Odblokuj rozwój biznesu. Szybciej uruchamiaj kanały cyfrowe i nowe produkty.

Poznaj podejście Smart Decoupling. Sprytny sposób na ominięcie ograniczeń starych systemów firmy.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie
Odblokuj rozwój biznesu. Nadaj tempo swoim projektom.  Szybciej wdrażaj cyfrowe kanały i nowe produkty.

Typowe problemy biznesu w szybko rosnących firmach, które wynikają z ograniczeń systemów IT i które rozwiązuje Smart Decoupling.

Trudny, niemożliwy lub drogi dalszy rozwój systemu głównego

Trudny, niemożliwy lub drogi dalszy rozwój systemu głównego

Długi time-to-market dla nowych funkcjonalności, produktów i kanałów cyfrowych.

Długi time-to-market dla nowych funkcjonalności, produktów i kanałów cyfrowych

Długi czas wdrażania nowych użytkowników do pracy w obecnych systemach firmy

Długi czas wdrażania nowych użytkowników do pracy w obecnych systemach firmy

Brak monitoringu procesów, niemożność ich usprawniania

Brak monitoringu procesów, niemożność ich usprawniania

Przekraczanie kluczowych terminów z umów, nie dotrzymywanie SLA

Przekraczanie kluczowych terminów z umów, nie dotrzymywanie SLA

Brak automatycznej synchronizacji i wymiany danych pomiędzy systemami

Brak automatycznej synchronizacji i wymiany danych pomiędzy systemami

Czym jest Smart Decoupling?

Dodatkowe, nowe rozwiązanie zintegrowane z użytkowanym systemem legacy, które przejmuje od niego kluczowe lub często modyfikowane procesy biznesowe, definicje produktów lub inne dane biznesowe.

Wyjęcie procesu ze starego systemu. Ułożenie jego logiki w zgodzie z aktualnymi potrzebami.

Budowa niezależnego, dedykowanego systemu.
Integracja ze starym systemem, do którego nowy system zwraca przetworzone dane.

Jak przebiega projekt w podejściu Smart Decoupling?

1. Identyfikacja i ocena procesów Klienta

Ocena procesów Klienta z uwzględnieniem pilności i wartości biznesowej z użyciem predefiniowanej listy kryteriów. Następnie wybór i opisanie pierwszego procesu.

Zapytaj o szczegóły

1.  Identyfikacja i ocena procesów Klienta

2. Ustalenie zakresu projektu

Ustalenie MVP, metodyki, zespołu projektowego oraz zaangażowania po stronie klienta​

Zapytaj o szczegóły

2.  Ustalenie zakresu projektu

3. Realizacja​ projektu.

Przyrostowa implementacja najbardziej wartościowych podprocesów​ zgodnie z oceną „koszt vs. wartość” oraz wdrożenia na produkcję średnio co miesiąc.

Zapytaj o szczegóły

3.  Realizacja​ projektu.

Dlaczego „smart”?

Inteligentne obejście  ograniczeń aktualnych systemów bez inwestycji w  ich wymianę lub rozwój.
Odzyskanie przez biznes panowania nad procesem i elastyczności we wprowadzaniu zmian.
Quick win – pierwsza wersja działającego procesu po około 2 miesiącach prac.
Eliminacja ryzyka przerwania ciągłości działania systemu dla jego użytkowników.

Korzyści z podejścia Smart Decoupling w liczbach

Korzysci smart decoupling

Koszt standardowego procesu z obsługą Smart Decoupling?

Budowa nowej aplikacji automatyzującej proces, jest opcją nawet kilkukrotnie tańszą od projektu zmian w starszym technologicznie systemie głównym firmy lub jego wymiany.
Poniżej prezentujemy poglądowe parametry w wariancie Quick Smart Decoupling​:

Ilość kroków w procesie: do 20

Ilość kroków w procesie: do 20

Ilość integracji:  do 5-ciu

Ilość integracji:  do 5-ciu

Średni czas realizacji projektu: ok. 2 m-ce

Średni czas realizacji projektu: ok. 2 m-ce

Zespół: 5 osób

Zespół: 5 osób

Koszt projektu obsługą Smart Decoupling: ok. 300k PLN

Koszt projektu zmian w obecnym systemie: ok. 900k PLN

Klienci o nas

If

Instytucja finansowa

Projekt automatyzacji procesu posprzedażowego

Zbudowana aplikacja okazała się rozwiązaniem wielu problemów, także tych, które wcześniej wydawały się poza zakresem projektu. Wdrożenie, a także wykorzystywanie ujednoliconego procesu przyczyniły się do zapewnienia spójności danych (również tych historycznych). Zaangażowanie bezpośrednio w intuicyjny prosty proces nowych użytkowników umożliwiło usunięcie wąskich gardeł, a monitorowanie procesu oraz terminowości zmniejszyło 10-krotnie ilość zadań zrealizowanych po terminie.​

TU

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Case “obsługa posprzedażowa”

Uwolnienie core’owej aplikacji od realizacji fragmentów tego procesu i osadzenie go w całości w nowej aplikacji, pozwoliło na jego pełną automatyzację, monitoring i kontrolę.  Ponad 8 -krotnie zmniejszyła się liczba błędów. IT nie musiało wymieniać systemu, a my zyskaliśmy elastyczność i nową jakość pozwalającą w szybkim tempie optymalizować zarządzanie siecią agentów.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

O tym, czym są systemy legacy i jak wpływają na tempo digitalizacji firmy, pisaliśmy w poprzednim artykule: Jak przeprowadzić transformację […]
Świat się zmienia, konkurencja idzie do przodu, oczekiwania klientów rosną, a Wasz biznes przestaje za tym nadążać. Nie z Twojej […]
21/01/2021

Migracja systemu w firmie: kiedy i jak?

Case Studies
Technologie
Migracja systemu, a nawet sama decyzja o niej, nigdy nie jest prosta. Wymaga analizy, zarówno od strony korzyści biznesowych, jak […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsofware.pl lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!