Utrzymanie oprogramowania

Uwolnimy Cię od myślenia o starych technologiach! Java 1.4-1.6, .NET w wersjach niewspieranych, nieaktualizowane serwery aplikacyjne, stare wersje bibliotek Spring, Hibernate, C/C++, Delphi, Cobol, Scala, PHP i wiele innych.

Porozmawiajmy o projekcie
Utrzymanie oprogramowania

Jakie masz plany związane z legacy?

Wygaszam i wyłączam stary system - Altkom Software & Consulting

Wygaszam i wyłączam stary system

Migruję do nowych technologii - Altkom Software & Consulting

Migruję do nowych technologii

Korzystam, minimalizując konieczne zmiany - Altkom Software & Consulting

Korzystam, minimalizując konieczne zmiany

Pomożemy, jeśli znalazłeś się w jednej z poniższych sytuacji

Utrzymanie oprogramowania uniemożliwia Ci realizację bieżących projektów dla biznesu.

Coraz trudniej jest Ci znaleźć specjalistów o wymaganych kompetencjach.

Ponosisz coraz większe koszty projektów utrzymaniowych.

Zostałeś bez wsparcia twórców któregoś ze swoich systemów.

Pracując z nami zyskasz

Bezpieczeństwo - Altkom Software & Consulting

Bezpieczeństwo

O sprawność Twoich systemów zadba zespół specjalistów w trybie nawet 24/7 i restrykcyjnym SLA.

Rozwój biznesu - Altkom Software & Consulting

Rozwój biznesu

Uwalniasz czas swój i zespołu na projekty nowe oraz strategiczne.

Oszczędność - Altkom Software & Consulting

Oszczędność

Nie ponosisz kosztów rekrutacji i utrzymania drogich specjalistów.

Porządek w aplikacjach - Altkom Software & Consulting

Porządek w aplikacjach

Uzupełnisz brakującą dokumentację. Otrzymujesz plany i rekomendacje optymalnych dla Ciebie strategii migracji lub wyjścia.

Zakres usług

W zależności od przyjętej strategii podejścia do systemów legacy dostosujemy zakres naszych usług.

Wygaszam - Altkom Software & Consulting

Wygaszam i wyłączam

Wygaszasz stary system, ponieważ wdrażasz nowe rozwiązanie. Utrzymujesz stary system w minimalnym zakresie.

Nasza usługa obejmuje:

 • Utrzymanie starego systemu:
  • ocena zgłoszeń
  • naprawa błędów krytycznych
  • mały rozwój, np. w zakresie zmian wymaganych przez prawo
 • Utrzymanie wykorzystywanych przez system elementów infrastruktury
  • instalacja ważnych patchy OS, bazy, serwerów aplikacji i WWW

 

Migruję do nowych technologii

Zmieniasz technologię systemu, by mieć możliwość wdrażania nowoczesnych rozwiązań.

Nasza usługa obejmuje:

 • Opracowanie docelowej architektury oraz strategii migracji (np. półautomatyczna, ręczna) i planu migracji (np. po modułach, jednorazowo)
 • Wsparcie w realizacji planu migracji (np. przegląd kodu, nadzór dostawcy) lub realizacja migracji (np. wykonanie migracji kluczowych elementów, wykonanie całej migracji)

Migruję - Altkom Software & Consulting

Rozwiązania - Altkom Software & Consulting

Korzystam, minimalizując konieczne zmiany

Korzystasz z dotychczasowego rozwiązania, ograniczając się jedynie do krytycznych zmian. Usprawniasz powtarzalne czynności użytkowników za pomocą Robotic Process Automation.

Nasza usługa obejmuje:

 • Utrzymanie starego systemu:
  • ocena zgłoszeń
  • naprawa błędów
  • mały rozwój, np. w zakresie zmian wymaganych przez prawo
 • Utrzymanie wykorzystywanych przez system elementów infrastruktury
  • instalacja ważnych patchy OS, bazy, serwerów aplikacji i WWW
 • Usprawnienie ręcznych, powtarzalnych czynności użytkowników narzędziami RPA
  • analiza i dobór narzędzi RPA
  • wykonanie robotów automatyzujących najbardziej czasochłonne lub błędogenne czynności

Metodyka

Posiadamy kompleksowe procedury, praktyki oraz umiejętności, które wspomagają cały proces tranzycji: od momentu zapoznania się ze środowiskiem informatycznym Klienta lub aplikacją, po docelowe jej przejęcie i świadczenie usługi wsparcia oraz rozwoju.

Portfolio - Altkom Software & Consulting

Etapy prac

1. Ocena portfolio

Obejmuje analizę środowiska informatycznego Klienta oraz jego oczekiwań w zakresie efektów współpracy i utrzymania parametrów o krytycznym znaczeniu.

Przeanalizujmy Twoje systemy

1. Ocena portfolio

2. Zarządzanie tranzycją

Przygotowanie do pełnego przejęcia opieki nad systemami dzielimy na etapy. Z każdym kolejnym krokiem, poszerzamy wiedzę na temat przejmowanego rozwiązania – począwszy od analizy systemu wraz z dokumentacją, jego odtworzeniem i testowaniem na własnym środowisku przez naprawę błędów aż do gotowości do świadczenia usług na warunkach zapisanych w umowie. System przejmujemy „płynnie”, będąc przez pewien czas wsparciem dla obecnych sił utrzymania lub z pominięciem etapu pośredniego.

Zamów nasze utrzymanie

2. Zarządzanie tranzycją

3. Zarządzanie aplikacjami

Głębokie poznanie przejętych systemów, pozwala zapewnić ich dalszy rozwój zgodnie z najlepszymi praktykami wytwarzania oprogramowania. Preferujemy zwinne metody pracy, które najskuteczniej redukują ryzyko projektowe, zapewniają kontrolę nad procesem zarządczym i bieżącą wiedzę o ogólnych postępach.

Skonsultuj utrzymanie aplikacji

3. Zarządzanie aplikacjami

Doświadczenie

Wybrane projekty referencyjne:

 • Grupa Axa – od 2006 roku, wsparcie przy utrzymaniu ponad 10 aplikacji wdrożonych w różnych krajach.
 • Allianz Global Assistance Wielka Brytania – od 2009 roku, utrzymanie i rozwój od kilkunastu do ponad 20 systemów, w tym wymagających rygorystycznych warunków SLA dla krytycznych systemów transakcyjnych.
 • BP EUROPA SE – od 2002 roku – utrzymanie zewnętrznych systemów, w tym transferujących dane pomiędzy różnymi bazami danych organizacji.
 • Valeo Service – od 2007 roku, utrzymanie i rozwój 7 aplikacji innych firm, wspierających procesy produkcyjne
 • Medicover – od 2008 roku, utrzymanie systemu POS innego dostawcy oraz rozwijanie o go o nowe moduły

Uzyskaj wycenę

Opisz nam swoje potrzeby na asc@altkomsoftware.com lub kliknij na przycisk "Wyceń swój projekt" i wypełnij formularz.

Dlaczego Altkom Software

Sprawdzony proces, autorska metodyka - Altkom Software & Consulting

Sprawdzony proces, autorska metodyka

pozwalają skutecznie przejąć nawet kilkadziesiąt różnych systemów w tym samym czasie.

Doświadczenie - Altkom Software & Consulting

Doświadczenie

większość naszych projektów to ponad 10- letnie kontrakty.

Jakość - Altkom Software & Consulting

Jakość

potwierdzone referencje z kilkunastu projektów w różnych branżach i technologiach.

Kompetencje - Altkom Software & Consulting

Kompetencje

dedykowany zespół programistów wyspecjalizowany w projektach utrzymaniowych.

Bezpieczeństwo - Altkom Software & Consulting

Bezpieczeństwo

żaden z naszych projektów nie został przerwany lub obarczony karą.

FAQ

Jaki jest koszt i czas przejęcia w utrzymanie oprogramowania zgodnie z przyjętym przez Was procesem tranzycji?

Nie mamy możliwości zwymiarowania tych parametrów usługi bez znajomości systemu. O koszcie i czasie decyduje skala projektu, w szczególności ilość przejmowanych systemów i ich skomplikowanie. To z kolei rzutuje na wielkość dedykowanego zespołu. W przypadku pojedynczej aplikacji tranzycja może zająć nawet ok. 2- 3 tygodnie. Natomiast dla typowego projektu, a więc obejmującego kilka – kilkanaście aplikacji, należy założyć kilka miesięcy. Oczywiście w celu uzyskania szczegółowych danych dla oceny własnej sytuacji, zapraszamy do kontaktu.

Czy wymienione powyżej na stronie technologie wyczerpują zakres Waszych usług utrzymaniowych? Czy podejmiecie się projektów w innych językach programowania?

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Zazwyczaj większość systemów jesteśmy w stanie opanować naszym stałym zespołem specjalizującym się w tego typu projektach. Tam, gdzie potrzebne są szczególne kompetencje, korzystamy z doświadczeń i zasobów Altkom Experts, by szybko uzupełnić zespół o potrzebnych specjalistów.

Branża, w jakiej działamy, wymaga wysokiej jakości wsparcia oraz indywidualnego podejścia. Jak podchodzicie do szczególnych klientów?

Większość naszych projektów dotyczy sektora finansowego, gdzie obowiązuje najwyższy rygor warunków SLA. Zakres usług wsparcia opieramy o standardy ITIL, a wszelkie parametry co do zakresu, czasu reakcji – ustalamy z Klientem.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Nie musisz tego robić, zwłaszcza kiedy lubisz życie na podwyższonym ryzyku. Przypuszczam jednak, że Twoi przełożeni będą innego zdania i […]
Słowo audyt wywołuje w nas co najmniej ostrożność. Zazwyczaj kojarzy się z kontrolą, która zawsze wykaże jakieś niezgodności lub koniecznością […]
Jeśli już tu jesteś, to z dużym prawdopodobieństwem poszukujesz rozwiązania dla kwestii starych technologii w Twojej firmie! Java 1.4-1.6, .NET w wersjach […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.com lub wypełnij formularz.

Paweł Szutowicz - Altkom Software & Consulting

Paweł Szutowicz

Team Leader Zespołu Integracji i Utrzymania Systemów

Posiada 20 lat doświadczenia w projektach utrzymania i rozwoju systemów zastanych. Pracował dla Klientów z rożnych branż i obejmujących różne technologie, w większości z dość pokaźnym długiem technologicznym.

!
!
!
!
!