systemów w oparciu o Azure DevOps.

Md

Migracja do architektury mikrousługowej opartej o orkiestrację z użyciem Camundy

Dla klienta z branży ubezpieczeniowej opracowaliśmy strategię przejścia od monolitu do architektury opartej o mikrousługi. Wykorzystując Event Storming, User Story Mapping i Domain Driven Design zaprojektowaliśmy nową architekturę opartą o procesy biznesowe nadzorowane przez platformę BPMN Camunda.

Koordynuje ona działanie mikrousług dziedzinowych implementujących operacje w ramach danej dziedziny biznesowej. Nowe mikrousługi zapewniają łatwiejszy i szybszy rozwój w kluczowych obszarach biznesu, dostarczają nowoczesny UI i dużo lepszy UX. Jednocześnie nowe elementy są zintegrowane z istniejącymi systemami zapewniając możliwość pracy bez konieczności całkowitej bardzo kosztownej migracji ze starych systemów.

Stos technologiczny: Java, Spring Boot, Apache Kafka, Js Report, CAS, JWT Spring Security, Spring Cloud.

Wd

Workflow dla firmy ubezpieczeniowej

Stworzyliśmy platformę workflow, na której automatyzujemy kolejne procesy firmy ubezpieczeniowej. Całość utrzymana jest w architekturze mikroserwisów. Za orkiestrację procesów odpowiada silnik BPM Camunda.

Do integracji z systemami klienta używamy wysokowydajnego Apache Camela i kolejek RabbitMQ. Użytkownicy mają dostęp do ergonomicznego, elastycznego interfejsu stworzonego z użyciem Angular. Realizujemy zarówno bezobsługowe procesy zajmujące się różnorodną komunikacją, jak i wspieramy procesy które wymagają wiedzy eksperckiej, uwalniając pracowników od powtarzalnych czynności.

Bm

Budowa mikrousług do wydruków i zarządzania szablonami wydruków

Dla klienta z branży ubezpieczeniowej zbudowaliśmy i wdrożyliśmy mikrousługi odpowiedzialne za zarządzanie szablonami wydruków oraz generację dokumentów. Mikrousługi te wykorzystują Java, Spring Boot, Jasper Reports, Open Office, Spring Security Kerberos, Angular i Angular Material.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Mikroserwisy na dobre zagościły już w wielu rozwiązaniach. Jak każdy styl architektury systemów IT mają swoje wady i zalety, ale […]
Mikrousługi (ang. microservices) to styl architektoniczny zorientowany na szybkość rozwoju oprogramowania, rozumianą jako  liczba funkcjonalności tworzonych w jednostce czasu oraz […]
Temat mikroserwisów w świecie IT jest ciągle żywy. Jak każda nowość – generuje dużo szumu i wzbudza wiele kontrowersji. Jeszcze […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.com lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!