Utrzymanie oprogramowania

Uwolnimy Cię od myślenia o starych technologiach! Java 1.4-1.6, .NET w wersjach niewspieranych, nieaktualizowane serwery aplikacyjne, stare wersje bibliotek Spring, Hibernate, C/C++, Delphi, Cobol, Scala, PHP i wiele innych

Skontaktuj się z nami

Jakie masz plany związane z legacy?

Wygaszam i wyłączam stary system

Wygaszam i wyłączam stary system

Migruję do nowych technologii

Migruję do nowych technologii

Korzystam, minimalizując konieczne zmiany

Korzystam, minimalizując konieczne zmiany

Pomożemy, jeśli znalazłeś się w jednej z tych sytuacji:

Spowolnienie rozwoju

Utrzymanie oprogramowania uniemożliwia Ci realizację bieżących projektów dla biznesu.

Brak specjalistów

Coraz trudniej jest Ci znaleźć specjalistów o wymaganych kompetencjach.

Rosnące koszty

Ponosisz coraz większe koszty projektów utrzymaniowych.

Brak wsparcia

Zostałeś bez wsparcia twórców któregoś ze swoich systemów.

Chcesz uwolnić się od ograniczeń i jesteś zdecydowany zacząć działać?

Pracując z nami zyskasz:

Bezpieczeństwo

O sprawność Twoich systemów zadba zespół specjalistów w trybie nawet 24/7 i restrykcyjnym SLA.

Porządek w aplikacjach

Uzupełnisz brakującą dokumentację. Otrzymujesz plany i rekomendacje optymalnych dla Ciebie strategii migracji lub wyjścia.

Rozwój biznesu

Uwalniasz czas swój i zespołu na projekty nowe oraz strategiczne.

Oszczędność

Nie ponosisz kosztów rekrutacji i utrzymania drogich specjalistów.

Zakres usług

Zmieniasz technologię systemu, by mieć możliwość wdrażania nowoczesnych rozwiązań

Wygaszam i wyłączam

Wygaszasz stary system, ponieważ wdrażasz nowe rozwiązanie. Utrzymujesz stary system w minimalnym zakresie.

Nasza usługa obejmuje:

 • Utrzymanie starego systemu (ocena zgłoszeń; naprawa błędów krytycznych; podstawowy rozwój, np. w zakresie zmian wymaganych przez prawo)
 • Utrzymanie wykorzystywanych przez system elementów infrastruktury (instalacja ważnych patchy OS, bazy, serwerów aplikacji i WWW)

Migruję do nowych technologii

Zmieniasz technologię systemu, by mieć możliwość wdrażania nowoczesnych rozwiązań.

Nasza usługa obejmuje:

 • Opracowanie docelowej architektury oraz strategii migracji (np. półautomatyczna, ręczna) i planu migracji (np. po modułach, jednorazowo),
 • Wsparcie w realizacji planu migracji (np. przegląd kodu, nadzór dostawcy) lub realizacja migracji (np. wykonanie migracji kluczowych elementów, wykonanie całej migracji).

Korzystam, minimalizując konieczne zmiany

Korzystasz z dotychczasowego rozwiązania, ograniczając się jedynie do krytycznych zmian. Usprawniasz powtarzalne czynności użytkowników za pomocą Robotic Process Automation.

Nasza usługa obejmuje:

 • Utrzymanie starego systemu (ocena zgłoszeń; naprawa błędów; podstawowy rozwój, np. w zakresie zmian wymaganych przez prawo)
 • Utrzymanie wykorzystywanych przez system elementów infrastruktury (instalacja ważnych patchy OS, bazy, serwerów aplikacji i WWW)
 • Usprawnienie ręcznych, powtarzalnych czynności użytkowników narzędziami RPA (analiza i dobór narzędzi RPA; wykonanie robotów automatyzujących najbardziej czasochłonne lub błędogenne czynności)

Metodyka

Posiadamy kompleksowe procedury, praktyki oraz umiejętności, które wspomagają cały proces tranzycji: od momentu zapoznania się ze środowiskiem informatycznym Klienta lub aplikacją, po docelowe jej przejęcie i świadczenie usługi wsparcia oraz rozwoju.

Portfolio - Altkom Software & Consulting

Etapy prac

 • Ocena portfolio

  Obejmuje analizę środowiska informatycznego Klienta oraz jego oczekiwań w zakresie efektów współpracy i utrzymania parametrów o krytycznym znaczeniu.

  Przeanalizujmy Twoje systemy
  Ocena portfolio
 • Zarządzanie tranzycją

  Przygotowanie do pełnego przejęcia opieki nad systemami dzielimy na etapy. Z każdym kolejnym krokiem, poszerzamy wiedzę na temat przejmowanego rozwiązania – począwszy od analizy systemu wraz z dokumentacją, jego odtworzeniem i testowaniem na własnym środowisku przez naprawę błędów aż do gotowości do świadczenia usług na warunkach zapisanych w umowie. System przejmujemy „płynnie”, będąc przez pewien czas wsparciem dla obecnych sił utrzymania lub z pominięciem etapu pośredniego.

  Zamów nasze utrzymanie
  Zarządzanie tranzycją
 • Zarządzanie aplikacjami

  Głębokie poznanie przejętych systemów, pozwala zapewnić ich dalszy rozwój zgodnie z najlepszymi praktykami wytwarzania oprogramowania. Preferujemy zwinne metody pracy, które najskuteczniej redukują ryzyko projektowe, zapewniają kontrolę nad procesem zarządczym i bieżącą wiedzę o ogólnych postępach.

  Skonsultuj utrzymanie aplikacji
  Zarządzanie aplikacjami

FAQ

Jaki jest koszt i czas przejęcia w utrzymanie oprogramowania zgodnie z przyjętym przez Was procesem tranzycji?

Nie mamy możliwości zwymiarowania tych parametrów usługi bez znajomości systemu. O koszcie i czasie decyduje skala projektu, w szczególności ilość przejmowanych systemów i ich skomplikowanie. To z kolei rzutuje na wielkość dedykowanego zespołu. W przypadku pojedynczej aplikacji tranzycja może zająć nawet ok. 2- 3 tygodnie. Natomiast dla typowego projektu, a więc obejmującego kilka – kilkanaście aplikacji, należy założyć kilka miesięcy. Oczywiście w celu uzyskania szczegółowych danych dla oceny własnej sytuacji, zapraszamy do kontaktu.

Czy wymienione powyżej na stronie technologie wyczerpują zakres Waszych usług utrzymaniowych? Czy podejmiecie się projektów w innych językach programowania?

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Zazwyczaj większość systemów jesteśmy w stanie opanować naszym stałym zespołem specjalizującym się w tego typu projektach. Tam, gdzie potrzebne są szczególne kompetencje, korzystamy z doświadczeń i zasobów Altkom Experts, by szybko uzupełnić zespół o potrzebnych specjalistów.

Branża, w jakiej działamy, wymaga wysokiej jakości wsparcia oraz indywidualnego podejścia. Jak podchodzicie do szczególnych klientów?

Większość naszych projektów dotyczy sektora finansowego, gdzie obowiązuje najwyższy rygor warunków SLA. Zakres usług wsparcia opieramy o standardy ITIL, a wszelkie parametry co do zakresu, czasu reakcji – ustalamy z klientem.

Dlaczego Altkom Software?

Sprawdzony proces

Autorska metodyka pozwala nam skutecznie przejąć nawet kilkadziesiąt różnych systemów w tym samym czasie.

Jakość

Potwierdzone referencje z kilkunastu projektów w różnych branżach i technologiach.

Kompetencje

Dedykowany zespół programistów wyspecjalizowany w projektach utrzymaniowych.

Bezpieczeństwo

Żaden z naszych projektów nie został przerwany lub obarczony karą.

Doświadczenie

Większość naszych projektów to ponad 10-letnie kontrakty.

To również może Cię zainteresować:

Porozmawiaj z naszym ekspertem:

!
!
!
!
!

* Obowiązkowe

Paweł Szutowicz - Altkom Software & Consulting

Paweł Szutowicz

Team Leader Zespołu Integracji i Utrzymania Systemów

asc@altkomsoftware.com