Odblokuj swój biznes

Szybciej uruchamiaj kanały cyfrowe i wdrażaj nowe produkty. Odkryj sprytny sposób na ominięcie ograniczeń starych systemów firmowych

Skontaktuj się z nami
Odblokuj rozwój biznesu. Nadaj tempo swoim projektom. Szybciej wdrażaj cyfrowe kanały i nowe produkty.

Z jakimi trudnościami się mierzysz?

Skończ z ograniczeniami narzuconymi przez stary system IT.

Zablokowany rozwój

Trudny, niemożliwy lub drogi dalszy rozwój systemu głównego.

Długi time-to-market

Długi time-to-market dla nowych funkcjonalności, produktów i kanałów cyfrowych.

Opóźnione wdrożenia

Długi czas wdrażania nowych użytkowników do pracy w obecnych systemach firmy.

Brak monitoringu

Brak monitoringu procesów, brak danych, niemożność ich usprawniania.

Niedotrzymywanie SLA

Przekraczanie kluczowych terminów z umów, niedotrzymywanie SLA.

Brak wymiany danych

Brak automatycznej synchronizacji i wymiany danych pomiędzy systemami.

Czym jest Smart Decoupling?

Dodatkowe, nowe rozwiązanie zintegrowane z użytkowanym systemem legacy, które przejmuje od niego kluczowe lub często modyfikowane procesy biznesowe, definicje produktów oraz inne dane biznesowe. W uproszczeniu jest to wyjęcie procesu ze starego systemu i ułożenie jego logiki w zgodzie z aktualnymi potrzebami, następnie budowa niezależnego, dedykowanego systemu, a finalnie integracja ze starym systemem, do którego nowy system zwraca przetworzone dane.

Jak przebiega projekt IT w podejściu Smart Decoupling?

1. Identyfikacja i ocena procesów klienta

1. Identyfikacja i ocena procesów klienta

Ocena procesów Klienta z uwzględnieniem pilności i wartości biznesowej z użyciem predefiniowanej listy kryteriów. Następnie wybór i opisanie pierwszego procesu.

2. Ustalenie zakresu projektu

2. Ustalenie zakresu projektu

Ustalenie MVP, metodyki, zespołu projektowego oraz zaangażowania po stronie klienta​.

3. Realizacja​ projektu

3. Realizacja​ projektu

Przyrostowa implementacja najbardziej wartościowych podprocesów zgodnie z oceną „koszt vs. wartość” oraz wdrożenia na produkcję średnio co miesiąc.

Zainteresowały Cię możliwości naszego podejścia SmartDecoupling?

Dlaczego SMART Decoupling?

 • Inteligentne obejście  ograniczeń aktualnych systemów bez inwestycji w  ich wymianę lub rozwój,
 • Odzyskanie przez biznes panowania nad procesem i elastyczności we wprowadzaniu zmian,
 • Quick win – pierwsza wersja działającego procesu po około 2 miesiącach prac,
 • Eliminacja ryzyka przerwania ciągłości działania systemu dla jego użytkowników.

Sprawdź korzyści wynikające z podejścia Smart Decoupling

 • Skrócenie time-to-market z 6 do 2 miesięcy

  Przez zastosowanie dodatkowej aplikacji napisanej w nowoczesnej technologii.

 • Skrócenie czasu wdrożenia nowych pracowników o 60-80%

  Dzięki procesowemu podejściu do realizacji zadań oraz intuicyjnemu UI.

 • Zmniejszenie kosztów obsługi procesów i skrócenie czasów ich realizacji o 40-60%

  Dzięki metodycznemu podejściu do projektowania procesów.

 • Zmniejszenie liczby obsługiwanych spraw z przekroczonym SLA o 60-80%

  Dzięki monitoringowi procesów działających na przyjaznym dla biznesu silniku BPM Camunda.

 • Przyspieszenie realizacji procesów wykonywanych w kilku systemach o 50-90%

  Dzięki ich integracji i orkiestracji za pomocą silnika BPM Camunda.

Ile to wszystko kosztuje?

Koszt standardowego procesu z obsługą Smart Decoupling

Budowa nowej aplikacji automatyzującej proces, jest opcją nawet kilkukrotnie tańszą od projektu zmian w starszym technologicznie systemie głównym firmy lub jego całkowitej wymiany. Poniżej prezentujemy poglądowe parametry w wariancie Quick Smart Decoupling​:

 • Liczba kroków w procesie: do 20
 • Liczba integracji: do 5-ciu
 • Średni czas realizacji projektu: ok. 2 miesiące
 • Zespół: 5 osób

Koszt projektu obsługą Smart Decoupling: ok. 300k PLN

Koszt projektu zmian w obecnym systemie: ok. 900k PLN

image

Opinie o Smart Decoupling

 • Zbudowana aplikacja okazała się rozwiązaniem wielu problemów, także tych, które wcześniej wydawały się poza zakresem projektu. Wdrożenie, a także wykorzystanie ujednoliconego procesu przyczyniło się do zapewnienia spójności danych (również tych historycznych). Zaangażowanie bezpośrednio w intuicyjny prosty proces nowych użytkowników umożliwiło usunięcie wąskich gardeł, a monitorowanie procesu oraz terminowości zmniejszyło 10-krotnie liczbę zadań zrealizowanych po terminie.

  Instytucja finansowa
  Projekt automatyzacji procesu posprzedażowego

 • Uwolnienie core'owej aplikacji od realizacji fragmentów tego procesu i osadzenie go w całości w nowej aplikacji, pozwoliła na jego pełną automatyzację, monitoring i kontrolę. Ponad 8-krotnie zmniejszyła się liczba błędów. IT nie musiało wymieniać systemu, a my zyskaliśmy elastyczność i nową jakość, pozwalającą w szybkim tempie optymalizować zarządzanie siecią agentów.

  Towarzystwo ubezpieczeniowe
  Case "obsługa posprzedażowa"

Porozmawiaj z naszym ekspertem:

!
!
!
!
!

* Obowiązkowe

Przemysław Górecki - Altkom Software & Consulting

Przemysław Górecki

Chief Technology Officer

asc@altkomsoftware.com