Sztuczna inteligencja w bankowości, czyli jak AI rewolucjonizuje proces zwalczania oszustw bankowych

Sektor finansowy to nieustanne przemiany oraz poszukiwanie lepszych i bardziej nowoczesnych rozwiązań. Jednak proporcjonalnie do rozwoju i postępującej digitalizacji, wzrasta również ryzyko padnięcia ofiarą oszustwa finansowego. Z uwagi na coraz to bardziej wyrafinowane metody cybernetyczne, tradycyjne metody wykrywania przestępstw powoli okazują się niewystarczające. W związku z tym banki sięgają po kolejne technologie, a sztuczna inteligencja w bankowości staje się faktem zmieniającym oblicze branży. Pytanie jednak, w jaki sposób zastosowanie AI jest w stanie udoskonalić proces wykrywania i zapobiegania oszustwom finansowym, a tym samym zapewnić bankowości większe bezpieczeństwo?

Sztuczna inteligencja w bankowości, czyli jak AI rewolucjonizuje proces zwalczania oszustw bankowych

Czym jest i jak działa sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) to dziedzina wiedzy, która obejmuje zbiór technik, algorytmów i metod, umożliwiających komputerom wykonywanie zadań symulujących działanie ludzkiego umysłu. Są to umiejętności uczenia się, zrozumienia, podejmowania decyzji oraz wysnuwania wniosków. 

Uczenie maszynowe

Kluczowym elementem uczenia maszynowego (ang. Machine learning) jest dostarczenie algorytmom ogromnych ilości danych, na podstawie których te mogą się potem uczyć. Możemy wyróżnić trzy rodzaje uczenia maszynowego:

  • uczenie nadzorowane – algorytmy uczą się na podstawie danych wejściowych oraz odpowiadających im danych wyjściowych, wynikowych. Korelują wtedy obie informacje, mogąc prawidłowo identyfikować pewne wzorce;
  • uczenie nienadzorowane – algorytmy uczą się na podstawie danych wejściowych bez jakichkolwiek danych wyjściowych. W tym przypadku algorytmy analizują dane i grupują je na podstawie podobieństw;
  • uczenie ze wzmocnieniem – algorytmy uczą się na podstawie interakcji ze środowiskiem. Dostarczane są im konkretne zasady i reguły, z których wykorzystaniem muszą najpierw rozwiązać szereg konkretnych zadań. Za pomocą metody prób i błędów są w stanie rozróżnić prawidłowe oraz błędne rozwiązania.

Przetwarzanie języka naturalnego

Przetwarzanie języka naturalnego (ang. Natural Language Proccessing, NLP) to technologia, która umożliwia interpretację języka oraz przełożenie go na symbole możliwe do zrozumienia przez algorytmy, wydobywająca tym samym sens oraz znaczenie danego języka.

Sieci neuronowe

Sieci neuronowe to modele inspirowane budową ludzkiego mózgu. Każda z warstw neuronów to mały program, który przetwarza dane wejściowe i przekazuje je do kolejnych warstw neuronów, aby na ich podstawie wygenerować odpowiedzi. Tym samym uczy się, w jaki sposób rozpoznawać wzorce i wykonywać określone zadania.

Sektor finansowy. Zalety sztucznej inteligencji

Zastosowanie sztucznej inteligencji w kontekście wykrywania przestępstw finansowych oferuje szereg możliwości poprawy bezpieczeństwa, efektywności i obsługi klienta:

Natychmiastowa reakcja na zagrożenie

Tradycyjne metody analizy danych mogą być czasochłonne i nieefektywne biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się zagrożenia. Dzięki zdolności AI do monitorowania danych w czasie rzeczywistym firmy mogą szybko identyfikować podejrzane aktywności i podejmować natychmiastowe działania, a także szybko reagować na nowe rodzaje przestępstw finansowych oraz zmieniające się wzorce zachowań przestępców.

Precyzyjna analiza dużych zbiorów danych

Systemy AI mogą dokładnie analizować ogromne liczby danych, co pozwala na analizę nawet najbardziej subtelnych wzorców i anomalii w operacjach finansowych. Niezawodność algorytmów przewyższa możliwości ludzkiego mózgu i prowadzi do skuteczniejszej identyfikacji oszustów.

Elastyczność uczenia maszynowego

Sztuczna inteligencja może być szkolona do identyfikacji nowych rodzajów oszustw finansowych na podstawie dostarczonych informacji. Dzięki ciągłemu uczeniu się i dostosowywaniu do nowych zagrożeń potrafi budować modele predykcyjne w celu ograniczenia ryzyka kolejnych oszustw, zapewniając bankom i innym instytucjom finansowym większe bezpieczeństwo.

Oszczędność czasu i kosztów

Wykorzystanie sztucznej inteligencji przynosi znaczne oszczędności czasu i kosztów poprzez automatyzację procesów wykrywania oszustw. Bankowość może skupić się na strategicznych zadaniach rozwojowych, zamiast tracić czas na manualne przeszukiwanie danych.

Zwiększone zaufanie klientów banku

Klienci zawsze oczekują maksymalnie bezpiecznych i niezawodnych usług bankowych. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji do wykrywania oszustw instytucje mogą budować reputację godnych zaufania, przyciągając nowych klientów jak i utrzymując lojalność obecnych.

Oszustwa finansowe w bankowości

Oszustwa finansowe były i są obecne w historii bankowości, jednak rozwój technologii oraz zmieniające się trendy sprawiają, że stają się coraz bardziej wyrafinowane i trudne do wykrycia. Banki muszą mierzyć się z różnorodnymi formami oszustw, począwszy od tradycyjnych metod, takich jak kradzież tożsamości czy fałszowanie dokumentów, aż po nowoczesne technologie cyberprzestępcze. Przyjrzyjmy się bliżej najczęstszym formom ataków oraz poznajmy przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji do ochrony klientów bankowych.

Kradzież tożsamości

Kradzież tożsamości polega na bezprawnym przejęciu danych osobowych danej osoby. Dane te, w kontekście bankowości, to najczęściej imię, nazwisko, pesel, adres zameldowania, numer dowodu tożsamości czy numer karty kredytowej. Posiadając te dane, przestępca może między innymi otworzyć konto bankowe, zaciągnąć kredyt, czy dokonać transakcji finansowych w imieniu okradzionej osoby.

Rozwiązanie dla banku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: sztuczna inteligencja może monitorować zachowania klienta w czasie rzeczywistym i w celu wykrycia niezwykłych aktywności, takich jak nieautoryzowane logowania z nowych urządzeń lub z nieznanych lokalizacji, co może wskazać na próbę kradzieży tożsamości. Kolejnym sposobem obrony przed utratą tożsamości jest stosowanie w bankach algorytmów rozpoznawania twarzy, porównując twarze klientów z oficjalnymi dokumentami.

Phishing

Phishing to forma oszustwa internetowego, w której oszuści podszywają się pod zaufane instytucje (w tym właśnie banki), firmy lub osoby w celu wyłudzenia danych osobowych. Bardzo często polega na przesyłaniu drogą mailową bądź SMS-em adresu URL strony, która udaje prawdziwą stronę. W ten sposób nieświadoma ofiara sama podaje swoje dane, które mogą być potem wykorzystane do przejęcia konta, wzięcia pożyczki, zaciągnięcia kredytu, założenia firmy, czy nielegalnych zakupów.

Rozwiązanie dla banku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: Sztuczna inteligencja może analizować treści e-maili i innych komunikatorów w poszukiwaniu podejrzanych znaków, co pozwala na blokowanie podejrzanych wiadomości przed dotarciem do odbiorcy.

Oszustwo związane z kartami kredytowymi

Oszustwa związane z kartami kredytowymi obejmują wszelkie próby nieautoryzowanego użycia lub wykorzystania danych karty kredytowej do zakupów czy też transakcji finansowych bez zgody właściciela karty. Bardzo często kradzież karty kredytowej odbywa się bez jej fizycznej utraty. Przestępcy wykorzystują phishing bądź kradzież tożsamości, aby uzyskać dostęp do danych karty kredytowej, by następnie dokonywać transakcji internetowych w imieniu swojej ofiary.

Rozwiązanie dla banku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: zaawansowane technologie mogą analizować wzorce wykorzystania karty kredytowej i szybko identyfikować nieautoryzowane transakcje. Dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego, przystosowanych do analizy dużych zbiorów historycznych danych transakcyjnych, systemy zasilane sztuczną inteligencją mogą w łatwy sposób wychwycić anomalie.

Przejęcie konta użytkownika

To sytuacja, w której oszust próbuje uzyskać dostęp do konta danej osoby, często poprzez wcześniejszą kradzież lub przejęcie danych logowania do banku.

Rozwiązanie dla banku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: Sztuczna inteligencja może wykrywać nietypowe zachowania użytkownika, takie jak zmiany wzorców logowania lub podejrzane aktywności na koncie. Wykorzystanie zaawansowanych modeli sieci neuronowych pozwoli zidentyfikować subtelne zależności i zworce transakcyjne odbiegające od normy.

Fałszerstwo dokumentów

Fałszowanie dokumentów polega na tworzeniu fałszywych kopii bądź modyfikacji dowodów tożsamości, umów, potwierdzeń przelewów, czy też faktur.

Rozwiązanie dla banku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: Sztuczna inteligencja może analizować oficjalne dokumenty pod względem różnego rodzaju manipulacji, niezgodności czy anomalii. Może też korzystać z obszernych baz danych prawdziwych dokumentów, np. dowodów osobistych w celu wykrycia oszustwa.

Jak skutecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję w bankowości? Podsumowanie

Sztuczna inteligencja powoli rewolucjonizuje bankowość poprzez skuteczne zwalczanie oszustw finansowych. Dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego, przetwarzaniu języka naturalnego oraz sieciom neuronowym, AI umożliwia natychmiastową reakcję na zagrożenia, precyzyjną analizę dużych zbiorów danych oraz elastyczne dostosowywanie się do nowych form przestępczości.  

Wdrożenie AI przynosi oszczędność czasu i kosztów poprzez automatyzację procesów, jednocześnie zwiększając zaufanie klientów, wpływając na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności usług bankowych. Integracja sztucznej inteligencji staje się nieodłącznym elementem strategii banków w walce z oszustwami, otwierając nowe możliwości poprawy efektywności i obsługi klientów.