5 powodów, dla których warto wybrać Software House z certyfikatem ISO 27001

W ostatnich latach informacje stały się jednymi z najcenniejszych aktywów, a ich bezpieczeństwo priorytetem dla firm i organizacji na całym świecie. Szczególny nacisk widać w branżach, które na co dzień przetwarzają ogrom danych wrażliwych czy osobowych – medycznej, ubezpieczeniowej oraz bankowej. Przestrzeganie ścisłych regulacji to nie tylko wyzwanie dla samych instytucji i przedsiębiorstw, ale również firm technologicznych, które tworzą oprogramowanie dla klientów z sektorów regulowanych. Software House’y muszą być w stanie zagwarantować, że posiadają najlepsze metody ochrony zasobów informacyjnych. Z tych właśnie względów, przyjrzyjmy się certyfikatowi ISO 27001: jakie potwierdza standardy i dlaczego warto współpracować z firmami IT posiadającymi wdrożoną normę?

5 powodów, dla których warto wybrać Software House z certyfikatem ISO 27001

ISO 27001 – co to jest i dlaczego warto stawiać na certyfikowane firmy?

Norma ISO/IEC 27001 to sposób na międzynarodowe ustandaryzowanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Definiuje wymagania, które obejmują zakres wdrożenia, utrzymania i ciągłego rozwoju takich systemów w firmach. Uzyskanie certyfikacji ISO 27001 wymaga m.in. systematycznego badania ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji oraz budowania spójnego zestawu kontroli bezpieczeństwa informacji, aby przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom.   

Software House lub inna firma, deklarująca gotowość do wdrożenia normy, poddawana zostaje audytowi przez zewnętrzną jednostkę akredytującą. Jeżeli pomyślnie przejdzie audyt, otrzymuje certyfikat potwierdzający zgodność z normą.

Jakie korzyści zapewnia wdrożenie ISO 27001 w organizacji?

  • Poprawnie wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jednakowo chroni wszystkie rodzaje gromadzonych i przetwarzanych informacji – cyfrowych, papierowych czy utrzymywanych w chmurze obliczeniowej; 
  • Dostosowanie się do norm ISO 27001 pomaga stworzyć centralną strukturę zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pomaga to szybciej reagować na stale zmieniające się zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji oraz działać w zgodzie z prowadzoną analizą ryzyka.  
  • Firma staje się bardziej odporna na cyberataki i zagrożenia z zewnątrz, dzięki systemom i procedurom zaimplementowanym w ramach certyfikacji.

   Co z biznesowego punktu widzenia oznacza certyfikacja ISO 27001?

   Korzyści z ISO 27001 warto rozpatrywać nie tylko pod kątem technicznym, ale również biznesowym. Jeżeli Twój potencjalny partner technologiczny posiada certyfikat, informuje Cię tym samym o wdrożeniu międzynarodowych standardów bezpieczeństwa w procesach przetwarzania informacji oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, regulacji i norm w tym zakresie.  

   Możesz być tym samym pewien, że nie ważne, ile dzieli Was kilometrów — bezpieczeństwo informacji rozumiecie tak samo.  

   Dlaczego Software House powinien mieć certyfikat ISO 27001?

   5 najważniejszych powodów na podstawie praktyki i doświadczenia Alkom Software:

   1. Całościowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

   W Altkom Software stosujemy podejście systemowe – kompleksowo zarządzamy posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem. Wdrożony i eksploatowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to solidny, nowoczesny system ochronny, skoncentrowany na informacjach oraz proaktywnym podejściu do zarządzania ich bezpieczeństwem. 

   2. Gwarancja bezpiecznej współpracy 

    Certyfikat to dla naszych klientów jasna informacja, że ich dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w sposób ciągły oraz przez kompetentnych, przeszkolonych pracowników.

    3. Większe zaufanie i brak potrzeby ciągłej kontroli

     Wdrożony w Alktom Software zestaw zasad, procedur, analiz oraz kontroli technicznych i fizycznych zdecydowanie zwiększył poziom zaufania wśród naszych klientów. Ci, powierzając nam informacje projektowe czy dane wrażliwe, są spokojni o ich bezpieczeństwo.

     4. Zobowiązanie do ciągłego rozwoju

      Jesteśmy świadomi, że posiadanie certyfikatu ISO 27001 to równocześnie zobowiązanie do ciągłego wzrostu jakości usług, rozwoju technologicznego, doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz podnoszenia wiedzy i świadomości wśród naszych pracowników. Musimy proaktywnie reagować na zmieniające się zagrożenia bezpieczeństwa oraz doskonalić nasze procesy.

      5. Partnerska współpraca

       Klienci często podkreślają, że w naszej współpracy doceniają fakt bycia nie tylko wykonawcą usługi, a również doradcą i partnerem zaangażowanym w projekt (dowody na naszym profilu Clutch). Certyfikacja ISO 27001 to kolejny krok, którym pokazujemy, że współpracują z nowoczesną, zaangażowaną, odpowiedzialną i godną zaufania firmą.

       Jeżeli szukasz podobnych wartości u współpracującego z Tobą Software House’u, skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach i projektach. Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność informacji ?

       Jak sprawdzić czy Software House posiada certyfikat bezpieczeństwa informacji?

       Certyfikacji Altkom Software dokonała jednostka akredytującą Alcumus ISOQAR z siedzibą główną w Wielkiej Brytanii. Trzeba jednak przyznać, że już wcześniej nasze systemy i procedury dojrzewały, dzięki prowadzeniu projektów z zakresu budowy dedykowanego oprogramowania dla pięciu największych europejskich banków i licznych towarzystw ubezpieczeniowych. Certyfikacja ISO 27001 to udokumentowanie i oficjalne potwierdzenie dojrzałych standardów bezpieczeństwa.    

       Ważność i autentyczność naszego certyfikatu ISO/IEC 27001:2013 (numer 22185) można potwierdzić pod linkiem: Check an ISOQAR Registered Certificate | Alcumus. Każdy certyfikat posiada swój unikalny numer, za pomocą którego możesz sprawdzić, czy Twój potencjalny partner pomyślnie przeszedł akredytację.

       Przeczytaj więcej artykułów

       Wywiad: Adresujemy realne, a nie wyimaginowane potrzeby klientów

       Implementacja Chmury – wsparcie klientów z sektora finansowego

       Camunda 8 vs Camunda 7. Wyzwania związane z migracją i wdrażaniem nowej wersji