Cyfrowy leasing. Czy jesteś gotowy na integrację z SDS?

Integracja z SDS to ważny krok w kierunku cyfryzacji procesów biznesowych w branży leasingowej, co jest niezbędne w dzisiejszym dynamicznym środowisku rynkowym. Tego typu nowoczesne rozwiązania pozwalają firmom na osiągnięcie większej efektywności, optymalizację kosztów oraz zapewnienie lepszej obsługi klientów, m.in. poprzez automatyzację procesów czy redukcję błędów. SDS umożliwia szybką i efektywną komunikację, eliminuje zbędne formalności i przyspiesza finalizację transakcji — pytanie jednak, czy Twoja firma jest gotowa na wdrożenie standardu w swoje struktury?

Cyfrowy leasing - czy jesteś gotowy na integrację z SDS?

Czym dokładnie jest SDS?

SDS, czyli System Dokumentów Strukturyzowanych, to wspólna inicjatywa KIR i Związku Polskiego Leasingu, która zaowocowała wypracowaniem standardu cyfrowej komunikacji w procesach związanych z zakupem przedmiotu leasingu.

SDS został zaprojektowany z myślą o płynnej wymianie informacji i dokumentów między firmami finansującymi leasing a dealerami, odpowiedzialnymi za sprzedaż pojazdów. Głównym celem SDS jest usprawnienie oraz zautomatyzowanie procesu zakupu pojazdu lub innego przedmiotu leasingu, co w konsekwencji przyspieszy jego dostarczenie do końcowego odbiorcy.

Jakie korzyści niesie za sobą wdrożenie SDS?

SDS to standaryzacja sposobu komunikacji pomiędzy dealerem a finansującym. Dzięki wypracowaniu tego typu standaryzacji polska branża leasingowa może mówić o pewnym ułatwieniu i ujednoliceniu metod działania.

Zmiany związane z SDS mają przede wszystkim ułatwić wejście w integrację z nowymi dostawcami i tym samym umożliwić szybkie poszerzanie portfolio przedmiotów gotowych do leasingowania. Oczywiście tego typu rozszerzanie portfela klientów to również szansa na zwiększenie wyniku finansowego firm z sektora leasingowego.

SDS jest rewolucyjnym przedsięwzięciem, które zapewni firmom leasingowym i dealerom narzędzie do efektywnej, cyfrowej komunikacji i realizacji transakcji. To szansa na poprawę konkurencyjności, lepszą obsługę klientów oraz dynamiczny rozwój branży leasingowej w Polsce.

Z jakimi trudnościami wiąże się wdrożenie SDS?

Wdrożenie SDS jest kompleksowym procesem, który wiąże się z wieloma wyzwaniami. Każdy finansujący ma swoje własne wewnętrzne systemy, procedury i obostrzenia wynikające z unikalnej specyfiki prowadzonej działalności.

Wieloletnie doświadczenie na rynku przekłada się na wiele skomplikowanych integracji oraz rozbudowaną i zaawansowaną architekturę IT. W takiej sytuacji wprowadzenie nowego standardu zawsze wiąże się ze zmianami i modernizacjami na poziomie biznesowym. A każda tego typu modyfikacja implikuje również zmiany systemowe, które wymagają czasu i odpowiedniego budżetu.

I mimo że standardy funkcjonowania na rynku są podobne, to każdy finansujący ma swoje indywidualne procedury i metody działania, które różnią się między sobą.

Oczywiście wszystkie te działania mają na celu osiągnięcie tego samego efektu: przekazania przedmiotu leasingobiorcy lub użytkującemu. Co za tym wszystkim idzie, wdrożenie SDS jest procesem wymagającym, który niesie ze sobą wiele trudności. Wymaga indywidualnego podejścia, wiedzy branżowej i technicznej oraz uwzględnienia różnic między firmami.

Rewolucja w architekturze leasingodawców

Wprowadzenie standardu SDS do branży leasingowej niesie za sobą małą rewolucję architektoniczną dla leasingodawców — rozwiązanie wymaga dokonania niezbędnych zmian i integracji w istniejących systemach backoffice’owych. Wiąże się to m.in. ze zmianami w wewnętrznych procesach, workflowach czy strukturach danych w celu dostosowania ich do wymagań standardu. Bo chociaż SDS stwarza nowe możliwości komunikacji i automatyzacji procesów, to aby skutecznie go wdrożyć, leasingodawcy muszą zrozumieć architekturę rozwiązania i dostosować swoje systemy do jego wymagań.

Standard udostępniony został jako broker SDS z wystawionym API do integracji systemowej. Poprawnie zaimplementowany ma za zadanie działać w tle i być zintegrowany z systemami dziedzinowymi finansujących oraz dealerów. Jego funkcje powinny zostać „zaszyte” w aplikacjach, z których i tak na co dzień korzystają firmy leasingowe czy dealerzy. Dzięki temu, pracownicy nie będą zmuszeni uczyć się obsługi zupełnie nowego systemu, a jedynie zyskają nowe możliwości podczas korzystania z dobrze sobie znanych rozwiązań.

Oczywiście każda integracja systemów wiąże się z pewnym trudnościami i niebezpieczeństwami. Należy mieć na względzie aspekty takie jak: zgodność i standaryzacja danych, różny poziom skomplikowania architektury systemów, bezpieczeństwo danych, zmiany w procesach biznesowych, wydajność i skalowalność środowiska IT czy niezbędne testy, pozwalające uniknąć problemów po wdrożeniu. Jeżeli firma nie jest w stanie samemu przeprowadzić tego typu integracji, najlepiej w pierwszej kolejności sięgnąć po pomoc w postaci konsultingu i skorzystać z audytu architektury.

Integracja z SDS

Wielu finansujących stoi przed wyzwaniem, jakim jest zintegrowanie projektu SDS z obecnie działającym procesem we własnym systemie backoffice’owym. Jak już wspomnieliśmy, głównym założeniem jest to, aby działający już proces został uproszczony, a SDS — jako nowy standard komunikacji — był „niewidoczny” (przy czym jednocześnie pomagał i ułatwiał codzienną pracę finansujących oraz dealerów).

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży leasingowej, Altkom Software oferuje pomoc w zakresie konsultacji, audytu architektury i wsparcia we wdrożeniu SDS.

Nasi wykwalifikowani konsultanci, posiadający doświadczenie w modelowaniu procesów, planowaniu strategii oraz audycie, pomogą przejść przez poszczególne kroki procesu. Chętnie zdejmiemy ciężar z finansujących, a także pomożemy zweryfikować, zaktualizować i zintegrować się z nowym standardem komunikacji bez konieczności absorbowania wielu wewnętrznych zasobów.

Doświadczenie branżowe

Znamy problemy i wyzwania, jakie w 2023/2024 roku stoją przed branżą leasingową. Jednym z nich jest reforma związana z wprowadzeniem nowej stawki referencyjnej WIRON, czy długo zapowiadany KSeF (Krajowy System e-Faktur). Jednocześnie, zgodnie z zapowiedziami na tegorocznym e-Leasing Day (nad którym patronat wiedzie Związek Polskiego Leasingu), SDS zgłasza gotowość do integracji z finansującymi.

Modelowanie procesów

Altkom Software to również kadra posiadająca wieloletnie doświadczenie związane z modelowaniem i budowaniem procesów w oparciu o platformę Camunda. Jest to idealne rozwiązanie do tego typu integracji oraz modelowania nowych procesów.

Szukasz pomocy przy wdrożeniu?

Jeśli Twoja firma działa w branży leasingowej i pragnie wykorzystać pełen potencjał SDS, jesteśmy gotowi pomóc. Skontaktuj się z nami i wykorzystaj nasze doświadczenie techniczne oraz branżowe, żeby wyeliminować zbędne formalności, skrócić proces realizacji finansowania i zdobywać nowych klientów.