Dlaczego bankowość w chmurze to przyszłość sektora finansowego?

Banki coraz częściej sięgają po usługi chmury obliczeniowej, widząc w nich nie tylko możliwość unowocześnienia swoich systemów bankowych, ale także szansę na integrację różnorodnych rozwiązań w jedną spójną platformę. Bankowość w chmurze staje się nieodłącznym elementem strategii rozwoju instytucji finansowych, umożliwiając szybką adaptację do zmieniających się potrzeb rynku oraz zwiększając efektywność operacyjną. Przyjrzyjmy się zatem, jak wykorzystując technologię chmury obliczeniowej, współczesne instytucje kształtują przyszłość branży finansowej.

Dlaczego bankowość w chmurze to przyszłość sektora finansowego?

Dlaczego firmy z sektora finansowego korzystają z usług chmury obliczeniowej?

Już na początku 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej, publicznej lub hybrydowej. W tym momencie de facto Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) otworzyła polskim bankom drogę do transformacji chmurowej.

Zgodnie z przewidywaniami, zaraz po ogłoszeniu komunikatu nastąpiło swoiste tsunami — banki zaczęły gremialnie korzystać z nowych możliwości. Społeczeństwo zalane zostało informacjami o kolejnych instytucjach przechodzących do chmury: Bank Pocztowy, mBank, banki spółdzielcze SGB, ING Bank Śląski.

Widząc zalety oraz rosnącą popularność rozwiązania, Związek Banków Polskich (ZBP), Rada Bankowości Elektronicznej i Forum Technologii Bankowych, przy aktywnym udziale dostawców usług chmurowych i firm doradczych, postanowiły opracować nową wersję Standardu wdrożenia usługi chmury publicznej lub hybrydowej. Miał on stanowić zbiór praktyk i rozwiązań umożliwiających bankom sprawne przejście przez proces migracji do chmury, zarówno z perspektywy organizacji jak i poszczególnych procesów biznesowych.

Tym samym ogłoszony został Standard PolishCloud 2.0 i od tamtej pory każda decyzja w tak kluczowych aspektach musi zostać poparta szeroką analizą potrzeb oraz ryzyka.

Zalety wdrożenia usług chmury obliczeniowej

Jednak skąd aż tak wielkie zainteresowanie chmurą obliczeniową? To nie wynik mody, lecz efekt świadomej oceny korzyści, jakie niesie za sobą technologia — od poprawy elastyczności i skalowalności, poprzez obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności, aż po większe bezpieczeństwo danych i szybsze wdrażanie innowacji. Chmura stała się dla banków nie tylko rozwiązaniem bieżących problemów, ale także strategią przetrwania i rozwoju w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Chmura a kwestia bezpieczeństwa danych

Bezpieczeństwo danych jest jednym z najważniejszych aspektów, jeśli chodzi o potrzeby usług bankowych. Nikt nie chciałby, aby jego dane o dochodach, wydatkach czy oszczędnościach trafiły w niepowołane ręce. Na szczęście każda chmura, zarówno publiczna, prywatna, jak i hybrydowa zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dostawcy chmurowi oferują zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, które pomagają chronić dane klientów z branży finansowej przed cyberatakami.

Praktycznie każdy dostawca usługi chmurowej:

  • Umożliwia sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowemu (ML) automatyczne dostosowywanie się do zagrożeń bezpieczeństwa i reagowanie w przypadku niepożądanej sytuacji;
  • Wykorzystuje autonomiczne funkcje skalowania działań zabezpieczających, usuwania zagrożeń i eliminowania błędów;
  • Proaktywnie chroni dane za pomocą kontroli dostępu, zarządzą ryzykiem i widocznością użytkowników oraz zapewnia narzędzia do wykrywania i klasyfikacji;
  • Postępuje zgodnie z modelem współodpowiedzialności za bezpieczeństwo chmury, aby świadomie realizować działania związane z bezpieczeństwem pomiędzy klientem a dostawcą usług chmurowych;
  • Uwzględnia bezpieczeństwo podczas projektowania architektury.

Wykorzystanie chmury w zakresie bezpieczeństwa

Wysoki poziom zabezpieczeń, który stanowi istotny aspekt technologii chmurowych, pomaga instytucjom finansowym spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, a także zapewnia zgodność z przepisami. Zabezpieczenia chmury obliczeniowej obejmują wiele warstw ochrony w całym przekroju technologicznym, obejmując m.in.:

  • Mechanizmy kontroli prewencyjnej, mające na celu zablokowanie nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych systemów i danych.
  • Mechanizmy kontroli detekcyjnej, zaprojektowane w celu ujawniania nieautoryzowanego dostępu do systemów i danych oraz ich nieautoryzowanych zmian poprzez audyty, monitorowanie i raportowanie.
  • Mechanizmy zautomatyzowanej kontroli, zaprojektowane w celu zapobiegania podatnościom, wykrywania ich lub reagowania na nie. Mają zastosowanie zarówno w przypadku regularnych, jak i krytycznych podatności.
  • Mechanizmy kontroli administracyjnej, zaprojektowane z uwzględnieniem zasad, standardów, praktyk i procedur bezpieczeństwa.

Warto zaznaczyć, że uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja są kluczowymi czynnikami, mającymi znaczący wpływ na rozwój technologii świadomości kontekstowej w obszarze zabezpieczeń chmury obliczeniowej. Technologie te umożliwiają automatyczne rozpoznawanie oraz analizowanie kontekstu działań i zdarzeń w chmurze, co z kolei pozwala na skuteczniejsze i bardziej dynamiczne zabezpieczenia.

Wykorzystanie AI w rozwoju zabezpieczeń chmury

Poprzez wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, systemy zabezpieczeń mogą dokonywać analizy danych w czasie rzeczywistym, identyfikować nietypowe wzorce zachowań oraz wykrywać potencjalne zagrożenia z większą precyzją i szybkością niż tradycyjne metody. To pozwala firmom na szybką reakcję na zmieniające się warunki oraz skuteczne zabezpieczenie różnorodnych aspektów infrastruktury chmurowej.

W ramach modeli chmury, takich jak Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) i Software as a Service (SaaS), technologie świadomości kontekstowej zapewniają kompleksową ochronę. Obejmują nie tylko sieć i sprzęt, ale również układy scalone, system operacyjny, pamięć masową i aplikacje. Dzięki temu firmy z branży finansowej mają pewność, że ich całe portfolio chmurowe jest odpowiednio chronione przed różnorodnymi zagrożeniami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi.

W efekcie, wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w rozwoju zabezpieczeń chmury obliczeniowej przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, poprawę wydajności oraz redukcję ryzyka wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. To z kolei sprzyja bardziej płynnej i pewnej eksploatacji chmury przez instytucje, wspierając je w osiąganiu celów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony danych i infrastruktury.

Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki chmurze obliczeniowej

Kolejny aspekt to koszty. Większość z nas żyje w przeświadczeniu, że nowe technologie są drogie. Szczególnie te, które dopiero co pojawiają się na rynku i zaczynają szybko zyskiwać na popularności. Jednakże w przypadku chmury obliczeniowej teza ta nie znajduje potwierdzenia, a odpowiednio dostosowane rozwiązania chmurowe mogą przynosić znaczne oszczędności kosztowe dla firm i instytucji.

Chmura obliczeniowa oferuje szereg korzyści, w tym eliminację konieczności zakupu i utrzymania własnej infrastruktury firmowej, a także płatność wyłącznie za rzeczywiste zużycie zasobów. Dla wielu instytucji, które przechodziły przez kosztowne i czasochłonne procesy instalacji oraz utrzymania systemów informatycznych, korzyści płynące z chmury są niezaprzeczalne.

Chmura publiczna a optymalizacja kosztów

Przejście do chmury publicznej wiąże się z delegacją odpowiedzialności za infrastrukturę do dostawcy usług, co może znacząco zmniejszyć koszty i obciążenia administracyjne. Dodatkowo zmiana modelu płatności z kapitałowego na operacyjny (CAPEX na OPEX) pozwala lepiej zarządzać finansami firmy, a redukcja zużycia energii elektrycznej i dysponowanie zasobami w zależności od zapotrzebowania przynosi dodatkową kontrolę nad wydatkami.

Cytat z "The green behind the cloud" Accenture: „Analiza największych dostawców usług chmury publicznej pokazuje, że migracja przedsiębiorstw do chmury może prowadzić do imponującej redukcji zużycia energii o 65% i emisji dwutlenku węgla o 84%”.

W świetle tych korzyści coraz więcej firm decyduje się na migrację do chmury obliczeniowej, kierując się głównie dążeniem do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności działania. Warto zatem spojrzeć na chmurę nie tylko jako na nową technologię, ale także jako na potencjalne źródło oszczędności i optymalizacji procesów biznesowych.

Elastyczność i skalowalność w sektorze bankowym

Dla każdej organizacji prowadzenie kampanii to kluczowy element strategii biznesowej, który często wiąże się z okresami wzmożonej aktywności klientów (przy czym pozostała część czasu działalności jest zazwyczaj względnie stabilna). W takim kontekście rozwiązania chmurowe stanowią niezrównane narzędzie, umożliwiając organizacjom dynamiczne skalowanie swoich zasobów w zależności od aktualnych potrzeb.

Dzięki chmurze obliczeniowej organizacje mają możliwość elastycznego dostosowania mocy obliczeniowych dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebują i bez żadnych ograniczeń. Ta elastyczność pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów w czasie szczytowej aktywności, zapewniając równocześnie stabilność i efektywność w okresach mniejszego obciążenia.

Wykorzystanie skalowalności chmury do uzyskania przewagi konkurencyjnej

Jednym z kluczowych aspektów skalowalności w chmurze jest zadowolenie klientów. Dzięki natychmiastowej dostępności wymaganych zasobów w czasie, gdy te są najbardziej potrzebne, organizacje mogą zapewnić swoim klientom doskonałą jakość obsługi bez obawy o niedostępność spowodowaną przeciążeniem systemu. To z kolei przekłada się na zwiększone zaufanie klientów i poprawę ich doświadczeń.

W dzisiejszych czasach, w których informacje są łatwo dostępne, a media społecznościowe pełnią istotną rolę w komunikacji, zadowoleni klienci są kluczowi dla utrzymania reputacji i sukcesu organizacji (także w sektorze finansowym). W przypadku niedostępności produktów i usług bankowych negatywne opinie mogą łatwo rozprzestrzeniać się, prowadząc do efektu kuli śnieżnej, który potęguje frustrację klientów i negatywnie wpływa na wizerunek banku.

Utrzymanie dostępności usług bankowych

Utrzymanie wysokiej dostępności usług i produktów bankowych jest niezwykle istotne dla zapewnienia satysfakcji klientów oraz zachowania zaufania do instytucji finansowych. W kontekście chmury obliczeniowej wysoka dostępność i niezawodność są kluczowymi cechami, które można osiągnąć dzięki różnorodnym mechanizmom zapewnianym przez ten model infrastruktury.

Oczywiście awarie są nieuniknione, jednak dzięki rozwiązaniom chmurowym instytucje finansowe mogą zminimalizować negatywne skutki tych incydentów. Redundancja i replikacja danych, które są powszechnie dostępne w chmurze, pozwalają na szybką odbudowę usług w przypadku awarii jednego z centrów danych czy serwerów. To z kolei eliminuje ryzyko przestoju i zapewnia ciągłość działania aplikacji, nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń czy w sytuacji większego obciążenia infrastruktury.

Wysoka dostępność usług może być bez wątpienia uznana za jedną z głównych zalet chmury. W przypadku instytucji finansowych, gdzie każda sekunda przestoju bywa niezwykle kosztowna i niosąca za sobą potencjalne ryzyko dla klientów, cecha ta ma szczególne znaczenie. Dzięki chmurze banki mogą być pewne, że ich usługi będą dostępne nawet w sytuacjach kryzysowych, co przekłada się na zwiększone zaufanie i lojalność klientów.

Bankowość w chmurze a innowacje technologiczne

Usługi chmurowe są nie tylko narzędziem ułatwiającym utrzymanie stabilności usług bankowych, ale także stanowią potężny katalizator innowacji w sektorze finansowym. Dzięki chmurze banki mogą wprowadzać nowe rozwiązania na poziom wyższy niż kiedykolwiek wcześniej.

Co za tym idzie, wdrażanie nowych produktów i rozwiązań nigdy nie było tak łatwe i bezpieczne, jak właśnie dzięki usługom chmurowym. Platformy chmurowe oferują wiele narzędzi i technologii, które przyspieszają proces tworzenia, testowania i wdrażania nowych pomysłów. Platformy typu sandbox pozwalają na izolowane testowanie nowych koncepcji bez ryzyka zakłócenia istniejących systemów produkcyjnych.

Ponadto, dane gromadzone w chmurze mogą być wykorzystywane do personalizowania ofert i usług dla klientów. Dzięki postępowi w dziedzinie sztucznej inteligencji banki mogą automatyzować procesy oraz prognozować zachowania klientów w przyszłości. To pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie oferty do ich indywidualnych preferencji.

Natomiast otwarte interfejsy API umożliwiają integrację z różnymi platformami i aplikacjami zewnętrznymi, co prowadzi do tworzenia kompleksowych systemów cyfrowych oferujących szeroki asortyment usług z jednego miejsca. W ten sposób banki mogą udostępniać swoim klientom kompleksowe rozwiązania, łatwo dostępne i elastycznie dostosowywane do zmieniających się potrzeb.

W rezultacie usługi chmurowe nie tylko umożliwiają bankom utrzymanie konkurencyjności i dostępność usług, ale także stają się motorem innowacji, który napędza rozwój sektora finansowego i poprawia doświadczenia klientów.

Sky is the limit.

Możliwości są nieograniczone, a chmura otwiera drzwi do nowych i ekscytujących możliwości dla branży bankowej.

Jak infrastruktura chmurowa rewolucjonizuje działalność banków i instytucji finansowych?

Banki oraz pozostałe instytucje finansowe znajdują w infrastrukturze chmurowej potężne narzędzie do ekspansji i to z zachowaniem większej precyzji niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki możliwości uruchomienia swoich usług w nowych regionach bez konieczności budowy kosztownej i czasochłonnej infrastruktury IT banki mogą szybciej i sprawniej wkraczać na nowe rynki.

Infrastruktura chmurowa jest elastyczna i skalowalna, co pozwala na dostosowanie się do lokalnych przepisów i specyficznych regulacji. Poprzez wykorzystanie lokalnych centrów danych, banki mogą zapewnić zgodność z przepisami oraz optymalną wydajność swoich usług w różnych krajach. W ten sposób instytucje finansowe mogą działać zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi oraz regulacjami, jednocześnie zapewniając spójność i niezawodność swoich usług na całym świecie.

Widząc ogrom możliwości oraz zalet zarówno pod względem kosztów, jak i innowacyjności, banki i instytucje finansowe coraz częściej korzystają z rozwiązań chmurowych. W ten sposób szybciej reagują na zmieniające się warunki rynkowe, dostarczają nowe usługi oraz rozwiązania dla klientów, a także zwiększają swoją globalną obecność bez konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę IT.